Doamna Maria a plecat din România, după ce a ieșit la pensie, pentru a locui cu familia fiicei sale în străinătate. Ea a observat că nu primește pensia la timp, adică lunar, ci cu întârzieri de 3-4 luni.

PensionariFoto: Feverpitched | Dreamstime.com

Maria afirmă că își primește banii după „nenumărate email-uri și telefoane, la care uneori nu răspunde nimeni”.

După spusele ei, certificatul care atestă că este în viață a fost trimis prin Poștă la Casa de Pensii București în februarie, termenul limită fiind 31 martie. Astfel, a constatat că nu a primit pensia nici pe februarie și nici pe martie.

Pensionarii care sunt în afara țării trebuie să prezinte un Certificat de viață în baza căruia își pot primi pensiile.

Care ar fi problema în astfel de cazuri

HotNews.ro a trimis o solicitare către Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) cu privire la întârzierile pe care le acuză unii pensionari stabiliți în afara țării.

Din spusele instituției, problema pare a fi faptul că există situații punctuale în care beneficiarii nerezidenți nu transmit Certificatul de viață și astfel casele teritoriale de pensii procedează la suspendarea drepturilor până la prezentarea documentului, după care plata pensiei este reluată cu acordarea drepturilor restante.

Așadar, dacă pensionarul nu prezintă sau nu transmite certificatul de viaţă în termenul solicitat, casa teritorială de pensii competentă suspendă drepturile cuvenite titularului, începând cu luna februarie a anului următor celui în care a fost transmis certificatul de viaţă de către casa teritorială de pensii.

Cu toate acestea, dacă beneficiarul nerezident transmite certificatul de viaţă după expirarea termenului în care avea obligația să îl comunice, drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii vor fi reluate în plată de la data suspendării, cu respectarea termenului general de prescripţie.

Potrivit noii legi a pensiilor (Legea nr. 360/2023), plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a beneficiarul nu prezintă sau nu transmite casei teritoriale de pensii competente certificatul de viaţă în termenele prevăzute de lege, respectiv până la data de 31 martie și 30 septembrie a fiecărui an.

Unde se găsește Certificatul de viață

CNPP precizează că nu este necesar ca pensionarii nerezidenți să se prezinte la casele teritoriale de pensii din România pentru a demonstra că sunt în viață întrucât, în cazul pensionarilor nerezidenți care încasează pensia în conturi bancare din străinătate sau din România și nu au mandatari desemnati cu procură specială, care să anunțe casele de pensii din Romania despre orice schimbare survenită în ceea privește situația pensionarului (ex. deces, schimbare adresă de domiciliu etc.), se utilizează Certificatul de viață.

Astfel, pentru a se evita efectuarea unor plăţi necuvenite către beneficiarii din străinătate care au decedat, casele teritorile de pensii utilizează, din anul 2009, certificatul de viaţă ca şi instrument de verificare administrativă, așa cum utilizează și alte instituții de pensii din statele membre ale Uniunii Europene.

„Conform procedurilor aplicabile în prezent, casa teritorială de pensii competentă transmite beneficiarului nerezident, la adresa sa din străinătate sau pe adresa de e-mail confirmată de către respectivul beneficiar, în luna octombrie a fiecărui an, un exemplar al certificatului de viaţă completat în partea A, indicând data-limită de transmitere a certificatului de viaţă de către beneficiar, respectiv data de 31 decembrie a fiecărui an”, informează CNPP.

Beneficiarul stabilit în străinătate are obligaţia de a completa partea B a certificatului de viaţă, în faţa unei autorităţi legale de pe teritoriul statului de ședere permanentă (instituții de asigurări sociale, autorități administrative locale, consulate, notari publici etc), în vederea certificării existenţei acestuia.

La solicitarea respectivului pensionar, autoritatea legală solicitată certifică faptul că partea B a certificatului de viaţă a fost semnată personal de titularul drepturilor, completând, în acest sens, partea C a certificatului.

„În cazul în care nu primesc, până în luna decembrie, Certificatul de viață, beneficiarii nerezidenți au posibilitatea de a-l descărca de pe site-ul instituției noastre, respectiv www.cnpp.ro, Secțiunea Relații Internaționale, în vederea completării și transmiterii către casa teritorială de pensii în evidența căreia se află dosarul de pensie”, spune instituția.

Cum se transmite Certificatul de viață pentru pensionarii nerezidenți

Transmiterea certificatului de viaţă se poate face prin poştă, la sediul casei teritoriale de pensii în evidența căreia se află dosarul de pensie, prin fax, la numărul de fax oficial al casei teritoriale de pensii, sau prin e-mail, scanat, la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii postată de instituţia menţionată pe site-ul acesteia.

„În consecință, pentru diminuarea riscului de a efectua plăți necuvenite către beneficiarii sistemului public de pensii stabiliți în străinătate, în cadrul Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii (în vigoare de la 1 septembrie 2024) a fost prevăzută transmiterea semestrială, până la data de 31 martie, respectiv până la data de 30 septembrie a fiecărui an, un certificat de viață al cărui model va fi aprobat prin ordin al președintelui CNPP ca și până acum”, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice.

Acesta va fi transmis din inițiativa beneficiarilor stabiliți în străinătate, prin orice mijloace de comunicare.

Sperăm ca, prin implementarea acestor modificări, să reducem riscul achitării unor sume necuvenite pensionarilor stabiliți în străinătate și să consolidăm relația cu beneficiarii noștri, în pofida neajunsurilor cauzate de comunicarea la distanță.

Prin ce bancă se transmit pensiile celor care sunt în străinătate

Potrivit CNPP, beneficiarii sistemului public de pensii stabiliţi în străinătate au posibilitatea de a primi pensia sau alte drepturi băneşti care se stabilesc şi se plătesc de către casele teritoriale de pensii pe teritoriul statului de domiciliu.

CNPP asigură plata acestora prin intermediul Citibank România, în prezent Citibank Europe plc., Dublin – Sucursala România, conform Convenţiei privind prestarea de servicii bancare aferente plăţii în străinătate a pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale, încheiate între cele două instituţii.

„Precizăm că în nicio perioadă nu s-au înregistrat întârzieri în ceea ce privește transferul drepturilor de pensie cuvenite în sistemul public de pensii din România în conturile bancare din străinătate ale beneficiarilor nerezidenți, fiind respectate termenele prevăzute în Convenția bancară încheiată între CNPP și Citibank Europe Plc, Dublin - sucursala România”, spune instituția.

Pensiile au crescut de la începutul anului 2024

Pensiile și indemnizația socială pentru pensionari au crescut de la 1 ianuarie 2024.

Astfel, pensia minimă (sau indemnizația socială pentru pensionari) s-a majorat de la 1.125 lei, la 1.281 lei.

Punctul de pensie a crescut cu 13,8% de la 1 ianuarie 2024, la 2.032 lei (de la 1.785 lei).

De la 1 septembrie pensionarii vor mai avea parte de o mărire după recalcularea pensiilor, conform Legii 360/2023.

Pensiile speciale ale judecătorilor și procurorilor nu s-au actualizat cu rata medie anuală a inflației în 2024.

Sursă foto: Dreamstime.com