În perioada 2020-2022, ponderea firmelor românești care au introdus pe piață produse sau procese noi sau îmbunătățite de business, a fost de 8,8%, ceea ce reprezintă o scădere cu 1,9 puncte procentuale față de perioada 2018-2020, a transmis luni Institutul Național de Statistică. România continuă să fie pe ultimul loc în UE din acest punct de vedere. Cele mai bine plasate state europene în materie de eforturi de inovare le fac grecii, belgienii și germanii, aceștia înțelegând cât de important e să inovezi pentru a te menține relevant în business.

Muncitori pe stradaFoto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Inovarea în afaceri se referă la gama largă de activități pe care întreprinderile le întreprind pentru a dezvolta noi bunuri sau servicii și pentru a le aduce pe piață. Sondajul de inovare comunitară (CIS) raportează despre două tipuri de inovare: inovarea de produs și inovarea proceselor de afaceri. Cele mai recente rezultate ale CSI arată că mai mult de jumătate (53%) din toate întreprinderile din UE au raportat o anumită formă de inovare.

Cea mai mare proporție de întreprinderi inovatoare a fost raportată în Grecia (73% din toate întreprinderile), urmată de Belgia (71%), Germania și Finlanda (ambele 69%) și Cipru (66%). În schimb, cea mai scăzută activitate de inovare a fost observată în România, Letonia (32%), Ungaria și Spania (ambele 33%) și Polonia (35%).

  • Ponderea întreprinderilor inovatoare, în total întreprinderi, a scăzut, în perioada 2020-2022 față de perioada 2018-2020 cu două puncte procentuale;
  • Întreprinderile din servicii au inovat mai mult decât cele din industrie;
  • Întreprinderile mari de două ori mai inovatoare decât IMM-urile;
  • Ponderea întreprinderilor inovatoare numai de produse mai mare cu aproximativ 2,8 puncte procentuale decât ponderea întreprinderilor inovatoare numai de procese de afaceri;
  • Numărul întreprinderilor care au implementat ”produse noi pentru întreprindere”, este de 3,1 ori mai mare decât numărul celor care au introdus ”produse noi pe piață”;
  • Întreprinderile inovatoare au cooperat mai mult între ele în perioada 2020-2022 față de perioada 2018-2020.

FIRMELE MARI MAI INOVATOARE DECÂT IMM-URILE

Ca și în perioada 2018-2020, în perioada 2020-2022, per ansamblu, întreprinderile mari, cu cel puțin 250 de salariați, au fost de două ori mai inovatoare decât întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Din numărul total de întreprinderi mari, 20,6% au fost inovatoare, în timp ce IMM-urile au inovat în proporție de 8,3%.

Însă, în comparație cu perioada 2018-2020, ponderea întreprinderilor inovatoare mari a scăzut cu 2,0 puncte procentuale, de la 22,6% la 20,6%, iar IMM-urile inovatoare au avut aceeași tendință de scădere, cu 1,8 puncte procentuale, respectiv de la 10,1% la 8,3%.

MAI MULTE ÎNTREPRINDERI INOVATOARE DE PRODUSE

Din totalul întreprinderilor, 4,1% au fost inovatoare numai de produse noi sau îmbunătățite, 3,1% au implementat atât inovații de produse cât și de procese de afaceri și 1,3% au aplicat numai pentru inovații ale proceselor de afaceri.

Ponderea întreprinderilor inovatoare de bunuri, în total întreprinderi, a crescut, în perioada 2020-2022, cu 0,1 puncte procentuale (de la 5,0% la 5,1%). Întreprinderile inovatoare de servicii au avut și ele o creștere cu 0,5 puncte procentuale (de la 4,8% la 5,3%).

MAI PUȚINE PRODUSE „NOI PE PIAȚĂ ” ȘI MAI MULTE PRODUSE ”NOI PENTRU ÎNTREPRINDERE”

Ponderea produselor ”noi pe piață” și ”noi pentru întreprindere” în total întreprinderi s-a menținut aproximativ constantă în perioada 2020-2022 comparativ cu perioada 2018-2020.

Ponderea întreprinderilor inovatoare care au introdus ”produse noi pe piață”, în total întreprinderi a scăzut ușor pe total cu 0,2 puncte procentuale, iar la întreprinderile mici și mijlocii cu 0,1 puncte procentuale, respectiv cu 0,4 puncte procentuale, dar a crescut ușor la întreprinderile mari, cu 0,5 puncte procentuale, în perioada 2020-2022 comparativ cu perioada 2018-2020.

Ponderea întreprinderilor inovatoare care au introdus ”produse noi pentru întreprindere”, în total întreprinderi a crescut ușor pe total cu 0,2 puncte procentuale, creștere susținută de întreprinderile mici și mari cu 0,3 puncte procentuale, respectiv cu 0,6 puncte procentuale, dar a scăzut ușor la întreprinderile mijlocii, cu 0,1 puncte procentuale, în perioada 2020-2022 comparativ cu perioada 2018-2020.

ÎNTREPRINDERILE INOVATOARE AU COOPERAT MAI MULT ÎNTRE ELE ÎN PERIOADA 2020-2022

În perioada 2020-2022, întreprinderile inovatoare au cooperat mai mult între ele (37,1%), în comparație cu perioada 2018-2020 (31,3%). Pe tipuri de parteneri de cooperare, raportat la numărul total de întreprinderi inovatoare, cea mai mare creștere s-a semnalat în cooperarea cu organizații non-profit (+3,8 puncte procentuale), cu alte întreprinderi din interiorul grupului (+2,8 puncte procentuale), cu concurenții (+2,7 puncte procentuale) și cu clienți sau cumpărători din sectorul public (+2,7 puncte procentuale).