Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) anunță că a fost lansată procedura de atribuire în vederea achiziţiei unui număr de 20 de rame electrice RE-IR2 de lung parcurs. Valoarea estimată este cuprinsă între 1,2 miliarde lei și 2,37 miliarde lei.

Linii de cale ferataFoto: Hotnews

Procedura se referă și la achiziționarea serviciilor accesorii de mentenanţă, instruire a personalului în ceea ce priveşte exploatarea, operarea trenurilor, transportul, asigurarea, punerea în funcţiune şi asistenţa tehnică în perioada de garanţie, conform Caietului de Sarcini.

Perioada de mentenanţă și servicii de reparații este de 15 ani, necesară funcționării respectivelor trenuri. Astfel, contractul de achiziţii are prevăzută o clauză de revizuire, respectiv posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanţă cu încă 15 ani, fără organizarea unei proceduri competitive, prin încheierea unui act adiţional.

Ramele achiziţionate vor fi distribuite tuturor operatorilor feroviari de călători pe baza contractelor de servicii publice care urmează a fi elaborate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE

Aceste trenuri vor circula pe o serie de rute de pe rețeaua feroviară publică electrificată sau în curs de electrificare, după cum urmează:

Oradea – Cluj Napoca – Sighișoara – Brașov

Cluj Napoca – Alba Iulia – Simeria (Deva) – Târgu Jiu – Craiova - Calafat

Brașov – Sfântu Gheorghe – Miercurea Ciuc – Bacău – Iași

Brașov – Sfântu Gheorghe – Miercurea Ciuc – Bacău – Suceava

Galați – Mărășești (Focșani) – Bacău – Iași

Galați – Mărășești (Focșani) – Bacău – Suceava

Galați – Brăila – Constanța – Mangalia

Iași – Bacău - Mărășești (Focșani) – Barboși (Galați) – Brăila – Constanța – Mangalia

Suceava – Bacău - Mărășești (Focșani) – Barboși (Galați) – Brăila – Constanța – Mangalia

Giurgiu – București – Ciulnița (Slobozia) – Călărași

Aici trebuie menționat că o serie de linii din listă NU sunt electrificate: Oradea - Cluj, Constanța - Mangalia, București - Giurgiu. Ne este greu să ne închipuim că vor fi electrificate în acest deceniu.

Valoarea estimată este cuprinsă între 1.201.615.722 lei, fără TVA și 2.374.592.589,90 lei, fără TVA. Finanţarea proiectului este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, „Componenta 4 - Transport durabil” și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Durata contractului/contractelor aferente loturilor atribuite va fi de 208 luni. Criteriul de atribuire este dat de cel mai bun raport calitate-preţ.

Factorii de evaluare şi ponderea acestora sunt:

70% - Componenta financiară;

30% - Componenta calitate, din care:

16% - Plusvaloare;

14% - Program de livrare.

Procedura de atribuire este licitaţie deschisă, iar modalitatea de desfăşurare este online pe site-ul www.e-licitatie.ro. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant individual ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de licitaţie.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 26 septembrie 2022, ora 15.00. Se pot solicita clarificări cu maxim 20 de zile înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor. Ofertele se transmit în limba română, iar moneda de referinţă este RON.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SICAP) anunţul nr.CN1045983, în urma validării de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP).