Bugetul general consolidat a inregistrat pe primele noua luni ale anului un deficit de 23,3 miliarde lei, sub tinta convenita prin acordul cu FMI, de 28,2 miliarde lei, informeaza luni Ministerul Finantelor. Potrivit datelor MFP, se constata venituri in crestere din TVA si accize si incasari mai mici la impozitul pe profit si contributiile de asigurari sociale.

Totodata, cheltuielile bugetare au crescut fata de aceeasi perioada a anului trecut, in principal ca urmare a cresterii cheltuielilor cu ajutorul de somaj precum si a celor din sanatate pentru plata arieratelor catre spitale si furnizorii de medicamente si materiale sanitare.

Astfel, potrivit executiei bugetului general consolidat in perioada 01.01. - 30.09.2010 publicata de Ministerul Finantelor:

1.Veniturile incasate la bugetul general consolidat au fost in suma de 120,4 miliarde lei, cu 3,6% mai mult, in termeni nominali, fata de realizarile perioadei corespunzatoare din anul precedent.

  • incasarile din taxa pe valoare adaugata, au continuat sa creasca, fiind cu 7,3% mai mari fata de aceeasi perioada din anul precedent, in timp ce la accize cresterea a fost de 7,9% la nivelul bugetului general consolidat.
  • la impozitul pe venit decalajul fata de anul precedent s-a redus de la 5,1% inregistrat la sfarsitul lunii august la 3,3%.
  • se mentin decalaje importante la impozitul pe profit (-2,9%), precum si la contributii de asigurari sociale (-5,1%)
  • au crescut de asemenea incasarile din venituri nefiscale (+19,9%), precum si sumele restituite de Comisia Europeana in contul platilor efectuate (+121,5%)

2. Cheltuielile bugetului general consolidat in suma de 143,7 miliarde lei, au crescut in termeni nominali cu 1,5% fata de aceeasi perioada a anului precedent, in principal ca urmare a cresterii cheltuielilor cu ajutorul de somaj precum si a celor din sanatate pentru plata arieratelor catre spitale si furnizorii de medicamente si materiale sanitare.

  • Cheltuielile de personal au inregistrat, fata de aceeasi perioada din 2009, o reducere de 6,4% la nivelul bugetului general consolidat singura crestere inregistrandu-se la bugetul de stat (+1,1%) ca urmare a influentei rezultate din reorganizarea unor institutii publice care au trecut, incepand cu 5 noiembrie 2009, de la finantarea din venituri proprii si subventii, la finantare integrala din bugetul de stat conform Legii nr. 329/2009.

S-au inregistrat, de asemenea, cresteri fata de aceeasi perioada a anului precedent la:

  • cheltuielile cu dobanzi unde platile pe primele noua luni ale anului sunt mai mari cu +21%, ca urmare a finantarii deficitelor bugetare acumulate din anii precedenti si a angajarii imprumuturilor pentru acoperirea acestora,
  • cheltuielile aferente programelor cu finantare UE au continuat sa creasca fiind cu 161,0% mai mari fata de aceeasi perioada a anului 2009.
  • cheltuielile cu bunuri si servicii au crescut cu 1,3% fata de aceeasi perioada a anului 2009.
  • Cheltuielile pentru investitii care includ cheltuielile de capital precum si programe de investitii finantate din surse interne si externe, au fost pe primele noua luni in suma de 19,6 miliarde lei, respectiv 3,8% din PIB.

Tinta privind deficitul bugetar pentru intreg anul 2010 este de 6,8% din PIB si se estimeaza o scadere economica de 1,7 - 1,9%.