Ar trebui ca de la 1 martie relația cu Fiscul, adică depunerea declarațiilor, să se facă online. În practică, pare că nu se va putea. De exemplu, Declarația 700 nu a fost încă actualizată. De asemenea, așa cum spune și consultantul fiscal Cornel Grama, tot la geam la ghișeu mergi pentru cod de TVA național, cod de TVA special pentru operațiuni intracomunitare, sediu secundar, sau pentru TVA la încasare. Adică tot cu Formularul 010 în format fizic. “Te duci și te apleci la geamul ăla mic cu hârtiile”, afirmă el.

Cornel Grama, consultant fiscalFoto: Hotnews

Practic D700 și 010 ar trebui să meargă în paralel, dar dacă se poate face online prin 700, nu mai are rost să-ți pierzi timpul la ANAF.

Ei bine, deși se află în Monitorul oficial din 25 octombrie (Ordin nr. 1699/2021), formularul 700 de pe site-ul ANAF nu este actualizat (e din 23 martie 2018), iar cele 90 de zile din actul normativ au trecut.

Potrivit lui Grama, conform acelui ordin, Declarația 700 ar trebui să se depună pentru:

• înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabililor, cu excepția cazului în care contribuabilii își modifică domiciliul sau sediul social care reprezintă și domiciliu fiscal, precum și cu excepția contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, care nominalizează, ulterior înregistrării fiscale, un alt sediu permanent desemnat;

• înregistrarea în vectorul fiscal a unor noi categorii de obligații fiscale sau modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise inițial în vectorul fiscal;

• modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit, de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit;

• exercitarea opțiunii de modificare a anului fiscal;

• declararea sediilor secundare care nu au obligația înregistrării fiscale;

• înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care solicită, ulterior înregistrării fiscale, înregistrarea în scopuri de TVA conform art.316 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Codul fiscal), cu modificările și completările ulterioare;

• efectuarea de mențiuni referitoare la vectorul fiscal privind TVA, ulterior înregistrării în scopuri de TVA;

• exercitarea opțiunii privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art.278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, cu privire la locul prestării, către persoane neimpozabile, a serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, sau a serviciilor furnizate pe cale electronică;

• efectuarea de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România;

• efectuarea de mențiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent;

• efectuarea de mențiuni privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare;

• efectuarea de mențiuni privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori;

• înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de tva sau menţiuni în cazul altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri, conform art.317 din Codul fiscal;

• înregistrarea în scopuri de tva, potrivit art.316 alin.(12) din Codul fiscal;

• suspendarea temporară a uneia sau mai multor activități desfășurate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.

• radierea înregistrării fiscale a persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere;

• încetarea uneia sau mai multor activități desfășurate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.

1 martie – înregistrarea obligatorie în SPV

Înregistrarea în SPV devine obligatorie începând cu 1 martie 2022 pentru transmiterea cererilor, înscrisurilor sau a oricăror altor documente către organele fiscale, de către contribuabilii care desfăşoară activităţi economice într-o formă de activitate autorizată, informa recent ANAF.

“În situația în care contribuabilii/plătitorii nu își îndeplinesc obligația comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente, iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric, nu vor fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță”, spune ANAF.

Fiscul recomandă contribuabililor să întreprindă demersurile necesare pentru înregistrarea în Spațiul Privat Virtual, până la data de 1 martie 2022, pentru a evita eventualele efecte negative care pot apărea în situația în care un document trebuie depus într-un anumit termen, iar acest lucru se realizează fizic și nu prin intermediul Spațiului Privat Virtual, cum ar fi: pierderea dreptului de a beneficia de o facilitate fiscală, aplicarea unor amenzi, etc.