Salariul mediu net a fost în octombrie de 4692 lei, în creştere cu 99 lei (+2,2%) față de luna septembrie 2023, arată Statistica. În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+2,9%), respectiv în administraţia publică (+1,9%). În sănătate şi asistență socială, câştigul salarial mediu net a scăzut uşor comparativ cu luna precedentă (-1,7%), potrivit datelor transmise miercuri de INS.

Bani și salariiFoto: Felix Hörhager / AFP / Profimedia

Cele mai mari salarii s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (11127 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (2591 lei).

Octombrie 2023 comparativ cu Octombrie 2022

Comparativ cu luna octombrie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 17,1%, mai arată datele INS.

Indicele câştigului salarial real a fost 108,4% în luna octombrie 2023 față de luna octombrie 2022.

Cele mai semnificative creşteri salarial au fost după cum urmează:

• cu 10,3% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;

• între 6,0% și 7,5% în alte activităţi industriale n.c.a., producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;

• între 3,5% și 5,0% în activităţi de editare, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, activităţi de poștă şi de curier, fabricarea de mobilă, fabricarea produselor din tutun, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport, transporturi terestre şi transporturi prin conducte, industria alimentară, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor), activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, tranzacţii imobiliare.

Scăderile câștigului salarial mediu net faţă de luna septembrie 2023 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori de încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte), precum și de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

• cu 15,1% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, respectiv cu 12,1% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului;

• între 2,0% și 5,5% în industria metalurgică, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), activităţi de servicii anexe extracţiei, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, extracţia cărbunelui superior şi inferior.