Rata anuală a inflației va continua să mai crească până spre finele anului curent, urcând astfel peste valorile estimate pe orizontul scurt de timp în cea mai recentă prognoză pe termen mediu, se arată în minuta discuțiilor celor 9 membri ai boardului BNR.

Mugur Isarescu, Guvernatorul Bancii NationaleFoto: BNR

Prognoza din august anticipa plafonarea în trimestrul III și intrarea ulterioară a ratei anuale a inflației pe o traiectorie descrescătoare, graduală timp de trei trimestre, implicând plasarea acesteia la 13,9% în decembrie 2022.

Evoluția consumului privat ar putea frâna „semnificativ” creșterea PIB în trimestrul III

Membrii Consiliului au insistat asupra importanței atragerii fondurilor europene, mai ales a celor aferente programului Next Generation EU, care este condiționată de îndeplinirea unor ținte și jaloane stricte, dar este esențială pentru realizarea reformelor structurale necesare.

Riscuri majore rămân asociate conduitei politicii fiscale, au convenit membrii Consiliului de Administrație al BNR aceștia referindu-se la execuția bugetară din primele opt luni ale anului și la necesitatea consolidării bugetare. „Deosebit de importante au fost considerate coordonatele următoarei rectificări bugetare din acest an”, arată minuta discuțiilor.

Membrii bordului BNR au discutat și despre tendința „tot mai evidentă” de erodare a puterii de cumpărare a românilor, reflectată de amplificarea diferenței dintre inflație și salariile nete.

Exportul net a redevenit puternic contracționist, concomitent cu reamplificarea considerabilă a celei a importului

Dimensiunea și ritmul de adâncire a deficitului extern rămân însă deosebit de îngrijorătoare, chiar dacă, în ultima perioadă.

Totodată, dinamica anuală de două cifre a salariilor s-a cvasi-plafonat în ultimele luni, mărindu-și implicit ecartul negativ față de dinamica inflației.

Capacitatea unor firme de a se menține viabile/profitabile, în contextul costurilor ridicate, va fi testată și de sistarea măsurilor de sprijin guvernamental, precum și de nevoia de tehnologizare, ce s-ar putea solda cu noi restructurări sau falimente de firme.

Deși au mai crescut, depozitele au dobânzi tot real negative

Rata medie a dobânzii la creditele noi și-a accelerat însă puternic creșterea în iulie-august, și ca efect al măririi IRCC în debutul trimestrului III, iar cea aferentă depozitelor noi la termen a continuat să avanseze alert, inclusiv pe segmentul populației, nivelul ei real rămânând totuși semnificativ negativ, au subliniat mai mulți membri ai Consiliului.

De asemenea, a fost observată inflexiunea recentă produsă în evoluția dinamicii anuale de două cifre a creditului acordat sectorului privat. După o ascensiune cvasi-continuă de aproape doi ani, aceasta a început să se reducă gradual în debutul semestrului II, coborând la 15,9% în august, de la 17,5% în iunie, chiar și în condițiile unui aport ușor crescut al programelor guvernamentale.