La 31 mai 2023, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 53,08 miliarde de euro, în ușoară scădere față de luna anterioară, au transmis vineri reprezentanții BNR.

BNR - Banca NationalaFoto: Hotnews / Florin Barbuta

• Intrări de 1.801 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor; alimentarea contului Comisiei Europene și altele;

• Ieşiri de 2.060 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 6.110 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 mai 2023 au fost de 59.192 milioane euro, faţă de 59.355 milioane euro la 30 aprilie 2023.

Plăţile scadente în luna iunie 2023 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 121 milioane euro.

Ce trebuie să știm despre aceste rezerve

  • Rezervele internaționale ale României au un rol-cheie în atenuarea creșterii volatilității pieței valutare, a obiectivelor referitoare la stabilitatea prețurilor și la stabilitatea financiară.
  • Un volum adecvat al acestora conferă o credibilitate sporită în capacitatea autorităților de a gestiona situații de criză și, dată fiind calitatea politicilor economice, contribuie la ameliorarea costurilor asociate împrumuturilor externe ale statului.
  • Țările emergente cu acces la piețele de capital la costuri rezonabile, cum este și cazul României, folosesc de regulă rezervele valutare – parte a rezervelor internaționale – în scop preventiv, pentru combaterea riscurilor ce derivă dintr-o eventuală deteriorare a soldului contului curent.
  • În economiile cu regim de curs de schimb de tip flotare controlată, un factor care joacă un rol important în stabilirea nivelului optim al rezervelor valutare îl constituie volatilitatea monedei locale, în special în momentele de turbulențe pe piețele financiare.
  • BNR urmărește asigurarea unui nivel adecvat al acestora, astfel încât să fie îndeplinite cumulativ o serie de obiective. Sunt urmărite în primul rând lichiditatea și siguranța, iar în subsidiar obținerea de profit, administrarea rezervelor internaționale de către BNR fiind efectuată în condiții de apetit redus față de risc.
  • Astfel, maximizarea valorii rezervelor internaționale are loc în condițiile respectării unor limite de risc prudente, care asigură disponibilitatea permanentă a acestora pentru utilizare în caz de necesitate.