Inflația estimată din zona euro pentru luna octombrie este de 10,7%, în creștere de la 9,9% în septembrie, potrivit Eurostat. Diferențele între state sunt foarte mari: în Lituania este de 22% (la fel și în Letonia), în vreme ce în Franța este de 7,1% iar în Spania de 7,3%. În România, cele mai recente date arătau că inflația se apropie de 16%.

InflatieFoto: DreamsTime

Cauzele scumpirilor sunt date în principal de scumpirile din energie și alimente, mai arată Eurostat.

De ce diferă inflația în țări cu aceeași monedă?

Sunt mai multe explicații. În primul rând avem modele de consum diferite. Într-un fel consumă spaniolii și în alt fel românii. Există diferențe în ponderile diferitelor bunuri și servicii care formează coșul de consum, dar și între componentele coșurilor de consum.

Franța: În distribuția ponderilor IPC, categoria „diverse bunuri și servicii” include: plăți pentru sex, gărzi de corp, sau astrologi

Alcool, tutun- 4,5%

Îmbrăcăminte, încălțăminte- 3,7%

Alimente, băuturi- 15,8%

Locuințe, utilități- 15,3%

Sănătate- 11,2%

Recreere, cultură- 8,4%

Restaurante, hoteluri- 6,0%

Transport- 13,3%

UK: Tiparul cheltuielilor britanicilor se potrivesc cu cele ale Germaniei în foarte mare măsură

Alcool, tutun- 3,5%

Îmbrăcăminte, încălțăminte- 6,1%

Educație- 3,0%

Alimente, băuturi- 8,9%

Locuințe, utilități- 32,8%

Sănătate- 2%

Restaurante, hoteluri- 7%

Italia- Cheltuieli mici cu educația

Alături de Franța și Germania, colegii săi membri ai UE, educația reprezintă foarte puțin atunci când vine vorba de calcularea inflației în Italia: aproximativ 1% din măsură, rezultat al învățământului gratuit și ieftin subvenționat de stat disponibil în toate cele trei țări.

Alcool, tutun- 3,6%

Îmbrăcăminte, încălțăminte- 6,5%

Educație- 1,1%

Alimente, băuturi- 19,3%

Locuințe, utilități- 11,2%

Restaurante, hoteluri- 8,3%

Transport- 12,7%

Germania - Cheltuielile cu locuința sunt ponderate la aproximativ 32% din cheltuielile lor totale

Cheltuielile consumatorilor germani cu locuința sunt ponderate la aproximativ 32% din cheltuielile lor totale. În țara vecină, în Franța, această cifră este de doar 15%. În UE, numai Grecia și Danemarca au cheltuieli mai mari pentru locuințe, ca pondere în cheltuielile totale ale gospodăriilor.

Alcool, tutun- 3,8%

Îmbrăcăminte, încălțăminte- 4,5%

Educație- 0,9%

Alimente, băuturi- 9,7%

Locuințe, utilități- 32,5%

Transport- 13%

Japonia - Cheltuielile cu transportul ocupă cel mai mic loc

Dintre țările bogate din setul nostru, modificările costurilor de transport au cel mai mic efect în Japonia. Proprietatea de mașini private acolo este în scădere de ani de zile, în parte pentru că deținerea unei mașini este costisitoare. Taxele și taxele de parcare sunt mari, așa că nu este surprinzător că japonezii renunță la proprietatea de mașini și se bazează pe transportul în masă, reducând astfel cheltuielile totale pentru transport.

Alcool, tutun- 1,6%

Îmbrăcăminte, încălțăminte- 4,4%

Educație- 3,3%

Alimente, băuturi- 19,3%

Locuințe, utilități- 27,6%

Transport- 8%

Canada: Aproape 17% din cheltuielile gospodăriilor canadiene sunt destinate transportului

Distanțele sunt mari, așa că e de înțeles.

Alcool, tutun- 2,5%

Îmbrăcăminte, încălțăminte- 5,1%

Alimente, băuturi- 11,3%

Locuințe, utilități- 24,9%

Restaurante, hoteluri- 6,8%

Transport- 17,1%

Diferențele dintre modelele de consum joacă însă doar unul dintre rolurile ratelor diferite ale inflației.

Diferențele în ceea ce privește venitul pe cap de locuitor sau productivitatea muncii pot crea, de asemenea, un efect de convergență cunoscut sub numele de efectul Balassa-Samuelson, explicând faptul că țările cu venit pe cap de locuitor mai scăzut prezintă de obicei rate mai mari ale inflației în comparație cu țările „mai bogate”.

Diferențele în privința ratei inflației din zona euro sunt, de asemenea, parțial legate de diferite rigidități în stabilirea salariilor și a prețurilor, arată o lucrare publicată pe cairn.info

Un alt studiu al BCE (Banca Centrală Europeană) sugerează că o parte substanțială a divergenței inflației poate apărea din diferențele în mecanismul de stabilire a salariilor (inclusiv indexarea automată a salariilor cu inflația în anumite țări) sau în mecanismul de stabilire al salariilor.

Diferențele de inflație mai pot fi rezultatul unor grade diferite de expunere la mișcările cursului de schimb sau la șocuri externe. În primul rând, gradul de deschidere către comerțul extra-UEM sunt foarte diferite în țările membre ale zonei euro: Irlanda și Țările de Jos sunt economii mici, care au un solid comerț cu state din afara Uniunii Monetare, în vreme ce Franța, Italia sau Portugalia, mai modest.

Nu în ultimul rând mai trebuie adusă în discuție dependența de energie, adică ponderea importurilor energetice în PIB-ul național.