Din Raportul asupra inflatiei, publicat pe pagina de internet a BNR: "La nivelul ofertei de forta de munca, sursele statistice de informatii în timp real sunt tot mai putin relevante, decuplarea evolutiei ratei somajului înregistrat de cea a numarului de salariati declarati de angajatori, observata începând cu a doua parte a anului 2010, fiind tot mai evidenta. Astfel, numarul salariatilor a continuat sa scada (...), concomitent cu diminuarea ratei somajului înregistrat. În schimb, conform anchetei fortei de munca în gospodarii (AMIGO), restrângerea ofertei de forta de munca excedentara nu mai este atât de vizibila – rata somajului BIM a coborât doar marginal, iar numarul salariatilor BIM s-a mentinut relativ constant".

  • În ceea ce priveste segmentul populatiei, semnale ale ameliorarii cererii de investitii nu au aparut nici în ultimele trei luni ale anului, în conditiile în care venitul disponibil si-a accentuat panta descrescatoare, iar creditele noi pentru locuinte si-au inversat tendinta, consemnând prima restrângere de volum din 2010 (variatie anuala).
  • Primele doua luni ale anului 2011 s-au caracterizat printr-o stabilizare a cererii de forta de munca, indiciile de redinamizare a angajarilor întârziind sa apara într-o perioada în care presiunile din partea costurilor cu materiile prime impun mai multa prudenta în gestionarea celorlalte categorii de cheltuieli ale companiilor.
  • Dezechilibrul balantei riscurilor se datoreaza atât factorilor potentiali de provenienta interna, cât si celor externi. Un important factor intern de risc îl reprezinta posibilele ajustari în structura si dinamica preturilor administrate
  • În lipsa unui calendar si a unor coordonate cantitative public asumate de autoritatile competente, scenariul de baza al proiectiei include ipoteze conservatoare cu privire la dinamica preturilor administrate. Cu toate acestea, întârzierile repetate ale unor ajustari, coroborate cu angajamentele implicate de apartenenta României la Uniunea Europeana si de acordurile încheiate cu aceasta, cu FMI si cu Banca Mondiala maresc probabilitatea adoptarii în perioada de referinta a unor masuri cu impact substantial asupra dinamicii acestor categorii de preturi. În perspectiva anului electoral 2012, conduita politicii fiscale si programul reformelor structurale reprezinta factori majori de risc.
  • Tendinta de ameliorare a cererii de forta de munca observata în perioada noiembrie-decembrie 2010 s-a inversat în primele doua luni ale anului 2011, numarul locurilor de munca vacante identificate de ANOFM reducându-se cu 2,7 fata de media trimestrului IV 2010. Perspectivele cererii de forta de munca la nivelul trimestrului II 2011, relevate de sondajele realizate în rândul companiilor, sugereaza în continuare o relativa stabilitate a acesteia, semnalele de revenire a cererii de bunuri si servicii fiind înca insuficiente pentru a antrena o dinamizare a numarului de angajari. De altfel, chiar în cazul unor activitati industriale care au consemnat în anul 2010 avansuri importante ale volumului productiei, companiile s-au orientat cu preponderenta catre masuri de crestere a utilizarii resurselor umane existente (majorarea numarului de ore lucrate, reorganizarea timpului de lucru în schimburi).
  • Analiza evolutiei împrumuturilor populatiei a relevat faptul ca usoara crestere consemnata în primele doua luni ale anului 2011 de variatia anuala a acestora (-4,9 la suta, fata de o medie de -6,3 la suta în trimestrul IV 2010) a reflectat aproape exclusiv efectul statistic al evolutiei cursului leu/euro, în conditiile în care activitatea pe acest segment a continuat sa fie dominata de operatiunile de restructurare a împrumuturilor. Astfel, usoara îmbunatatire a indicatorului de încredere a consumatorului consemnata în primele luni ale anului nu a fost acompaniata de o dinamizare a cererii de împrumuturi noi.