În 23 de sectoare economice, salariații au pierdut din puterea de cumpărare în prima lună din acest an, creșterea salarială fiind ”mâncată” de inflație, potrivit datelor transmise marți de Institutul Național de Statistică.

SalariiFoto: Dreamstime.com

Cele mai mari erodări ale puterii de cumpărare le-au suferit angajații din domeniul extracției petrolului, sănătate, potrivit datelor transmise de INS. La polul opus stau angajații din transportul aerian și cei din editare.

În sectorul bugetar s-au înregistrat ușoare creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+3,1% ca urmare a reluării plății cu ora a cadrelor didactice), sănătate şi asistență socială (+1,7%), respectiv ȋn administraţia publică (+0,5%).

  • În luna ianuarie 2022, salariul mediu net a fost 3698 lei, în scădere faţă de luna precedentă cu 181 lei (-4,7%).
  • Valorile cele mai mari ale salariului net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (8940 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (2047 lei).

În 15 domenii de activitate salariile pot fi considerate mici, potrivit ministrului Finanțelor, Adrian Câciu. ”Din punctul meu de vedere, un salariu mic este tot ce înseamnă sub 3.000 de lei net, la momentul în care discutăm acum, a declarat Adrian Câciu, ministrul Finanțelor, într-un interviu acordat HotNews.ro în februarie 2022, fiind întrebat de la ce sumă în jos consideră un salariu mic în România.

Vezi mai jos topul salariilor nominale nete (în lei):

Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 8,9%

Creșterea salarială a fost ușor mai mare (în medie) decât inflația dacă comparăm ianuarie 2022 față de luna ianuarie 2021, dar a fost mai mică dacă ne uităm la ianuarie 2022 față de luna decembrie 2021.

Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 225,4%, cu 14,6 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în luna decembrie 2021.

Mai jos, topul câștigătorilor/pierzătorilor la capitolul ”putere de cumpărare” ianuarie 2022/ianuarie 2021:

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Evoluția câștigului salarial real depinde, atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației.

În luna ianuarie 2022, în majoritatea activităţilor din sectorul economic , nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut faţă de luna precedentă, ca urmare a acordării în luna decembrie 2021 de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna ianuarie au fost mai mici comparativ cu luna precedentă ca urmare a nerealizărilor de producţie ori încasărilor mai mici (funcţie de contracte/proiecte), cât şi a angajărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net (Ianuarie 2022 comparativ cu Decembrie 2021) la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 32,8% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, respectiv cu 31,9% ȋn fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului;
  • între 15,0% și 25,0% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), transporturi pe apă, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), extracţia cărbunelui superior şi inferior, industria metalurgică, alte activităţi extractive, fabricarea produselor din tutun, fabricarea altor mijloace de transport, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe);
  • între 10,5% și 14,5% ȋn fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, colectarea şi epurarea apelor uzate, activităţi de servicii anexe extracţiei, captarea, tratarea şi distribuţia apei, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, cercetare-dezvoltare, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi;
  • între 7,0% și 10,0% ȋn activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), tranzacţii imobiliare.

Creșterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat reluării activităţii anumitor agenţi economici, aplicării prevederilor legale , realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Creșteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat ȋn activităţi de editare (+11,4%), hoteluri şi restaurante (+6,5%), activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii (+4,8%).