CFR Călători a semnat mai multe contracte de prestări servicii, ca parte a unui proiect din PNRR care prevede, printre altele, modernizarea a 55 de locomotive, dar și a 139 de vagoane de călători. Vehiculele feroviare vor fi modernizate la Atelierele CFR Grivița, la Electroputere VFU Pașcani, la Remarul 16 februarie Cluj la Reloc Craiova, la Softronic Craiova și la SCRL Brașov.

Vagon etajat modernizatFoto: Vlad Barza / HotNews.ro

Valoarea totală a proiectului de investiții, inclusiv TVA este de 2.074.920.554,86 lei, spune CFR Călători.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii , în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii, după cum urmează:

Sprijin din partea Uniunii – Împrumut/grant – 590.268.000,00;

Contribuție publică națională – 1.153.362.727,86 lei;

Valoare TVA – 331.289.827,00 lei.

Ce material rulant se va moderniza

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" SA, în calitate de beneficiar, anunță semnarea următoarelor contracte de prestări servicii cuprinse în contractul de finanțare nr. 45/13.12.2023 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul 1 – Tranziția spre o economie verde, Componenta C4. Transport sustenabil, Investiția I2 – Material rulant feroviar pentru proiectul de investiții "Modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori și modernizarea a 139 vagoane de călători":

1. Servicii de modernizare vagon de dormit și achiziție servicii de mentenanță vagon de dormit modernizat – S.C. ATELIERELE CFR GRIVIŢA S.A.

- Valoare servicii de modernizare vagon de dormit - 29.715.062,40 lei fără TVA

- Valoare mentenanță vagon de dormit - 17.935.770,01 lei fără TVA

2. Servicii de modernizare vagon seria 2190 în vagon cușetă și achiziție servicii de mentenanță la vagonul modernizat – S.C. ATELIERELE CFR GRIVIŢA S.A.

- Valoare servicii de modernizare vagon seria 2190 în vagon cușetă - 69.335.145,60 lei fără TVA

- Valoare mentenanță vagon modernizat - 41.850.130,01 lei fără TVA

3. Servicii de modernizare vagon clasa a II-a seria 2190 și achiziție servicii de mentenanță vagon clasa a II-a modernizat – S.C. ATELIERELE CFR GRIVIŢA S.A.

- Valoare servicii de modernizare vagon clasa a II-a seria 2190 -133.086.783,24 lei fără TVA

- Valoare mentenanță vagon modernizat - 80.710.965,03 lei fără TVA

4. Servicii de modernizare vagon seria 2076 in vagon clasa a - II-a cu dotări PMR, transport biciclete/schiuri și achiziție servicii de mentenanță vagon modernizat – S.C. ELECTROPUTERE - VFU S.A. Pașcani

- Valoare servicii de modernizare vagon seria 2076 cls a II a cu dotări PMR - 99.109.876,80 lei fără TVA

- Valoare mentenanță vagon modernizat - 59.785.900,02 lei fără TVA

5. Servicii de modernizare vagon clasa a II-a seria 2076 și achiziție servicii de mentenanță vagon clasa a II-a modernizat – S.C. ELECTROPUTERE - VFU S.A. Pașcani

- Valoare servicii de modernizare vagon seria 2076 cls a II a - 109.020.864,48 lei fără TVA

- Valoare mentenanță vagon modernizat - 65.764.490,02 lei fără TVA

6. Servicii de modernizare vagon bar-bistro seria 8976 și achiziție servicii de mentenanță vagon bar-bistro modernizat – S.C. REMARUL „16 Februarie" S.A. Cluj-Napoca

- Valoare servicii de modernizare vagon bar Bistro seria 8976 - 49.474.380,00 lei fără TVA

- Valoare mentenanță vagon modernizat - 29.892.950,01 lei fără TVA

7. Servicii de modernizare vagon clasa a I-a seria 1980 și achiziție servicii de mentenanță vagon clasa a I-a modernizat – S.C. ATELIERELE CFR GRIVIŢA S.A.

- Valoare servicii de modernizare vagon clasa a I-a seria 1980 - 49.380.904,40 lei fără TVA

- Valoare mentenanță vagon modernizat = 29.892.950,01 lei fără TVA

8. Servicii de modernizare locomotivă electrică 5100 kW în locomotivă electrică cu motoare electrice de tracțiune asincrone și achiziția de servicii de mentenanță pentru locomotivele modernizate – S.C. RELOC S.A. Craiova

- Valoare servicii de modernizare locomotivă electrică 5100 kW - 282.954.522,00 lei fără TVA

- Valoare mentenanță locomotivă modernizată - 169.947.244,11 lei fără TVA

9. Servicii de modernizare locomotivă electrică 5100 kW în locomotivă electrică cu motoare electrice de tracțiune asincrone și sistem ETCS nivel 2 și achiziția de servicii de mentenanță pentru locomotivele modernizate – S.C. SOFTRONIC S.R.L. Craiova

- Valoare servicii de modernizare locomotiva electrică 5100 kW - 335.388.380,00 lei fără TVA

- Valoare mentenanță locomotiva modernizată = 165.226.487,33 lei fără TVA

10. Servicii de modernizare locomotiva electrică 3400 kW în locomotivă electrică cu motoare electrice de tracțiune asincrone și sistem ETCS nivel 2 și achiziția de servicii de mentenanță pentru locomotivele modernizate – SCRL Brașov

- Valoare servicii de modernizare locomotivă electrică 3400 kW - 240.489.618,82 lei fără TVA

- Valoare mentenanță locomotiva modernizată = 147.834.225,50 lei fără TVA

11. Servicii de modernizare locomotiva diesel-hidraulică de 1250 CP utilizată în activitatea de manevră prin conversie în locomotivă electrică cu acumulatori plug-în și achiziția servicii de mentenanță pentru locomotivele modernizate - SCRL Brașov

- Valoare servicii de modernizare locomotiva diesel-hidraulică de 1250 CP - 98.481.067,10 lei fără TVA

- Valoare mentenanță locomotivă modernizată = 36.958.556,38 lei fără TVA

Contravaloarea serviciilor de modernizare material rulant va fi acoperită din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul 1 – Tranziția spre o economie verde, Componenta C4. Transport sustenabil, Investiția I2 – Material rulant feroviar.

Contravaloarea serviciilor de reparații și mentenanță pe durata de viață a materialului rulant modernizat va fi acoperită de Contractul de Servicii Publice încheiat de SNTFC "CFR Călători" S.A. cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este coordonatorul de reforme și investiții aferente Componentei 4 – Transport sustenabil din cadrul Pilonului 1 – Tranziția spre o economie verde din Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Contractele de prestări servicii sunt incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul 1 – Tranziția spre o economie verde, Componenta C4. Transport sustenabil, Investiția I2 – Material rulant feroviar

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori și modernizarea a 139 vagoane de călători, ce va avea ca efect atât sporirea mobilității în jurul marilor centre socio - economice ale țării și creșterea calității serviciilor cât și realizarea unor conexiuni rapide între unitățile administrativ teritoriale importante ale țării.