Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că a desemnat Asocierea Alstom drept câștigătoare a licitației pentru achiziția a 16 locomotive electrice noi, prin PNRR. Contractul include și serviciile de mentenanță și reparații, pe o perioadă de 20 ani.

Tren al CFR CalatoriFoto: Stefania Gal

Sunt locomotive pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h-200 km/h și să tracteze până la 16 vagoane de călători, destinate transportului feroviar de călători, inclusiv serviciile de mentenanță și reparații, pe o perioadă de 20 ani, necesare funcționării în condiții optime de siguranță și confort a respectivelor locomotive.

Introducerea locomotivelor electrice, ce fac obiectul acestei achiziții publice se va face pe câteva rute:

1. Dej-Brașov-București-Constanța;

2. Timișoara-Arad-Brașov-București-Constanța;

3. Timișoara-Cluj-Napoca-Iași;

4. Iași/Suceava-București-Constanța.

ARF spune că finanțarea proiectului este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Astfel, după finalizarea propunerilor tehnice și financiare, al unicului producător de material rulant care a depus documentația de licitație, primirea avizelor conform necondiționate de la Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) și încărcarea Raportului final al procedurii în SICAP, Comisia de evaluare a oficializat câștigarea licitației, prin desemnarea producătorului de material rulant francez Alstom Transport SA, spun cei de la ARF.

Oferta financiară se ridică la suma de 767.510.640 lei, fără TVA, compusă din valoarea de livrare a 16 locomotive electrice și contravaloarea mentenanței pentru o perioadă de 20 de ani.

În contractul de achiziție este prevăzută o clauză de revizuire privind posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanță cu încă 20 ani, fără organizarea unei proceduri competitive, prin încheierea unui act adiţional.

În conformitate cu rezultatele studiului de fezabilitate care stă la baza acestui proiect și potrivit indicatorilor tehnico-economici aprobați de Guvernul României, locomotivele electrice vor fi utilizate, de către SNTFC “CFR-Călători”, în cadrul contractelor de servicii publice atribuite, care au fost aprobate prin HG 1.453/2022.

Semnarea contractului de achiziție publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații si respectiv după soluționarea contestaților/plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.