Autoritatea pentru Reformă Feroviară a desemnat câștigătorul licitației pentru achiziția materialului rulant nou destinat transportului inter-regional de călători RE-IR. Alstom este compania desemnată câștigătoare și va asigura și mentenanța pentru cele 20 de trenuri electrice. România are nevoie foarte mare de trenuri noi, însă licitațiile au stat mai mult blocate.

Tren de la AlstomFoto: Alstom

Valoarea contractului este cuprinsă între 1.31 miliarde lei și 3,74 miliarde lei, contravaloarea a 20 rame electrice inter-regionale RE-IR și mentenanța lor asigurată pe 15 ani. Există posibilitatea achiziționării a 40 de rame, cu posibilitatea dublării perioadei de mentenanță. Trenurile ar trebui să fie livrate în termen de 31 de luni de la semnarea contractului.

Ce spune Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF)

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că a desemnat societatea Alstom Ferroviaria S.p.A, drept câștigător al licitației pentru achiziția materialului rulant nou destinat transportului inter-regional de călători RE-IR.

Astfel, după reevaluarea propunerii tehnice a producătorului de material rulant mai sus-menționat, efectuată în baza deciziei CNSC din 04 februarie anul curent, și primirea avizului conform necondiționat de la Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), Comisia de evaluare a oficializat câștigarea ALSTOM FERROVIARIA S.p.A. a licitației pentru achiziția materialului rulant nou destinat transportului inter-regional de călători RE-IR.

Reamintim că finanțarea proiectului este asigurată din Programul Operaţional Infrastructură Mare – POIM și bugetul de stat, iar valoarea estimată este cuprinsă în intervalul: 1.311.698.701,00 lei – 3.714.279.851,00 lei (fără TVA) – (contravaloarea a 20 rame electrice inter-regionale RE-IR și mentenanța lor asigurată pe 15 ani, cu posibilitatea dublării cantității și perioadei de mentenanță).

Obiectivul general al contractului îl reprezintă achiziționarea de material rulant nou pentru pasageri (inclusiv conceptul de întreținere), care va fi distribuit operatorilor feroviari de călători din România, pe bază de act adițional la contractele de servicii publice, ce urmează a fi elaborate în conformitate cu Regulamentul UE 1370/2007, modificat prin Regulamentul UE 2338/2016 și prevederile legislației din România.

Contractul prevede pe lângă livrarea celor 20 de rame electrice și mentenanța acestora pe o perioadă de 15 ani de la livrarea fiecărei rame electrice, urmând ca acestea să fie livrate în termen de 31 de luni de la semnarea contractului, precum și instruirea personalului în ceea ce privește exploatarea, operarea trenurilor și a aplicațiilor software.

Achiziționarea noilor rame electrice inter-regionale va contribui la asigurarea mobilităţii, scăderea timpilor de călătorie şi îmbunătăţirea nivelului general al serviciilor publice prestate pentru transportul public pe calea ferată.