Ordonanța creșterilor de taxe (OG 16/2022) mai are unele probleme de interpretare de către experți, deși poate intenția în anumite cazuri nu a fost asta de către Guvern.

Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților FiscaliFoto: Hotnews

Vezi Scrisoarea transmisă de Camera Consultanților Fiscali lui Adrian Câciu cu privire la neclaritățile din OG16/2022

Camera Consultanților Fiscali a sesizat o lipsă de claritate și predictibilitate generată de modul în care noul articol 43 alin. (5) din Codul fiscal este reformulat cu privire la dividendele distribuite/plătite fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative.

Concret, neclaritatea tratamentului fiscal aplicabil este determinată de eliminarea prevederii de exceptare a organismelor de plasament colectiv de la impozitarea dividendelor plătite de o persoană juridică română (prevedere aplicabilă dividendelor distribuite după 1 ianuarie 2023).

Camera Consultanților Fiscali a trimis o scrisoare ministrului Finanțelor, Adrian Câciu, în care i-a arătat problema și i-a sugerat ce modificări ar trebui operate pentru ca intenția inițială a Guvernului să aibă o logică.

Practic, în acest moment, conform Codului fiscal, se exceptează de la impozitare dividendele primite de la persoane juridice române de către următorii beneficiari:

  • fondurile de pensii administrate privată
  • fondurile de pensii facultative
  • organismele de plasament colectiv fără personalitate juridică

Ei bine, conform Ordonanței creșterilor de taxe, s-a înlocuit prevederea cu privire la exceptarea fondurilor de pensii şi organismelor de plasament colectiv de la impozitare.

Noul articol prevede aplicabilitatea prevederilor cu privire la cota de impozitare, declararea şi plata impozitului pe dividende pentru dividendele distribuite către fondurile de pensii administrate privat şi fondurilor de pensii facultative (eliminând practic excepţia de neimpozabilitate pentru acestea). Așadar, este neclar care este tratamentul aplicabil beneficiarilor organisme de plasament colectiv.

„În înţelegerea noastră, prevederile articolului 43 al Codului fiscal (aşa cum este stipulat la alineatul (1)) se aplică dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române. Astfel, deducem că articolul 43 nu este aplicabil beneficiarilor care nu sunt persoane juridice (române), cum sunt fondurile de pensii, respectiv organismele de plasament colectiv, acestea fiind entităţi fără personalitate juridică”, spune Camera Consultanților Fiscali.

În înţelegerea CCF, prevederile alin. (5) înainte de modificare, cu privire la exceptarea acestor categorii de la impozitare, au fost introduse în lege cu titlul de clarificare, însă scopul legii (şi fără a exista această exceptare expresă) era acela de a considera dividendele distribuite către aceștia exceptate de la impozitare în virtutea faptului că acestea sunt entităţi fără personalitate juridică şi, deci, nu sunt între categoriile de beneficiari vizaţi pentru impozitare.

„Considerăm că modificarea recentă adusă de Ordonanţa nr. 16/2022 vine să întărească opinia noastră, întrucât fondurile de pensii facultative şi cele administrate privat devin beneficiarii cărora li se aplică prevederile referitoare la cota de impozit, plata şi declararea acestuia, existând necesitatea ca acest lucru să fie expres menționat în noua formă a legii (nefiindu-le aplicabile prevederile art. 1)”, conform experților.

O dublă interpretare sesizată de Camera Consultanților Fiscali

Deşi interpretarea noastră este cea expusă anterior, considerăm că modul în care este reformulat alineatul (5) al art. 43 în Ordonanţa nr. 16/2022 poate crea confuzie, în sensul în care poate fi interpretat într-unul dintre cele două moduri pe care le redăm în continuare:

1. Întrucât fondurile de pensii administrate privat şi fondurile de pensii facultative sunt expres menţionate ca nemaifiind exceptate de la impozitare, organismele de plasament colectiv rămân în continuare exceptate în virtutea faptului că sunt entități fără personalitate juridică şi nu s-a mai considerat necesară păstrarea prevederii anterioare (considerându-se redundantă);

2. Deşi nu sunt expres menționați în noua modificare, faptul că forma articolului care prevede exceptarea pentru organismele de plasament colectiv a fost înlocuită, ar putea duce la interpretarea că legiuitorul a avut drept intenţie eliminarea acestei excepții.

Considerăm, totuşi, această interpretare improbabilă dat fiind faptul că organismele de plasament colectiv nu sunt entităţi cu personalitate juridică şi, deci, articolul 43 nu le este aplicabil (acesta făcând referire la impozitarea dividendelor distribuite de la o persoană juridică română la alta).

Cu toate acestea, credem că nu putem exclude total o astfel de interpretare date fiind prevederile anterioare care exceptau expres această categorie şi considerăm necesare clarificări în acest sens.

Situația va duce la o dublă impozitare a veniturilor

Conform CCF, în situaţia în care intenţia legiuitorului a fost aceea de a impozita veniturile din dividende obţinute de organismele de plasament colectiv de la persoane juridice române, deși, așa cum menționam, considerăm că acest lucru este improbabil, dorim să punctăm faptul că această modificare ar conduce la o dublă impozitare a acestor venituri, după cum urmează:

  • Veniturile din dividende se vor impozita cu impozit de 8% la momentul distribuirii/ plăţii dividendelor de la persoana juridică română la organismele de plasament colectiv;
  • Veniturile din dividende aferente deținerilor în organismul de plasament colectiv se vor impozita la nivelul investitorilor, persoane fizice beneficiare cu impozit de 8% în baza articolului 97 alin. (7) al Codului fiscal.

Practic, introducerea acestei duble impozitări va conduce la limitarea investițiilor în organisme de plasament colectiv din România şi migrării investitorilor către jurisdicții cu un climat fiscal mai favorabil.

Două lucruri solicitate de Camera Consultanților Fiscali

Camera Consultanților Fiscali consideră necesare următoarele ajutări asupra formei articolului 43 alin. (5):

1. Întrucât înțelegem că dividendele distribuite către fondurile de pensii facultative şi cele administrate privat devin impozabile, prin excepție de la art. 1 care prevede aplicabilitatea impozitării doar pentru beneficiari persoane juridice, considerăm că par. (5) ar trebui reformulat în consecință.

Mai exact, am considera oportună introducerea unei referinţe la faptul că prevederile alineatelor (2) și (3) ale articolului le sunt aplicabile fondurilor de pensii, prin excepție de la alin. (1).

Această referință ar fi utilă şi în scopul înțelegerii faptului că organismele de plasament sunt exceptate în virtutea faptului că sunt entități fără personalitate juridică.

2. Introducerea unei prevederi exprese, similare celei dinainte de modificarea adusă de Ordonanța nr. 16/2022, cu privire la faptul că prevederile articolului 43 nu se aplică organismelor de plasament colectiv.