Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat în primele noua luni din acest an un deficit de 4,23 miliarde euro, în creştere cu 32,6% faţă de aceeaşi perioadă din anul 2009, potrivit datelor afisate vineri de Banca Naţională a României. Influenţa determinantă asupra majorării soldului contului curent a avut-o balanţa transferurilor curente, care a înregistrat un sold mai mic cu 30,1% faţă de perioada ianuarie-septembrie 2009.

Balanta de plati "fotografiaza" toate tranzacţiile care au loc între rezidenţii unei ţări şi restul lumii. Înregistrarea operaţiunilor în balanţa de plăţi are la bază principiul înregistrării în partidă dublă. Se înregistrează două grupe mari de tranzacţii. Cele cu bunuri şi servicii (contul curent) si cele cu active (contul de capital si financiar).

datoria externa

datoria externa

Foto: Hotnews

Reflectă tranzacţiile cu bunuri şi servicii ale unei economii cu restul lumii, la acestea adăugându-se veniturile şi trasferurile curente generate de operaţiunile aferente celui de-al doilea cont al balanţei de plăţi.

Sumele înregistrate pe credit reflectă încasările României din serviciile realizate în plan extern, în timp de sumele înregistrate pe debit reflectă plăţile efectuate de România către exterior.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-septembrie 2010 a fost finanţat în proporţie de 48,9% prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 2,070 miliarde euro (comparativ cu 3,426 miliarde euro în perioada ianuarie-septembrie 2009), din care participaţiile la capital au însumat 1,338 miliarde euro, iar creditele intra-grup 732 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost la 30 septembrie 2010 de 71,673 miliarde euro (80,2 la sută din total datorie externă), în creştere cu 8,9 procente faţă de 31 decembrie 2009.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2010 nivelul de 17,645 miliarde euro (19,8% din total datorie externă), mai mare cu 14,6% faţă de 31 decembrie 2009.

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost 32,7% în perioada ianuarie-septembrie 2010, comparativ cu 33,9% în anul 2009. Gradul de acoperire a fost 8,9 luni de importuri de bunuri şi servicii la 30 septembrie 2010, faţă de 8,5 luni la 31 decembrie 2009.

Balanta transferurilor curente reprezinta transferuri ale administratiei

publice. Sunt reprezentate, în cazul

deficit comercial

deficit comercial

Foto: Hotnews

României, de: Fondurile europene primite de la Bugetul UE (Fonduri de preaderare, Fonduri structurale

Fonduri pentru agricultură şi dezvoltare rurală)- se trec la credit ca si de platile Romaniei catre UE (la debit)

Transferurile private sunt formate in principal de transferurile celor care lucrează în străinătate. Contul de capital si cel financiar reflectă toate tranzacţiile internaţionale ale economiei vizate (în cazul nostru România) cu active financiare. Evidenţiază modificarea activelor financiare şi a datoriei ţării vizate faţă de exterior.

Componentele contului financiar sunt: ACTIVE: reflectă modificările apărute în investiţiile rezidenţilor în străinătate, achiziţionarea de titluri de valoare externe, derivate financiare, plasamente în depozite la băncile din străinătate, împrumuturi şi rezerve oficiale. La PASIVE sunt trecute investiţiile nerezidenţilor în România, depozitele nerezidenţilor, derivatele financiare, creditele şi împrumuturile atrase.