Căile ferate române: Zero interes pentru investiții, timp și bani pierduți

de Claudia Pirvoiu     HotNews.ro
Luni, 25 mai 2020, 12:02 Economie | Industrie Feroviara


Linii de cale ferata
Foto: Hotnews
 documente
(25 Mai 2020) PDF, 707KB
Mari proiecte de investiții în infrastructura feroviară sunt întârziate cu anii, chiar cu zeci de ani, potrivit unei sinteze a unei acțiuni de control la Compania Națională Căi Ferate- CFR. Corpul de control al prim-ministrului a constatat că nici pentru investiții din fonduri europene, adică bani gratis, nu se depun prea multe eforturi, existând riscul rezilierii contractelor de finanțare. Nu sunt repectate nici măcar termenele pentru depunerea unor hârtii. Vezi mari proiecte de investiții și problemele lor.


Proiecte din fonduri europene, în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF). CFR a încheiat contracte de finanțare pentru 10 proiecte. În cazul a șase proiecte care vizau reabilitarea liniei de cale ferată sau realizarea/revizuirea de studii de fezabilitate, s-a constatat că nu au fost respectate termenele asumate. Până la data de 30 decembrie 2019 nu a fost absorbit mai nimic din fondurile alocate din fondurile CEF: grad de contractare 0,61%, iar absorbție 0,04%. Dacă nu sunt respectate termenele, există riscul rezilierii contractelor de finanțare.

De ce au întârziat proiectele? Au fost publicate cu foarte mare întârziere anunțurile pentru achiziții publice, nu au fost finalizate la timp documentațiile necesare și nici exproprierile. Însă nu sunt întârzieri de zile sau săptămâni, ci de ani.

➢ Proiectul având ca obiect realizarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată Predeal – Brașov: întârziere 16,5 luni. Trebuia finalizat pe 30 aprilie 2020.

➢ Proiectul având ca obiect realizarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța: întârziere 15 luni. Trebuia finalizat pe 31 decembrie 2019.

➢ Reabilitarea liniei de cale ferata Brașov – Simeria pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h; Secțiunea: Brașov - Sighișoara. Subsecțiuni: 1. Brașov – Apața și 3. Cața – Sighișoara: întârziere 3 ani și 7 luni. Lucrările trebuie finalizate pe 31 decembrie 2020, fiind imposibil acest lucru.

➢ Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Sighișoara, secțiunea Apața – Cața: întârziere 1 an și 8 luni. Lucrările ar trebui finalizate pe 31 decembrie 2020, fiind imposibil acest lucru.


Proiecte importante și problemele lorReabilitarea secțiunii Brașov – Sighișoara (112,63 km) a fost inițiată în anul 2005, prin realizarea studiului de fezabilitate. Ulterior, acest studiu a fost revizuit în anul 2012, iar în anul 2015 proiectul a fost împărțit în trei secțiuni.

Pentru reabilitarea secțiunii Brașov – Sighișoara au fost încheiate contracte de finanțare în anii 201512 și 201613. Implementarea acestor proiecte se află în întârziere față de termenele asumate în contractele de finanțare, în sensul că, nu au fost finalizate lucrările de expropriere, nu au fost încheiate contractele de supervizare a lucrărilor și contractul de execuție a lucrărilor pentru secțiunea Apața-Cața. Până la data de 01.10.2019 nu au fost emise deciziile de expropriere a imobilelor proprietate privată și nu a fost realizat transferul imobilelor din domeniul public al statului în administrarea MT și în concesiunea CFR SA, aferente secțiunii Brașov – Sighișoara, astfel că lucrările de execuție nu se pot realiza pe suprafețele afectate de aceste exproprieri/transferuri.

Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov - Sighișoara, subsecțiunile 1. Brașov - Apața și 3. Cața- Sighișoara
În perioada septembrie 2016 – decembrie 2016, documentația de atribuire a contractului de lucrări al acestui obiectiv de investiții a fost verificată ex-ante de către Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), care a respins-o de 5 ori, ca urmare a modului deficitar de întocmire a documentaților de atribuire de către reprezentanții CFR SA. Ulterior respingerii de către ANAP a documentației de atribuire din data de 15.09.2016, aceasta a fost retransmisă spre publicare în data de 06.10.2016, cu întârziere, de către reprezentanții CFR SA în acest mod fiind încălcate prevederile din normele aprobate prin Hotărârea Guvernului 394/2016, în vigoare la acea dată. Membrii comisiei de evaluare a procedurii de atribuire a contractului de lucrări nu au pus în aplicare recomandările observatorilor ANAP (prin validarea „cu observații” a Raportului procedurii din data de 05.07.2018, de directorul general ANAP) și contrar opiniei acestora, au considerat inacceptabilă oferta unui participant la procedură și au acceptat oferta altui participant fără a solicita clarificări suplimentare recomandate de ANAP, referitoare la îndeplinirea cerințelor de calificare.

Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov - Sighișoara, subsecțiunea 2. Apața - Cața
Prin Decizia din data de 17.11.2017, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a constatat modul deficitar de întocmire de către reprezentanții CFR SA, a documentației de atribuire, (aceasta conținea informații contradictorii, incomplete), iar întrucât, modelul acordului contractual cuprindea clauze ilegale, a obligat autoritatea contractantă să prelungească perioada de depunere a ofertelor cu 60 de zile. Evaluarea ofertelor s-a demarat în data de 26.04.2018, însă ulterior instanțele judecătorești au constatat deficiențe în procesul de evaluare realizat de către membrii comisiei, și au stabilit reevaluarea unor oferte. Până la data de 20.05.2020 nu a fost încheiat contractul de execuție a lucrărilor.

Proiectul „Modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București”
Proiectul a fost aprobat în august 1999, adică acum 21 de ani, și trebuia finalizat în decembrie 2011, adică acum 19 ani. Lucrările au demarat abia în septembrie 2019, în baza unui contract semnat în iunie 2019, încheiat doar pentru că România urma să găzduiască meciuri în cadrul Campionatului European de Fotbal din anul 2020. În decembrie 2019, erau realizate 14% din lucrările programate.

Interesant este că proiectul nu și-ar fi atins nici măcar scopul pentru care a început. Potrivit contractului sectorial din data de 21.06.2019 termenul de finalizare a lucrărilor la calea ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București este 21.08.2020. În aceste condiții, s-au creat premisele ca aceste lucrări să nu fie finalizate până la data disputării meciurilor de fotbal din cadrul Campionatului european de fotbal 2020, care erau programate la București, în perioada 14.06.2020 - 29.06.2020. Până la urmă, din cauza pandemiei de coronavirus a fost amânat campionatul.

Proiectul „Modernizarea/ consolidarea/reabilitarea stației CF Gara de Nord București”. A fost întocmit „Studiul de fezabilitate al afacerii pentru Asocierea în participațiune a CNCF CFR-SA cu un partener privat pentru modernizarea și reabilitarea Complexului CF București Nord Grupa A și Grupa B”. Ulterior, s-au întreprins mai multe demersuri pentru modernizarea Complexului CF București Nord, care s-au finalizat cu includerea, în anul 2019, a proiectului „Modernizarea/consolidarea/reabilitarea stației CF Gara de Nord București” pe lista de proiecte cu finanțare din cadrul POIM 2014-2020 și de la bugetul de stat, astfel că acest proiect are o întârziere în execuție mai mare de 12 ani.

Lucrările de reparații podul București-Constanța, linia CF București – Constanța: Întârzieri și licitații
În anul 2014, Inspectoratul Regional în Construcții București-Ilfov (IRCBI) a dispus CFR SA efectuarea unei expertize tehnice la podul București-Constanța. Expertul tehnic a recomandat lucrări de reparații la pod, care „nu au fost efectuate datorită lipsei alocației financiare”, încălcându-se astfel prevederile din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Recepționarea serviciilor de expertiză tehnică s-a făcut fără a se ține cont de cerințele caietului de sarcini, respectiv aceasta nu a tratat starea fundațiilor obiectivului, limitând analiza infrastructurii la elevații, părți vizibile.

Deși în data de 27.11.2018, ANAP a validat cu nr. DF1033244 documentația de atribuire având ca obiect Reparație pod km 4+327 linia CF București – Constanța (proiectare și execuție), după 5 luni, la data de 05.04.2019, CFR SA - Sucursala București a publicat anunțul de participare nr. CN1010526 în SEAP. Ulterior, având în vedere că nu a fost depusă nicio ofertă, licitația a fost anulată.

CFR SA – Sucursala București a încheiat contractul din data de 11.06.2019, având ca obiect reparație pod km 4+327 linia CF București – Constanța (proiectare și execuție) cu o valoare de 3.491.000 lei, fără TVA și o durată de execuție de 8 luni, prin procedura de negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare, iar la data de 13.06.2019 a fost emis ordinul de începere de către CFR SA - SRCF București. Astfel, din luna ianuarie 2014, respectiv de la prima constatare a IRCBI, CFR SA - SRCF București a întârziat punerea în aplicare a recomandărilor expertului tehnic cu mai mult de 4 ani.

Conform raportului dirigintelui de șantier din 04.10.2019, lucrările s-au desfășurat cu un efectiv de 8-9 muncitori, 1 maistru și 1 inginer- șef de șantier;
CFR SA - București a încheiat contractul de prestări servicii din data de 20.07.2018 având ca obiect „urmărire specială pod km 4+327 linia 800 București Nord – Constanța”. Comisia de evaluare a declarat câștigătoare oferta, deși ofertantul declarat câștigător nu a prezentat documente în susținerea experienței similare prin care să demonstreze capacitatea tehnică și profesională solicitată în cadrul documentației de atribuire, fiind încălcată legea.

Totodată, s-a constatat faptul că deși propunerea financiară a ofertei a prezentat vicii de formă cu privire la valoarea totală a unor categorii/subcategorii de lucrări, comisia de evaluare constituită la nivelul CFR SA - SRCF București nu a solicitat clarificări. Comisia de evaluare a acceptat oferta câștigătoare, deși aceasta prezenta erori materiale, nesolicitând clarificări în acest sens.

În derularea contractului din data de 20.07.2018, CFR SA - SRCF București a acceptat livrabilele (solicitate prin documentația de atribuire), înaintate de prestator, deși erau elaborate de un alt operator economic.Proiecte de zeci de ani neterminatePotrivit raportului Corpului de Control, există proiecte începute începute cu zeci de ani în urmă, care nu au reușit să ajugă la final

Proiectul „Linie nouă de cale ferată Vâlcele – Râmnicu Vâlcea” a demarat în anul 1978. La începutului anului 2017 CFR SA a avut alocată pentru acest obiectiv suma de 1.000.000 lei, pentru care însă la data de 12.10.2017, valoarea alocată a fost diminuată la 1.000 lei, execuția bugetară la sfârșitul anului 2017 fiind de 0,00 lei. În anul 2018, a fost alocată inițial suma de 2.400.000 lei, la data de 12.10.2018, aceasta a fost majorată la suma de 123.576.000 lei, din care a fost cheltuită până la finalul anului 2018 suma de 18.925.590 lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 15,31%;
Conform fișei sintetice de proiect stadiul fizic de execuție al acestui proiect la data de 31.07.2019 era de 3%.

Proiectul „Electrificarea liniei C.F. Doaga-Tecuci-Barboşi, inclusiv Dispecer pentru coordonarea activității de exploatare a Complexului Feroviar Galați”. Indicatorii tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiții au fost aprobați în anul 1989, ulterior aceștia fiind actualizați prin Hotărârea Guvernului nr. 1483/2003, astfel la data de 31.07.2019, la 30 de ani de la aprobarea realizării obiectivului de investiții, stadiul fizic de execuție al acestuia era de 80%.

Raportul de control a fost finalizat la data de 20.05.2020 și transmis către Prim-ministru (spre informare), Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (spre informare), Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. (spre valorificare) și Curtea de Conturi a României, spre informare.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

4830 vizualizari

 • +14 (14 voturi)    
  timpul trece, leafa merge (Luni, 25 mai 2020, 12:27)

  Roman_Cetatean [utilizator]

  cata vreme:
  1) nu se profesionalizeaza conducerea organizatiilor din domeniu, eliminand conducerile politice si organizand competitii pe bune pt selectarea conducerii lor, cu contracte ,termene clare si criterii de performanta
  2) nu se modifica legislatia privitoare la evaluarea, salarizarea si concedierea functionarilor/bugetarilor din ele

  la fel ne vom "misca" cu zecile de ani pt orice proiect.
  De ce sa se grabeasca, daca fie fac, fie nu, timpul trece, leafa merge...?!
  • +9 (9 voturi)    
   CINE sunt acei oameni care au gresit ??? (Luni, 25 mai 2020, 13:13)

   Kivek [utilizator] i-a raspuns lui Roman_Cetatean

   De 30 de ani astept numele unui TERORIRST din 1989

   Asa si aici, avem concluzii, rapoarte, comisii dar NICI UN NUME, nici un vinovat


   vreau sa vad concedieri, trimiteri in judecata etc pt incompetenta, abuz
  • +6 (6 voturi)    
   Nu asta e marea problema. (Luni, 25 mai 2020, 13:42)

   feroviarul123 [utilizator] i-a raspuns lui Roman_Cetatean

   Ca daca te-ai mișca ca melcul tot pana la urma treci strada. Chestia este ca se fac licitațiile special pentru anumite firme. Când se schimba conducerea vin alte firme cu pile si se schimba documentațiile sa le convină ăstora noi si tot asa pana când se publica si se merge mai departe. Dupa care se dau in judecata constructori intre ei cu anii. La fel când se susține un constructor când altul. Când se dau referințe false unuia când altuia. Toate proiectele au referințe trucate.
 • +12 (12 voturi)    
  Si proiectele care s-au semnat contractele (Luni, 25 mai 2020, 12:32)

  feroviarul123 [utilizator]

  Au întârzieri cu anii... De exemplu Curtici 614 are 6 ani întârziere. Simeria Sighișoara 4 ani întârziere. CFR se judeca cu antreprenorii in zeci de procese ca vor bani mai multi pe cauze ridicole. La Arad au cerut 5 milioane de euro pentru niște echipamente care costau de fapt 500 000 de euro. Dar pentru ca vroiau sa vina cu un anume producător de renume mondial care intre timp a dispărut din piață au dat in judecata CFR-ul ca sa obțină 5 milioane de euro in plus. Si asta nu este singurul caz. Sistemele de siguranță feroviara nu funcționează având sute de probleme dar CFR-ul le da recomandări de buna funcționare cu care câștigă in continuare contracte. Directorii se schimba de la CFR Infra la CFR Călători și fac smen-uri peste smen-uri.
 • +11 (13 voturi)    
  Investițiile nu aduc voturi. (Luni, 25 mai 2020, 12:33)

  Raoke [utilizator]

  Așa că la ce sunt bune!? Nu, pomenile aduc voturi așa că banii au fost mereu dirijați către milogii atârnători la bugetul statului.
 • +8 (8 voturi)    
  Stat penibil - -unde sunt sanctiunile? (Luni, 25 mai 2020, 13:08)

  PrivireCritica [utilizator]

  Daca s-ar da niste sanctiuni dure, gen interzicerea ocuparii unei functii de management timp de 5 ani sau 10 ani pentru depasirea termenelor, sa vezi atunci cum toate documentele ar fi in ordine si prezentate la timp
  • +9 (9 voturi)    
   Esti naiv (Luni, 25 mai 2020, 13:37)

   feroviarul123 [utilizator] i-a raspuns lui PrivireCritica

   funcție de management? Directorii sunt puși politic si sunt multe companii de stat. N-ai auzit de directori cu diplome false? Știi cați dintre directori au facultăți făcute la 45 de ani? crezi ca au văzut cumva interiorul unei clase de curs? Ma indoiesc. Dar când frățiorul tău este baron PSD ajungi din impiegat de mișcare director general adjunct.
  • +4 (4 voturi)    
   Macarie Moldovan (Luni, 25 mai 2020, 14:12)

   feroviarul123 [utilizator] i-a raspuns lui PrivireCritica

   Fratele baronului PSD de Bistrița, numit director la compania de apă a Consiliului Județean. Macarie Moldovan a fost manevrant de vagoane CFR și a terminat facultatea la 38 de ani in 2009.Dupa care în 2012 a devenit consilier al directorului general al CFR, a urmat poziția de director general adjunct tehnic la CFR și director general al CFR SA în 2015. Super profesionist. Sunt curios cum a făcut facultatea daca era la zi?
 • +4 (4 voturi)    
  PARAGINĂ (Luni, 25 mai 2020, 13:39)

  Mircea Marinescu [utilizator]

  ROMÂNIA = JEG, HOȚIE ȘI NEPĂSARE
 • +2 (4 voturi)    
  Sud-istii nu vor sa avem reabilitarea in Bucovina (Luni, 25 mai 2020, 14:35)

  Entiu [utilizator]

  Sud-istii n-au vrut si nu vor sa avem reabilitarea liniei de cale ferată prin Bucovina, au grija lor, sa fie numai la ei. Toate proiectele sunt focusate pe Sud.
  Pentru Moldova nu se gasesc niciodata fonduri ca, deh, nu-s bani! Moldova este lasata mereu in saracie, pentru ca moldovenii sunt blegi si tac!
  • +2 (4 voturi)    
   Moldovenii au ce merita (Luni, 25 mai 2020, 15:39)

   Atoatestiutorul [utilizator] i-a raspuns lui Entiu

   Cum au votat si au fost pacaliti asa au. Desi sunt moldovean sadea nu am nici o mila pentru moldovenii mei pentru ca stiu mentalitatea lor de iobag cersetor dar si mandru. Au exact ce merita. Adik nimic.
 • +3 (3 voturi)    
  CATA ? (Luni, 25 mai 2020, 15:39)

  jidanul [utilizator]

  Cata nemernicie, tradare, talharie si jaf cu zeci de studii de prefezabilitate, fezabilitate, licitatii trucate, contestatii, proiectare si reproiectare de 30 de ani incoace. In acest timp in alte tari se canstruiau kilometrii de cale ferata in fiecare luna, zeci de kilometrii pe semestru si sute de de kilometrii pe an. Calea ferata si trenul reprezinta cel mai bun mijloc de transport de pe pamant, care asigura cea mai consistenta, calitativa si rapida cale de dezvoltare a unei tari Ar fi momentul sa lasam vorba si scribaleala si trecem la lucru pe santiere, la executie.Acum e momentul sa incepem pentru ca se creaza foarte multe locuri de munca foarte repede, pe termen scurt, mediu si lung, creste baza de impozitare si se pot folosii surse de finantare multiple
 • 0 (0 voturi)    
  O analiza edificatoare (Luni, 25 mai 2020, 22:26)

  wintershadow [utilizator]

  https://clubferoviar.ro/140-de-ani-de-la-infiintarea-directiunii-princiare-a-cfr/


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI


Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by