ANABI a organizat primele două licitații publice pentru valorificarea de monede virtuale BITCOIN (BTC) și Ethereum (ETH). Măsura de valorificare a bunurilor indisponibilizate a fost dispusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești într-un dosar în cadrul căruia s-au desfășurat cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată, fapte prevăzute de art. 244 alin. (1) și alin. (2) C.pen., cu aplicarea art. 35 C.pen. (8 acte materiale).

Licitații publice pentru valorificarea de monede virtualeFoto: ANABI

Având în vedere natura bunului mobil scos la licitație, la finalizarea procedurii, adjudecatarul a trebuit să comunice Agenției, în vederea efectuării transferului, adresele publice de BTC, respectiv ETH, asociate unei platforme de tranzacționare de monedă virtuală. Platforma a trebuit să aparțină unei entități juridice care se supune normelor legislative privind funcționarea şi operarea de instrumente financiare ale statului unde este înregistrată ca entitate juridică. Totodată, respectiva platformă trebuie să aibă un proces de înregistrare a utilizatorilor de tip “cunoaștere a clientelei” (KYC - know your customer) și să respecte procedurile și standardele interne și internaționale privind prevenirea şi combaterea spălării banilor.

În cadrul procesului de implementare a standardelor FATF şi MONEYVAL de prevenire și combatere a spălării banilor, ANABI a asigurat aplicarea celor mai bune practici în materie. Astfel, ANABI cooperează cu CHAINALYSIS, una dintre cele mai mari companii care se ocupă cu analiza Blockchain și care, prin soluţiile dezvoltate oferă suport în investigații pentru guverne, companii și bănci de top din întreaga lume. Blockchain-ul asigură publicitatea tuturor tranzacţiilor cu criptomonede, informaţiile fiind accesibile şi disponibile permanent. Acest sistem înregistrează fiecare tranzacţie, sumele şi adresele publice implicate. Cu toate acestea, blockchain-ul nu conține informații despre serviciile utilizate sau despre participanţi.

Cooperarea cu CHAINALYSIS s-a concretizat, în această primă etapă, prin atestarea adreselor publice ale ANABI. Prin această soluție, toate adresele de criptomonedă ce aparțin Agenţiei sunt marcate (flagged) ca aparținând unei entități guvernamentale din România, fiind astfel cunoscute de către toți operatorii şi participanții de pe piata criptomonedelor. În continuare, CHAINALYSIS şi partenerii săi de la Asset Reality vor implementa o procedură de Cunoaştere a Tranzacţiei (Know Your Transaction) şi vor semnala orice comportament riscant asociat adreselor publice care vor fi folosite de către potențialii adjudecatari ai licitațiilor organizate de către ANABI. Ca parte a acestui demers, ANABI şi CHAINALYSIS vor depune toate diligenţele de monitorizare a tranzacţiei astfel încât fondurile transferate să nu fie folosite în scopuri ilegale.

Pe parcursul întregii proceduri, ANABI și CHAINALYSIS nu au transferat informații personale despre utilizatorii de criptomonede.

Reamintim faptul că, în anul 2019, ANABI a deţinut calitatea de Președinte în exerciţiu al Reţelei internaţionale a practicienilor în domeniul recuperării creanţelor provenite din infracţiuni – CARIN (Camden Asset Recovery Inter-agency Network). Una din temele propuse de România şi analizate cu prioritate de Adunarea Generală a CARIN a vizat modalităţile concrete de identificare, administrare şi valorificare a monedelor virtuale. Concluziile şi recomandările Adunării Generale a CARIN au fost înaintate în cursul anului 2020 Comisiei Europene pentru a fi integrate în noile politici de luptă împotriva formelor grave de criminalitate.

Articolul este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” cod MySMIS 120082/cod SIPOCA 56, al cărui beneficiar este ANABI și care este implementat în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Proiectul are ca scop creșterea gradului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, iar rezultatele așteptate în urma implementării acestuia sunt:

Rezultat proiect 1 - Capacitate operațională și strategică consolidată la nivelul Agenției;

Rezultat proiect 2 - Resurse umane specializate în domeniul identificării, administrării și valorificării bunurilor sechestrate;

Rezultat proiect 3 - Bune practici identificate și diseminate în materia identificării, confiscării și valorificării bunurilor provenite din infracțiuni.

Valoarea totală a proiectului este de 6.126.635,64 lei, dintre care asistența financiară nerambursabilă este de 83,98386280%, respectiv 5.145.385,27 lei, iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 981.250,37 lei. Data de începere a proiectului este 29.09.2017, acesta urmând să se finalizeze în 28.07.2021, după o perioadă de implementare de 46 de luni.

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați:

Website:anabi.just.ro

Email: anabi@just.ro

Tel: (+4) 0372 573 000 Fax: (+4) 0372 271 435

Sediul: Bulevardul Regina Elisabeta, Nr. 3, Sector 3, București