În luna septembrie 2022, salariul mediu net a fost 4.003 lei, în creştere cu 70 lei față de luna august 2022, a transmis vineri INS.

lei-romanesti-2022Foto: © Todorean Gabriel | Dreamstime.com

Cele mai mari salarii au fost în domeniul fabricării produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului (16.085 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (2233 lei).

Codul CAEN 19 (din care face parte fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului) include: transformarea petrolului brut si a carbunelui în produse finite. Procesul dominant este rafinarea petrolului care implica separarea petrolului brut în produse componente prin tehnici de cracare si distilare. Aceasta diviziune include de asemenea fabricarea, pentru uzul propriu, a unor produse caracteristice (cocs, butan, propan, benzina, kerosen, ulei combustibil) precum si servicii de prelucrare ( de exemplu: rafinare) pentru terti. Aceasta diviziune include fabricarea gazelor (etan, propan, butan) ca produse de rafinarie.

Septembrie 2022 comparativ cu august 2022

În luna septembrie 2022, în majoritatea activităţilor din sectorul economic , nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna august 2022, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, bonusuri pentru management, pentru performanțe deosebite sau pentru „Ziua petrolistului”), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

• cu 114,7% ȋn fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, respectiv cu 57,4% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, în principal ca urmare a acordării de prime ocazionale și stimulente, bonusuri pentru management, pentru performanțe deosebite sau pentru „Ziua petrolistului”;

• între 10,0% și 21,5% ȋn extracţia minereurilor metalifere, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor);

• între 3,5% și 5,0% ȋn alte activităţi industriale n.c.a., fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi;

• între 2,0% și 3,5% ȋn fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea produselor textile, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea echipamentelor electrice, industria metalurgică, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), fabricarea de mobilă, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte.

Scăderile câștigului salarial mediu net faţă de luna august 2022 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori de încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

• cu 10,1% ȋn telecomunicaţii;

• între 2,5% și 5,0% ȋn producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea produselor din tutun, activităţi de servicii anexe extracţiei, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), hoteluri şi restaurante, extracţia cărbunelui superior şi inferior, transporturi pe apă, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale).

În sectorul bugetar , în luna septembrie 2022 s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă ȋn învăţământ (+8,8%, ca urmare a reluării plății cu ora a cadrelor didactice), respectiv în administraţia publică (+1,0%). În sănătate şi asistență socială, câştigului salarial mediu net a scăzut uşor comparativ cu luna precedentă (-0,4%).