În 2023, produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor exprimat la paritatea puterii de cumpărare a variat între 64% din media UE în Bulgaria și 240% în Luxemburg, potrivit Eurostat. Cifrele sunt exprimate în PPS elimină diferențele între nivelul prețurilor la nivelul țărilor, permițând realizarea unor comparații de volum al PIB sau PIB/locuitor între state.

Uniunea EuropeanaFoto: Amer Ghazzal / Shutterstock Editorial / Profimedia

Trebuie mentionat ca indicele calculat pe baza cifrelor PPS si exprimat in raport cu UE-27=100 este destinat mai curand comparațiilor între țări decat comparărilor temporale.

Datele publicate de Eurostat arată diferențe substanțiale în PIB pe cap de locuitor între țările UE. Luxemburg și Irlanda au avut cele mai înalte niveluri (140% și, respectiv, 112% peste media UE), cu mult înaintea Țărilor de Jos (30% peste media UE), Danemarca (+28%) și Austria (+23%).

În schimb, Bulgaria a înregistrat cel mai scăzut PIB pe cap de locuitor, cu 36% sub media UE, urmată de Grecia (-33%) și Letonia (-29%).

Estimările flash pentru 2023 prezentate în acest articol de știri se bazează pe datele privind PIB-ul și populația pentru 2023, extrase la 11.03.2024 și pe cele mai recente date disponibile. Estimările revizuite vor fi publicate în iunie 2024.

Luxemburg: PIB-ul ridicat pe cap de locuitor din Luxemburg se datorează parțial ponderii mari a țării de lucrători transfrontalieri în totalul angajării. Deși contribuie la PIB, acești lucrători nu sunt luați în considerare ca parte a populației rezidente care este utilizată pentru a calcula PIB-ul pe cap de locuitor.

Irlanda: nivelul ridicat al PIB-ului pe cap de locuitor din Irlanda poate fi explicat parțial prin prezența marilor companii multinaționale care au sediul acolo. Producția asociată cu aceste active contribuie la PIB, în timp ce o mare parte a veniturilor obținute din această producție este returnată proprietarilor finali ai companiilor din străinătate.