După cum se cunoaște, o persoană fizică ce deține o clădire utilizată într-o activitate economică ce are destinația nerezidențială, respectiv o societate ce deține clădiri utilizate în activitatea economică datorează un impozit pe clădiri majorat dacă în ultimii 5 ani anteriori anului de referință nu a efectuat o reevaluare a clădirilor prin intermediul unui evaluator autorizat, spune Adrian Bența, consultant fiscal, făcând referire la noua Lege 252/2022, publicată în Monitorul Oficial.

Adrian Benta - consultantFoto: StartupCafe.ro

În acest sens, spune el, procentul de impozit datorat bugetului local este de 2% din valoarea clădirii când este datorat de o persoană fizică, respectiv de 5% din valoarea clădirii când este datorat de o persoană juridică.

“Legea nr. 252/2022 modifică procedura privind aplicarea acestor procente de impunere când nu s-a efectuat reevaluarea clădirilor în ultimii 5 ani în sensul că obligă autoritatea publică locală să aibă o atitudine pro activă în favoarea contribuabilului și înainte de a aplica impozitul majorat trebuie să notifice contribuabilul de posibilitatea efectuării reevaluării clădirii cu depunerea raportului de reevaluare la autoritatea publică locală competentă”, explică Bența.

Contribuabilul va fi notificat până la data de 31 octombrie a anului curent pentru impozitul datorat începând cu anul următor.

Notificarea contribuabilului se poate realiza prin Spațiul Privat Virtual, caz în care organul fiscal local va colabora cu organul fiscal central pentru utilizarea acestei resurse electronice, situație aplicabilă contribuabililor ce utilizează SPV sau contribuabilul va fi notificat cu comunicarea notificării prin poștă pentru acei contribuabili ce nu utilizează SPV.

Contribuabilul are obligația de a depune raportul de reevaluare până la primul termen de plată a impozitului pentru anul următor.

Impozitul va putea fi aplicat majorat de către organul fiscal local doar cu notificarea contribuabilului și doar dacă contribuabilul nu depune raportul de reevaluare până la primul termen de plată al impozitului.

În cazul în care nu există reevaluare efectuată în ultimii 5 ani, iar organul fiscal local nu a notificat contribuabilul, atunci nu se va aplica un impozit majorat, ci aceeași cotă de impozitare existentă în lipsa obligației reevaluării.

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial – 25 iulie 2022 și se aplică pentru impozitul pe clădiri datorat începând cu 1 ianuarie 2023.