Banca Transilvania a primit rating de credit investment grade din partea Moody’s, care apreciază la BT capitalul robust, rentabilitatea puternică și rezilientă, precum și lichiditatea semnificativă, potrivit unui anunț făcut de bancă.

Omer Tetik, Banca TransilvaniaFoto: Banca Transilvania

Perspectiva stabilă a rating-urilor pe termen lung ale BT reflectă așteptările Moody’s, conform cărora performanța financiară, în special capitalul și profitabilitatea, vor rămâne solide, în ciuda unui context macroeconomic mai puțin favorabil și în cazul în care structura pasivelor nu se schimbă semnificativ pentru a îndeplini cerințele MREL (acestea se referă la cerințe minime de fonduri proprii și de pasive eligibile). Standardele europene prevăd ca băncile să asigure permanent un nivel optim de fonduri eligibile MREL, distincte de depozitele clienților, care sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.

„Ne bucurăm că, de acum înainte, Banca Transilvania beneficiază de evaluare din partea a două agenții internaționale de rating, una dintre ele fiind Moody’s, care confirmă poziția solidă a BT. Este un moment și un pas important, în contextul în care cerințele de capital, în România și Uniunea Europeană, sunt tot mai stricte iar acreditările agențiilor internaționale de rating susțin eforturile noastre de a menține un cost al capitalului cât mai bun, care să contribuie la competitivitatea economiei României” - declară Ӧmer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

Rating-urile atribuite Băncii Transilvania se referă, de asemenea, la aplicarea în business a principiilor de ESG, în conformitate cu Moody's Investors Service's General Principles for Assessing Environmental, Social and Governance Risks. Moody’s consideră că Banca Transilvania gestionează adecvat riscurile, după cum o demonstrează capitalizarea solidă și lichiditatea semnificativă și în ciuda apetitului ridicat pentru creștere atât organică, cât și prin achiziții.

Rating-urile Moody’s pentru BT:

Baa2/P-2 pentru depozite pe termen lung și scurt;

Baa3/P-3 pentru emitenți pe termen lung și scurt;

Perspectivă stabilă privind rating-urile pe termen lung;

Rating-uri de risc de contraparte (CRR) pe termen lung și scurt Baa1/P-2;

Evaluare de credit de bază (BCA) ba1 și un BCA ajustat;

Evaluări ale riscului de contraparte (CR) Baa2(cr)/P-2(cr).