În contextul pandemiei, unii angajatori pot suspenda contractele de muncă, din cauza reducerii activității economice, iar conform unei OUG publicată recent în Monitorul oficial (111/2021) se poate acorda șomaj tehnic. Practic, acest act normativ produce efecte până la finalul anului, potrivit consultantului fiscal Adrian Bența.

Adrian Benta, consultant fiscalFoto: Hotnews

*Informațiile de mai jos îi aparțin lui Adrian Bența

Cât este indemnizația

Indemnizația este direct proporțională cu numărul de zile de suspendare a activității și este în procent de 75% din salariul de bază de încadrare și nu depășește 75% din salariul mediu brut stabilit prin legea bugetului asigurărilor sociale – 5.380 lei în anul 2021 astfel, indemnizația maximă brută nu va depăși suma de 4.035 lei.

Indemnizația este supusă impozitului și asigurărilor sociale obligatorii. Aceste obligații fiscale se realizează la momentul încasării indemnizației din bugetul asigurărilor de șomaj.

La determinarea impozitului nu se va acorda deducerea de bază sau celelalte deduceri.

Notă: pentru indemnizația aferentă șomajului tehnic nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă.

Dacă un salariat este încadrat în muncă cu mai multe contracte de muncă și cel puțin unul este activ, nu beneficiază de indemnizație de șomaj tehnic.

Dacă un salariat este încadrat în activitate prin mai multe contracte de muncă și toate sunt suspendate atunci are dreptul al o singură indemnizație de șomaj tehnic pentru acel contract cel mai avantajos pentru salariat.

Pentru perioada la care se acordă indemnizația de șomaj tehnic se beneficiază și de celelalte drepturi de natură salarială cum sunt vechimea în câmpul muncii, perioadă de cotizare pentru asigurările de sănătate, etc.

Care este procedura

Pentru plata indemnizației, angajatorul va depune la ANOFM prin poșta electronică o documentație – cerere semnată, declarație pe propria răspundere, lista persoanelor ce beneficiază de indemnizație.

Potrivit art. 3 alin. (1) din OUG nr. 111/2021, documentele se comunică în luna curentă pentru luna anterioară. Nu există un termen fix, angajatorul interesat are la dispoziție pentru depunerea cererii întreaga lună următoare celei încheiate.

ANOFM are obligația să efectueze plata indemnizației în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor.

Angajatorii au obligația să achite salariaților indemnizația în termen de 3 zile lucrătoare de la încasarea acesteia.

Depunerea declarației privind impozitul pe venit și asigurările sociale, respectiv plata impozitului pe venit și al asigurărilor sociale se va face până în data de 25 a lunii următoare celei în care s-a încasat indemnizația.

Alte aspecte importante reglementate de ordonanță

• Pentru situația în care se acordă indemnizație de șomaj tehnic la salariații încadrați în activități la care se acordă facilități fiscale conform Codului fiscal (construcții, creare programe calculator, cercetare-dezvoltare, etc.), pentru indemnizațiile încasate din bugetul fondului de șomaj nu se acordă facilități fiscale;

• În aceeași lună, pentru salariați diferiți, se poate solicita atât indemnizația de șomaj tehnic, cât și indemnizația pentru reducerea timpului de lucru reglementată de OUG nr. 132/2020 cu modificări ulterioare;

• În aceeași lună, pentru același salariat, pentru perioade de timp diferite, se poate beneficia atât de indemnizație de șomaj tehnic, cât și de indemnizația pentru reducerea timpului de muncă.