Comisia centrală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul ANAF a desfiinţat o decizie de impunere de peste 5 milioane de euro rezultată din recalificarea diurnelor în venituri cu caracter salarial, scrie clujust.ro.

Sediu ANAFFoto: Hotnews

Conform sursei citate, în urma unei inspecției fiscale derulate de către ANAF la o societate multinaţională de transport internaţional de mărfuri, s-au stabilit în sarcina societății obligaţii suplimentare în cuantum de peste 5 milioane de euro. ANAF a reţinut că societatea de transport din România ar face parte dintr-un grup de firme, specializat pe transporturi rutiere de marfă. Inspectorii fiscali au considerat că societatea română ar avea exclusiv rolul de a gestiona resursele umane în vederea prestării serviciilor de transport pe teritoriul UE, pe care ulterior firma mamă, dintr-un alt stat membru UE, le factura către clienţi. În acest context s-a reţinut în cuprinsul raportului de inspecţie fiscală că şoferii şi-ar desfăşura activitatea exclusiv în afara țării, pe teritoriul UE, iar locul de muncă al salariaților nu este în România. S-a plecat de la premisa că în România şoferii sunt doar recrutaţi şi instruiţi înainte de a fi trimişi în străinătate.

Întrucât s-a apreciat că nu a existat o delegare, ci detaşare transnaţională, echipa de inspecţie fiscală a reîncadrat sumele acordate şoferilor sub formă de diurne, şi a procedat la reîntregirea bazei de calcul al impozitului pe salarii cu diurnele aferente emiţând o decizie de impunere.

Împotriva acesteia, s-a formulat contestație. Aceasta s-a admis şi s-a dispus desfiinţarea deciziei de impunere.

S-a decis că organul de inspecţie fiscală nu a efectuat o analiză suficientă a operaţiunilor societăţii verificate, prin prisma îndeplinirii/ neîndeplinirii tuturor condiţiilor referitoare la activitatea de transport rutier internaţional de mărfuri şi instituția delegării/ detaşării transnaționale aferentă acestei activități.

Mai multe detalii pe clujust.ro