Un reviriment mai vizibil se lasă în continuare așteptat la nivelul sectorului auto în ansamblul său, dinamica sa anuală rămânând la valori negative de amplitudine severă (-10,2%), a transmis vineri BNR.

Banca Nationala a Romaniei - BNRFoto: Hotnews

Ce mai spune Banca Centrală:

 • Ușoara îmbunătățire a activității din industrie a beneficiat de evoluția producției de automobile, aceasta afișând în decembrie un nivel sensibil superior celui din ultima lună a anului anterior, în contextul unei anumite ameliorări a fluxurilor comerciale internaționale pe segmentul componentelor electronice și al lansării în fabricație a unui model nou de către principalul producător local.
 • Totuși, un reviriment mai vizibil se lasă în continuare așteptat la nivelul sectorului auto în ansamblul său, dinamica sa anuală plasându-se în continuare la valori negative de amplitudine severă (-10,2%).
 • Evoluții favorabile ale activității au mai fost consemnate și în industria farmaceutică și în fabricarea materialelor de construcții, beneficiară a unei cereri robuste din partea segmentului rezidențial.
 • Perspectiva pe termen scurt a operatorilor din construcții a cunoscut însă o ușoară deteriorare, indicatorul de încredere publicat în cadrul Sondajului DG-ECFIN coborând până la -1,2 puncte în luna ianuarie 2022, posibil pe fondul dificultăților tot mai mari întâmpinate de producători în acoperirea costurilor de producție, în special a celor cu energia.
 • Cele mai recente sondaje sugerează o majorare a deficitului de forță de muncă, precum și intenții mai solide de angajare (indicatorul DG-ECFIN aferent a crescut până la 108,4 puncte în ianuarie 2022), cu posibile implicații asupra renegocierilor salariale, inclusiv în contextul ascensiunii alerte a ratei inflației.
 • Dinamica anuală a salariului mediu net pe economie a accelerat în luna decembrie 2021 până la 7,2% (+0,3 puncte procentuale față de intervalul precedent); evoluția a fost imprimată de sectorul privat (9,7%, +1,1 puncte procentuale), în timp ce salariile din sectorul bugetar s-au comprimat cu 0,6%, pe fondul manifestării unui efect de bază în sectorul sănătate, asociat unor bonusuri mai consistente acordate în urmă cu un an.
 • Extinderi ale vânzărilor au fost consemnate în cazul articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte (8%), precum și în cel al mobilei și al bunurilor pentru amenajarea locuinței (4,5%), posibil sub impulsul relaxării restricțiilor de mobilitate către finalul anului. Cu toate acestea, la nivelul trimestrului IV, achizițiile s-au redus cu peste 5% în termeni trimestriali la ambele categorii de produse, în asociere cu erodarea puterii de cumpărare a populației.
 • La nivelul întregului an 2021, comerțul online și-a păstrat trendul crescător, chiar dacă restricțiile de mobilitate au avut o intensitate inferioară celor din 2020, interesul consumatorilor fiind stimulat și de prezența unor oferte mai atractive comparativ cu mediul tradițional de comerț .
 • Dinamica anuală a prețurilor producției industriale pentru piața internă a continuat să se majoreze în decembrie 2021, până la 42,3% , un nou maxim al seriei de date disponibile, tendință care a caracterizat toate marile grupe industriale.
 • În corelație cu escaladarea prețurilor bunurilor energetice, accelerări de ritm au consemnat și prețurile bunurilor de capital și intermediare (1,2 puncte procentuale, respectiv 1,8 puncte procentuale), un aport semnificativ revenind industriei chimice.
 • Problemele întâmpinate de companiile din industria chimică nu constituie o situație singulară – presiunea indusă de scumpirea gazelor naturale asupra profitabilității producătorilor de îngrășăminte a generat reducerea ofertei la nivel global (Rusia, China au restricționat exporturile, unii producători importanți din Europa, inclusiv din țara noastră, și-au redus activitatea), efectul final fiind acela de creștere a prețului acestor produse.
 • În cazul bunurilor de consum, prețurilor de producție au urcat cu până la 7,3%, decisivă în acest sens fiind evoluția de pe segmentul alimentar (10,2%), ca urmare a presiunilor pe filiera costurilor cu utilitățile și cu materiile prime agricole (carne, cereale).
 • Rata anuală a inflației IPC a avansat în luna decembrie 2021 până la 8,19% (+0,39 puncte procentuale față de valoarea lunii anterioare), în condițiile în care inflația de bază și-a menținut tendința ascendentă (4,7%), oglindind presiunile din zona costurilor cu materiile prime și a funcționării cu sincope a lanțurilor de aprovizionare.
 • La factorii menționați s-a adăugat o oarecare tendință a operatorilor din domeniile mai afectate de contextul pandemic (precum vânzarea de îmbrăcăminte și încălțăminte sau serviciile de alimentație publică) de a implementa creșteri de prețuri care să le permită recuperarea pierderilor acumulate.
 • Prețurile volatile în schimb și-au redus rata anuală de creștere (16,7%), evoluția fiind imprimată de sectorul combustibililor, pe fondul corecției temporare a cotației Brent, precum și, în mai mică măsură, al reducerii cotei TVA la lemnele de foc.
 • Presiunile asupra cursului de schimb leu/euro s-au intensificat în a doua parte a lunii, în contextul deciziei și semnalelor date de Fed privind grăbirea normalizării conduitei politicii monetare, dar și ca efect al amplificării cererii nete de devize a rezidenților, în corelație cu evoluția deficitului comercial. Pe fondul creșterii restrictivității condițiilor lichidității de pe piața monetară interbancară, rata de schimb leu/euro și-a păstrat totuși relativa stabilitate, în timp ce cursurile de schimb ale monedelor din regiune s-au caracterizat prin comportamente mixte .
 • Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit în relația cu clienții nebancari au consemnat mișcări în ambele sensuri în luna decembrie. Astfel, rata dobânzii la creditele noi acordate gospodăriilor populației a continuat să scadă ușor, până la 6,02%, exclusiv pe seama evoluției ratei dobânzii aferente împrumuturilor pentru locuințe și a creșterii ponderii acestora în total, în timp ce costul mediu cu dobânda al creditelor pentru consum s-a majorat, întrerupându-și tendința general descendentă.
 • La rândul său, după ajustările crescătoare din precedentele două luni, rata dobânzii la creditele acordate societăților nefinanciare a înregistrat o scădere cu 0,09 puncte procentuale, la 4,58%, regăsită la nivelul creditelor noi de valoare mare (peste echivalentul a 1 milion de euro). În schimb, randamentul mediu al depozitelor noi la termen a continuat să avanseze, atât în cazul populației, la 1,41% (+0,11 puncte procentuale), cât și în cel al societăților nefinanciare, la 2,01% (+0,15 puncte procentuale).