CFR SA anunță că a fost desemnată oferta câștigătoare la procedura de licitaţie publică pentru achiziţia serviciilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de electrificare și modernizare a infrastructurii feroviare pe secțiunea Aghireș - Poieni. Între cele două localități sunt 37 km, iar trenurile fac între 37 și 65 de minute.

Lucrari feroviareFoto: CFR Infrastructura

Oferta financiară depusă de Asocierea RAILWORKS, în valoare de 1.535.202.975,30 lei, fără TVA, a fost desemnată câștigătoare, contractul de achiziţie publică urmând a fi încheiat şi semnat de ambele părţi la finalul perioadei legale de contestaţii. Durata de implementare a contractului este de 42 de luni pentru proiectare și execuția lucrărilor.

Sursa de finanţare va fi asigurată din Fonduri Externe Nerambursabile, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), componenta 4 - Transport sustenabil - Reforma 1.5 - Dezvoltarea infrastructurii feroviare și managementul traficului feroviar.

Obiectivul general al obiectivului de investiții este electrificarea și reabilitarea liniei de cale feratǎ Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor - Frontieră (166,2 km) pentru creșterea numărului de pasageri și a volumului de mărfuri transportate, precum și îndeplinirea următoarelor obiectivelor specifice:

- creșterea vitezei de circulație la valori cuprinse între 120 km/h și 160 km/h pe întregul tronson;

- modernizarea stațiilor (inclusiv haltele de mișcare)

- modernizarea clădirilor stațiilor de călători, inclusiv construirea de pasarele şi/sau tuneluri pietonale, ridicarea nivelului peroanelor, în conformitate cu standardele europene în vigoare;

- modernizare poduri, podețe, repararea sistemului de drenaj, îmbunătățirea terasamentelor;

- facilitățile pentru persoanele cu dizabilități;

- montarea de panouri fonoabsorbante și/sau soluții alternative de reducere a nivelului de zgomot;

- construcția drumurilor de întreținere de-a lungul căii ferate (unde nu sunt disponibile drumuri publice);

- modernizarea instalațiilor de electrificare (25 kV) pe toată lungimea tronsonului;

- maximizarea capacității de tranzit;

- asigurarea interoperabilității prin implementarea STI, în special în ceea ce priveste sarcina pe osie (22,5 t), gabaritul de încărcare (C), lungimea liniilor din stații si haltele de miscare

- instalații de centralizare electronică noi, în stații, și introducerea sistemului de siguranță ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R);

- modernizarea echipamentului de telecomunicații.

Pe 20 octombrie au fost desemnate și anunțate ofertele câștigătoare pentru loturile 1, 3 și 4, astfel:

- Cluj Napoca - Aghireș (LOTUL 1) - Asocierea RAILWORKS, ofertă în valoare de 1.611.475.802,43 lei, fără TVA.

- Poieni - Aleșd (LOTUL 3) - Asocierea FCC CONSTRUCCION - GULERMAK - CCN lot 3 Cluj Napoca-Oradea-Episcopia Bihor, ofertă în valoare de 2.117.167.899,08 lei, fără TVA.

- Aleșd - Frontieră Ungaria (LOTUL 4) - Asocierea WEBUILD SPA - IMPRESA PIZZAROTTI& C SPA - SALCEF SPA, cu valoarea de 2.416.850.365,99 lei, fără TVA.