Schema de ajutor de stat anunțată luna trecută, privind 50 de bani pe litrul de carburant a fost scrisă, conform unui proiect de Hotărâre al Ministerului Finanțelor.

Ministerul FinantelorFoto: Hotnews

Proiect 50 de bani/litrul de carburant - click pentru a deschide

Potrivit sursei citate, valoarea ajutorului acordat este de 50 bani pe litrul de combustibil, dar nu mai mult de 400.000 euro per întreprindere, echivalent în lei. Termenul limitã de depunere a cererilor de compensare este 1 decembrie 2022.

Cine va beneficia de 50 de bani pe litrul de carburant

Ajutorul de stat va fi sub forma unui grant acordat operatorilor economici licențiați în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene, care efectueazã transport rutier de mãrfuri în cont propriu, contra cost sau transport de persoane, în mod regulat, inclusiv transport public local.

Sunt eligibili operatorii economici care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiții:

 • sunt licențiați în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene;
 • dețin cel puțin un vehicul eligibil;
 • operatorii economici stabiliți în România trebuie sã nu figureze inactivi potrivit prevederilor Codului de procedurã fiscalã sau sã nu se afle în inactivitate temporarã, înscrisã în Registrul Comerțului și sã nu beneficieze de alte compensații pentru activitatea de transport desfãșuratã cu vehiculele eligibile, cu excepția celor care efectueazã transport public local;
 • nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au fost emise asemenea decizii, acestea au fost puse în aplicare conform prevederilor legale în vigoare;
 • alimenteazã vehiculele eligibile dupã cum urmeazã: de la stațiile de distribuție ale operatorilor economici sau din rezervoarele pentru consum propriu deținute;
 • nu se aflã în procedurã de executare silitã, faliment, dizolvare, închidere operaționalã sau lichidare;
 • nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;
 • operatorii licențiați în alte state membre ale Uniunii Europene trebuie sã prezinte o declarație pe propria rãspundere din care sã rezulte cã efectueazã transport rutier de mãrfuri în cont propriu, precum și o listã a vehiculelor eligibile utilizate pentru transportul rutier de mãrfuri în cont propriu și dețin o licențã comunitarã, pentru transportul rutier de mãrfuri contra cost și pentru transportul de persoane.

Se poate solicita ajutor de stat pentru toate vehiculele eligibile deținute în cursul trimestrului pentru care se solicitã compensarea, în baza unei cereri de compensare, depusã la Autoritatea Rutierã Românã, începând cu prima zi a trimestrului urmãtor celui pentru care se solicitã plata ajutorului de stat.

În categoria cheltuielilor eligibile se încadreazã facturile emise cu 30 de zile lucrãtoare înaintea publicãrii în Monitorul Oficial hotãrârii.

Până când se emit deciziile de compensare

Deciziile de compensare se emit pânã la 31.12.2022, iar plata efectivã a ajutorului de stat se poate face pânã la 31 iulie 2023, inclusiv.

Bugetul schemei de ajutor de stat este de 300 de milioane de lei pentru un numãr estimat de 3000 de operatori economici.

Ministerul Finanțelor, Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã și Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R., prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, vor încheia un protocol de colaborare pentru transmiterea informațiilor referitoare la operatorii economici, necesare pentru evaluarea cererii.

Schema de ajutor de stat a fost elaboratã în baza punctului 2.1. Ajutoare limitate, Capitolul 2 – Mãsuri temporare de ajutor de stat din Comunicarea Comisiei privind Cadrul temporar de crizã pentru mãsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C 131 I/01) și se notificã la Comisia Europeanã în vederea autorizãrii.

IMPORTANT: Activitatea de compensare a creșterii prețului la combustibil la nivelul Autorității Rutiere Române – A.R.R. necesită alocarea de resurse umane, având în vedere numărul mare de solicitări preconizate ale operatorilor economici ca urmare a licențierii operatorilor care utilizează autovehicule sau combinații de vehicule destinate exclusiv transportului de mărfuri, a căror masă maximă autorizată depășește 2,5 tone, dar nu depășește 3,5 tone și care sunt implicate în transportul intern și international, precum și multitudinea de documente depuse de către aceștia.

Conform notei de fundamentare, ARR va putea desfășura activitățile rezultate din calitatea de Administator al schemei de ajutor de stat, numai în situația în care se aprobă suplimentarea numărului total de posturi ale instituție cu numărul necesar desfășurării acestor activității, precum și crearea posibilității de ocupare a acestor posturi.

Amenzi pentru cei care nu păstrează documentele justificative 10 ani

Cei care beneficiază de compensare vor trebui să păstreze anumite documente timp de 10 ani, în caz contrar amenda fiind o amendă de 5.000 – 10.000 lei.

Documente ce trebuie păstrate:

 • fişele de magazie pentru fiecare rezervor pentru consum propriu deţinut la punctele lor de alimentare, precum şi bonurile de consum întocmite la fiecare alimentare a vehiculelor eligibile din rezervorul respectiv, pe care în mod obligatoriu să fie înscrise cel puţin următoarele informaţii: data alimentării, numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat, cantitatea de combustibil alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul, numărul de kilometri înregistraţi la bordul vehiculului la momentul alimentării;
 • înregistrările tahografului din prima şi din ultima zi a trimestrului pentru care se depune cererea de compensare;
 • documentele care atestă dreptul de deţinere a vehiculelor pentru care se acordă dreptul de compensare;
 • documentele de vânzare, distrugere, export, pentru toate vehiculele ale căror consumuri sunt incluse în cerere;
 • anexele la facturile de achiziţie a carburanţilor;