“Pentru evitarea crearii unor situatii si imagini negative in ceea ce priveste introducerea unor obligatii fiscale suplimentare, precum si pentru evitarea crearii unei proceduri administrative complexe, propunem emiterea unei circulare in aplicarea prevederilor aricolului 34 din codul fiscal. Solutia propusa este ca declaratia privind impozitul pe profit pentru cele doua perioade ale anului 2010 sa se depuna numai de catre contribuabilii care au fost obligati la plata efectiva a impozitului minim cel putin intr-unul din cele trei trimestre ale perioadei 1 ianuarie - 30 septembrie, doar in cazul acestora rezultand diferente de plata sau de restituire a impozitului pe profit”, se arata intr-o nota a Ministerului Finantelor semnata de ministrul Gheorghe Ialomitianu si obtinuta de redactia HotNews.ro.

Gheorghe IalomiteanuFoto: gov.ro

Contribuabilii care in perioada 1/01-30/09 2010 au datorat numai impozit pe profit vor depune declaratia privind impozitul pe profit pentru intreg anul 2010, determinarea limitelor de deducere a cheltuielilor deductibile limitat efectuandu-se la o baza mai mare prin luarea in calcul a veniturilor si cheltuielilor inregistrate cumulat de la inceputul anului (exemplu: cheltuielile de protocol, de sponsorizare, rezerva legala), se mai arata in document.

Continutul integral al notei:

Articolul vizat: art. 34 alin.(16) din Legea nr. 571.2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:

“(16) Contribuabilii care, pana la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligati la plata impozitului minim, pentru definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2010, aplica urmatoarele reguli:

a) pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010:

  • determinarea impozitului pe profit aferent perioadei respective si efectuarea comparatiei cu impozitul minim anual, prevazul la art. 18 alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010, prin impartirea impozitului minim anual la 12 si inmultirea cu numarul de luni aferent perioadei respective, in vederea stabilirii impozitului pe profit datorat;
  • stabilirea impozitului pe profit datorat;
  • prin exceptie de la prevederile alin. (1), (5) si (11) si ale art. 35 alin. (1), depunerile declaratiei privind impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010 si plata impozitului pe profit datorat din definitivarea impunerii, pana la data de 25 februarie 2011;

b) pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2010:

  • contribuabilii depun declaratia privind impozitul pe profit si platesc impozitul pe profit datorat potrivit prevederilor alin. (1), (5) si (11) si ale art. 35 alin. (1).”

In contextul abrogarii prevederilor referitoare la impozitul minim incepand cu 1 octombrie 2010, pentru a permite efectuarea comparatiei impozitului pe profit cu impozitul minim la aceasta data, au fost create reguli speciale pentru contribuabilii care au fost obligati la plata impozitului minim in aceasta perioada, in sensul ca, anul fiscal 2010 cuprinde doua perioade pentru determinarea impozitului pe profit, respectiv:

  • perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010 in care se efectueaza comparatia impozitului pe profit determinat pentru aceasta perioada cu impozitul minim corespunzator si depunerea, in acest sens, a Declaratiei anuale privind impozitul pe profit pentru aceasta perioada;
  • perioada 1 octombire - 31 decembrie 2010, in care contribuabilii vor plati impozitul pe profit fara efectuarea comparatiei cu impozitul minim si depunerea Declaratiei anuale privind impozitul pe profit pentru aceasta perioada.

In aplicarea acestor prevederi, atat pentru indrumarea contribuabililor cat si a autoritatilor fiscale teritoriale, au fost emise solutii potrivit carora, obligatia de impartire a anului 2010 in doua perioade fiscale si depunerea declaratiei privind impozitul pe profit aferenta revine tuturor contribuabililor care au intrat sub incidenta prevederilor art. 18 alin (2) din Codul fiscal, respectiv au avut obligatia de comparare a impozitului pe profit cu impozitul minim, indiferent de rezultatul comparatiei, pentru a nu crea distorsiuni in ceea ce priveste modul de determinare a nivelului de deducere a cheluielilor deductibile si recuperarea pierderii fiscale anuale.

In ultima perioada, atat societatile de consultanta, cat si autoritatile fiscale, sustin faptul ca, obligatia de impartire a anului 2010 in doua perioade fiscale si depunerea declaratiei pe profit revine, in fapt, numai contribuabililor care au fost obligati la plata efectiva a impozitului minim. De asemenea, contribuabilii care, in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010, urmare a efectuarii comparatiei impozitului pe profit cu impozitul minim au datorat si platit numai impozit pe profit, definitivarea impozitului pe profit datorat pentru aceasta perioada nu va genera diferente in ceea ce priveste obligatia de plata a impozitului minim.

Prin urmare, pentru evitarea crearii unor situatii si imagini negative in ceea ce priveste introducerea unor obligatii fiscale suplimentare, precum si pentru evitarea crearii unei proceduri administrative complexe, propunem emiterea unei circulare in aplicarea prevederilor aricolului 34 din codul fiscal. Solutia propusa este ca declaratia privind impozitul pe profit pentru cele doua perioade ale anului 2010 sa se depuna numai de catre contribuabilii care au fost obligati la plata efectiva a impozitului minim cel putin intr-unul din cele trei trimestre ale perioadei 1 ianuarie - 30 septembrie, doar in cazul acestora rezultand diferente de plata sau de restituire a impozitului pe profit.

In acest context, contribuabilii care, in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010, au datorat numai impozit pe profit vor depune declaratia privind impozitul pe profit pentru intreg anul 2010, determinarea limitelor de deducere a cheltuielilor deductibile limitat efectuandu-se la o baza mai mare prin luarea in calcul a veniturilor si cheltuielilor inregistrate cumulat de la inceputul anului (exemplu: cheltuielile de protocol, de sponsorizare, rezerva legala).