Recent a apărut în Monitorul oficial Modelul cadru al contractului individual de muncă (OMMPS 585/2021). Prin OUG nr. 37/2021 s-a simplificat procedura aplicabilă documentației în domeniul resurselor umane pentru angajatorii microîntreprinderi cu până la nouă salariați pentru care fișa postului și atribuțiile postului se pot comunica verbal, amintește consultantul fiscal Adrian Bența.

Adrian Benta, consultant fiscalFoto: Hotnews

Cu toate acestea, spune el, există opinii că atribuțiile postului trebuie comunicate în scris salariatului.

Actul normativ (OMMPS 585/2021) se adresează acestor angajatori microîntreprinderi cu până la nouă salariați și stabilește că una dintre clauzele contractuale este o scurtă descriere a activității.

“O altă modificare adusă este obligația angajatorului de a informa salariatul cu privire la obligația acestuia de a adera la un fond de pensii administrat privat. Desigur, această obligație este aplicabilă doar acelor persoane fizice ce au calitatea de contributor la fondurile de pensii administrate privat așa cum sunt prevăzuți în Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat”, spune el.

Actul normativ nu are dispoziții asupra contractelor de muncă aflate deja în derulare pentru angajatorii microîntreprinderi cu până la nouă salariați ce beneficiază de simplificarea documentației în domeniul muncii conform reglementărilor mai sus amintite.

„Noi apreciem că trebuie întocmite acte adiționate la aceste contracte individuale de muncă care să transpună noile prevederi normative”, afirmă Bența.