Dacă perspectiva inflației pe termen mediu se schimbă și dacă condițiile de finanțare nu asigură atingerea țintei de inflație de 2%, suntem pregătiți să ne revizuim programul privind achizițiile nete de active în termeni de dimensiune și/sau durată, se arată în decizia de politică monetară publicată joi de BCE.

HotNews.roFoto: Hotnews

”Invazia Ucrainei este un punct de referință pentru Europa. Consiliul guvernatorilor își exprimă sprijinul deplin față de poporul Ucrainei. BCE va aplica sancțiunile decise de Uniunea Europeană și de guvernele europene. Consiliul guvernatorilor va lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini mandatul privind asigurarea stabilității prețurilor și pe cea financiară”, mai arată comunicatul BCE.

Programul de achiziționare de active (APP) a fost revizuit

Pe baza evaluării sale actualizate și ținând cont de mediul economic incert, Consiliul guvernatorilor a revizuit astăzi programul de achiziții pentru lunile următoare. Achizițiile nete lunare în cadrul APP se vor ridica la 40 de miliarde de euro în aprilie, 30 de miliarde de euro în mai și 20 de miliarde de euro în iunie.

Calibrarea achizițiilor nete pentru al treilea trimestru va reflecta evoluțiile economice. Dacă datele vor sprijini perspectivele inflației pe termen mediu, Consiliul guvernatorilor va încheia achizițiile nete în trimestrul al treilea. Dacă perspectiva inflației pe termen mediu se schimbă și dacă condițiile de finanțare nu asigură atingerea țintei de inflație de 2%, suntem pregătiți să ne revizuim programul privind achizițiile nete de active în termeni de dimensiune și/sau durată.

Rata dobânzii la principalele operațiuni de refinanțare și ratele dobânzii la facilitatea de credit și de depozit rămân neschimbate la 0,00%, 0,25% și respectiv -0,50%.

Orice ajustări ale ratelor cheie ale dobânzilor BCE vor avea loc după încheierea programului de achiziții nete ale Consiliului guvernatorilor și vor fi treptate.Vedem inflația atingând 2% cu mult înainte de sfârșitul orizontului său de prognoză și în mod sustenabil pentru restul orizontului.

În primul trimestru al anului 2022, Consiliul guvernatorilor efectuează achiziții de active nete într-un ritm mai scăzut decât în ​​trimestrul precedent. Acesta va întrerupe achizițiile de active nete în cadrul PEPP la sfârșitul lunii martie 2022.

Consiliul guvernatorilor intenționează să reinvestească plățile principale din titlurile de valoare care ajung la scadență achiziționate în cadrul PEPP cel puțin până la sfârșitul anului 2024. În orice caz, viitoarea rulare a portofoliului PEPP va fi gestionată pentru a evita interferența cu orientarea adecvată a politicii monetare.

Având în vedere mediul extrem de incert cauzat de invazia rusă a Ucrainei și riscul unor contagiuni regionale care ar putea afecta negativ piețele financiare din zona euro, Consiliul guvernatorilor a decis să prelungească facilitatea repo a Eurosistemului pentru băncile centrale (EUREP) până la 15 ianuarie 2023. Prin urmare, EUREP va continua să completeze acordurile obișnuite de furnizare de lichidități în euro pentru băncile centrale din afara zonei euro.

Solicitările băncilor centrale din afara zonei euro pentru linii individuale de lichiditate în euro vor fi evaluate de Consiliul guvernatorilor de la caz la caz.

De ce avem nevoie de un program de achiziționare de active (asset purchase programme – APP)?

Într-un context economic normal, BCE influențează condițiile financiare generale și, în ultimă instanță, evoluțiile macroeconomice și inflația prin stabilirea ratelor dobânzilor reprezentative pe termen scurt. Însă, ca urmare a crizei financiare mondiale, ratele dobânzilor reprezentative au ajuns aproape de limita minimă efectivă, respectiv punctul în care o nouă reducere a acestora ar avea un efect nesemnificativ sau nul. Prin urmare, BCE a recurs la alte măsuri pentru a contracara riscurile unei perioade prea îndelungate cu rate scăzute ale inflației și a readuce inflația la nivelul țintei de 2% pe termen mediu, care corespunde definiției date de Consiliul guvernatorilor stabilității prețurilor. Programul de achiziționare de active reprezintă unul dintre instrumentele pe care BCE le utilizează în acest scop. Achizițiile nete în cadrul acestui program s-au încheiat în luna decembrie 2018, dar programul este încă în curs, dată fiind reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul acestuia.

Cum funcționează programul de achiziționare de active?

În cadrul programului extins de achiziționare de active, BCE cumpără o serie de active, inclusiv obligațiuni guvernamentale, titluri de valoare emise de instituții supranaționale europene, obligațiuni corporative, titluri garantate cu active și obligațiuni garantate, într-un ritm lunar cuprins între 15 miliarde EUR și 80 de miliarde EUR. Aceste achiziții de active influențează condițiile financiare generale și, în cele din urmă, creșterea economică și inflația, prin intermediul a trei canale principale.

Transmisia directă

Atunci când BCE achiziționează active din sectorul privat, precum titluri garantate cu active și obligațiuni garantate, care sunt asociate împrumuturilor pe care băncile le acordă populației și firmelor în economia reală, cererea sporită de astfel de active conduce la majorarea prețurilor acestora. Această situație încurajează băncile să ofere mai multe împrumuturi, pe care le pot utiliza ulterior pentru a crea și a vinde mai multe titluri garantate cu active sau obligațiuni garantate. Creșterea ofertei de împrumuturi tinde să reducă ratele dobânzilor active pentru companii și populație, ameliorând condițiile de finanțare generale.

Reechilibrarea portofoliilor

BCE a achiziționat active emise de sectorul public și de cel privat de la investitori precum fonduri de pensii, bănci și gospodării ale populației. Acești investitori pot alege să investească în alte active fondurile pe care le primesc în schimbul activelor vândute către BCE. Prin sporirea cererii de active în general, acest mecanism de reechilibrare a portofoliilor determină majorarea prețurilor și reducerea randamentelor, chiar și în cazul activelor care nu sunt vizate direct de APP, ceea ce conduce la diminuarea costurilor (rata efectivă a dobânzii pe piață) pentru companiile care încearcă să obțină finanțare pe piețele de capital. Totodată, scăderea randamentelor titlurilor de valoare încurajează băncile să acorde împrumuturi companiilor sau populației. Oferta sporită de credite bancare acordate economiei reale tinde să reducă costul creditului pentru populație și firme. Pe de altă parte, dacă investitorii utilizează fonduri suplimentare pentru a achiziționa active cu randament mai mare din afara zonei euro, această evoluție poate conduce, de asemenea, la un curs de schimb al euro mai scăzut, ceea ce tinde să exercite presiuni în sensul creșterii asupra inflației.

Atât transmisia directă, cât și reechilibrarea portofoliilor ameliorează condițiile financiare generale pentru companiile și populația din zona euro. Prin scăderea costurilor de finanțare, achizițiile de active pot stimula investițiile și consumul. Cererea mai dinamică din partea firmelor și a consumatorilor va contribui, în cele din urmă, la o revenire a inflației la nivelul de 2% pe termen mediu.

Efectul de semnalizare

Nu în ultimul rând, achizițiile de active semnalează pieței faptul că banca centrală va menține ratele dobânzilor reprezentative la un nivel scăzut pe o perioadă prelungită. Acest efect de semnalizare reduce volatilitatea și incertitudinile pe piață în ceea ce privește evoluția viitoare a ratelor dobânzilor. Acesta este un aspect important, întrucât influențează diferite decizii în materie de investiții. De exemplu, ratele dobânzilor aplicate împrumuturilor pe termen lung vor rămâne mai scăzute pentru că băncile anticipează o perioadă prelungită cu rate scăzute ale dobânzilor.

Programul de achiziționare de active al BCE subliniază angajamentul acesteia de a-și îndeplini mandatul prin utilizarea acestor canale pentru contracararea activă a riscurilor asociate unei perioade prea îndelungate cu rate scăzute ale inflației. Investitorii sunt astfel asigurați că rata inflației se va situa la nivelul de 2% pe termen mediu, condiție prealabilă necesară pentru o creștere economică susținută într-un mediu caracterizat de stabilitate a prețurilor.