Miercuri s-au afișat rezultatele concursurilor pentru funcțiile de decan din Academia de Studii Economice. Decanii sunt selectaţi prin concurs organizat de rectorul ASE, la concurs putând participa cadre didactice şi de cercetare din cadrul facultăţii sau din oricare facultate de profil din ţară sau străinătate.

Academia de Studii Economice din BucureștiFoto: ASE

Candidaţii validaţi de consiliile facultăţilor au fost audiați de o comisie formată din: rector - președinte, prorectori de resort, directorul CSUD, studentul delegat de către reprezentanții studenților în Senatul ASE și un cadru didactic desemnat de către rector.

După încheierea procesului de selecție decanii sunt validați de către Senatul universitar şi numiţi prin decizia rectorului. După numire, decanii îşi desemnează prodecanii, stabilindu-le atribuţiile pe cele trei domenii: Activitatea didactică; Cercetarea științifică și relațiile internaționale și Viața studențească și relația cu mediul economico-social.

Rezultatele concursului:

1. Facultatea Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine: Conform ierarhiei candidaților dl. Conf. dr. Tănase Stamule este selectat pentru ocuparea funcției de Decan al Facultății de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine.

2. Facultatea Administrație și Management Public- Conform ierarhiei candidaților dna. Prof. dr. Nica Elvira este selectată pentru ocuparea funcției de Decan al Facultății de Administrație și Management Public.

3. Bucharest Business School (BBS)- Conform ierarhiei candidaților dl. Prof. dr. Strat Vasile Alecsandru este selectat pentru ocuparea funcției de Decan al Facultății Bucharest Business School.

4. Facultatea Business și Turism- Conform ierarhiei candidaților dna. Prof. dr. Țigu Gabriela este selectată pentru ocuparea funcției de Decan al Facultății Business și Turism.

5. Facultatea Cibernetică, Statistică și Informatică Economică- Conform ierarhiei candidaților dl. Prof. dr. Herțeliu Claudiu este selectat pentru ocuparea funcției de Decan al Facultății Cibernetică, Statistică și Informatică Economică.

6. Facultatea Contabilitate și Informatică de Gestiune- Conform ierarhiei candidaților dna. Prof. dr. Feleagă Liliana este selectată pentru ocuparea funcției de Decan al Facultății Contabilitate și Informatică de Gestiune.

7. Facultatea de Drept- Conform ierarhiei candidaților dl. Conf. univ. dr. Dumitru Ovidiu Ioan este selectat pentru ocuparea funcțieide Decan al Facultății Drept.

8. Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului- Conform ierarhiei candidaților dna. Prof. univ. dr. Stoian Mirela este selectată pentru ocuparea funcției de Decan al Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului.

9. Facultatea Economie Teoretică și Aplicată- Conform ierarhiei candidaților dna. Prof. univ. dr. Iacob Silvia este selectată pentru ocuparea funcției de Decan al Facultății Economie Teoretică și Aplicată.

10. Facultatea Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori - Conform ierarhiei candidaților dna. Prof. univ. dr. Georgescu Georgiana Camelia este selectată pentru ocuparea funcției de Decan al Facultății Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori.

11. Facultatea de Management - Conform ierarhiei candidaților dl. Prof. dr. Popa Ion este selectat pentru ocuparea funcției de Decan al Facultății de Management.

12. Facultatea de Marketing - Conform ierarhiei candidaților dna. Prof. univ. dr. Popescu Ioana Cecilia este selectată pentru ocuparea funcției de Decan al Facultății de Marketing.

13. Facultatea Relații Economice Internaționale- Conform ierarhiei candidaților dl. Conf. univ. dr. Petrariu Ioan Radu este selectat pentru ocuparea funcției de Decan al Facultății Relații Economice Internaționale