După ce procedura de licitație fusese anulată pe 1 noiembrie, din lipsă de oferte, Autoritatea pentru Reformă Feroviară anunță că încearcă din nou să achiziționeze rame electrice inter-regionale, iar anunțul de licitație a fost publicat pe SICAP. Valoarea estimată este cuprinsă între 1.2 miliarde și 2.37 miliarde lei, fără TVA, inclusiv serviciile de mentenanţă și reparații.

Linii de cale ferataFoto: Hotnews

În ultimele săptămâni mai multe licitații de cumpărare de material rulant au fost suspendate, fiind probleme la caietele de sarcini.

„Reamintim faptul că procedura de licitație fusese anulată în mod automat de platforma electronică SEAP, în data de 1 noiembrie 2022, din cauza lipsei de oferte, deoarece nici unul din ofertanții înscriși nu a depus oferta tehnică și financiară”, spun cei de la ARF.

Ramele electrice inter-regionale vor fi utilizate pe următoarele rute: Cluj Napoca - Sighișoara - Brașov; Cluj Napoca - Alba lulia - Simeria- Târgu Jiu - Craiova; Brașov - Ploiești - Buzău - Focșani – Bacău- Pașcani-Iași/Suceava; Galați - Marășești - Bacău - Pașcani – lași/Suceava; Galați-Brăila - Făurei – Fetești - Constanța (Mangalia); (Mangalia) - Constanța - Fetești - Brăila – Mărășești - Bacău -Pașcani - Iași/Suceava; (Giurgiu) București - Ciulnița – Călărași.

Conform analizei de exploatare a liniilor în curs de electrificare, Cluj Napoca - Oradea și Craiova- Calafat, extinderea serviciilor, după finalizarea electrificării, trenurile vor fi operate și pe următoarele rute de circulație: Oradea - Cluj Napoca - Sighișoara - Brașov; Cluj Napoca - Alba lulia - Simeria- Târgu Jiu - Craiova – Calafat.

Ce spune ARF despre licitație

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SICAP) anunţul nr. CN1049902, în urma validării de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP).

Anunţul de participare a fost transmis către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) și va fi publicat în termen de cinci zile pe site-ul www.ted.europa.eu.

Valoarea estimată este cuprinsă între 1.201.615.722 lei, fără TVA și 2.374.592.590 lei, fără TVA, inclusiv serviciile de mentenanţă și reparații necesare funcționării în condiții optime de siguranță și confort, instruire a personalului în ceea ce priveşte exploatarea, operarea trenurilor, transportul, asigurarea, punerea în funcţiune şi asistenţa tehnică în perioada de garanţie, conform Caietului de Sarcini.

Astfel, având în vedere dispozițiile art. 221, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 98/2016, actualizată, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 72, alin(1), lit. (a) din Directiva 2014/24/UE, precum și concluziile studiului de fezabilitate, în contractul de achiziție este prevăzută o clauză de revizuire privind posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanță cu încă 15 ani, conform cerințelor din Caietul de Sarcini și cantității cu 9 rame electrice inter-regionale. Suplimentarea cantităților achiziționate va putea fi făcută fără organizarea unei proceduri competitive, prin încheierea unor acte adiționale la contractul de achiziție.

Evaluarea ofertelor se va face pe baza celui mai bun raport calitate-preţ, factorii fiind divizați după cum urmează:

• Calitate (30%):

- 16% - plusvaloare:număr de locuri pe scaune - peste 200 locuri

- 14% - programul de livrare: sub 24 luni

• Cost pe durata de viață (70%):

- prețul de achiziție a 20 de rame electrice inter-regionale RE-IR

- costul de întreținere, pentru cele 20 rame electrice pe o

perioada de 30 ani (mentenanța)

- costul consumului de energie pe o perioadă de 30 ani

Finanţarea proiectului este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, „Componenta 4 – Transport durabil” și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Procedura de atribuire este licitaţie deschisă, iar modalitatea de desfăşurare este online.

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant individual ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de licitaţie. Termenul de depunere a ofertelor este 10 ianuarie 2023, ora 15.00.