In urmă cu un an, înainte de Ziua europeană a protecției datelor din 2012, Comisia Europeană a propus o reformă profundă a normelor UE de protecție a datelor pentru a le adapta la cerințele secolului XXI. La un an după lansarea propunerilor de reformă, motivul pentru care sunt necesare norme clare și modernizate este evident.

Sunt necesare norme noi, care să apere drepturile cetățenilor și, în același timp, să faciliteze activitățile desfășurate de întreprinderi în era digitală. Tratatul de la Lisabona prevede un temei juridic pentru consolidarea, în beneficiul cetățenilor, a garanțiilor în materie de protecție a datelor. Prin urmare, un obiectiv-cheie al propunerilor de reformă este creșterea controlului exercitat de fiecare persoană asupra propriilor date cu caracter personal, ceea ce va spori încrederea în economia digitală. Trebuie să asigurăm că normele de protecție a datelor sunt adaptate la tehnologiile emergente și la noile modele de afaceri.

Trăim într-o lume digitală în care datele cu caracter personal au o valoare economică enormă. Nu trebuie decât să ne uităm la cifre: în timp ce, în 1993, prin intermediul internetului se transmitea numai 1% din numărul total de informații comunicate la distanță, în 2007 acest procent ajunsese la peste 97%. În 2011, piața europeană a serviciilor de tip „cloud computing” (servicii informatice virtualizate) se ridica la suma de 3,5 miliarde EUR pentru produse software și la 1,1 miliarde EUR pentru produse hardware. Estimările pentru 2014 prevăd că această piață va crește la 11 miliarde EUR, ceea ce reprezintă o creștere exponențială. În contextul în care, la nivel mondial, există mai mult de 1 miliard de persoane conectate la telefoane inteligente (smartphones), în prezent diversitatea datelor care pot fi legate de identități individuale este în creștere. Informațiile care pot fi deduse din conexiunea între fragmente de date disparate au devenit esențiale pentru întreprinderi și pentru inovare.

Europa trebuie să profite de acest cadru nou bazat pe cloud computing și pe schimbul de informații. Avem nevoie de norme care să nu penalizeze întreprinderile pentru faptul că activitatea lor se desfășoară la nivel transfrontalier. Avem nevoie de un cadru legislativ temeinic, care îi va proteja pe cetățeni și, în același timp, va permite întreprinderilor să profite de piața unică digitală a Europei, cu 500 de milioane de clienți potențiali. Unele estimări arată că PIB-ul UE ar putea crește cu încă 4% până în 2020 dacă UE adoptă măsurile necesare pentru a crea o piață unică digitală modernă.

Aceste noi modele de afaceri depind de colectarea, înțelegerea și circulația datelor cu caracter personal. Din acest motiv, Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul, în actuala președinție a UE exercitată de Irlanda, reprezintă vârful de lance al unei reforme a normelor UE de protecție a datelor, elaborate încă din 1995, în era dinainte de apariția internetului. Obiectivul nostru este ca piața comună a UE de bunuri și servicii să devină mai accesibilă întreprinderilor care prelucrează date și să sporim încrederea consumatorilor care utilizează serviciile furnizate de acestea.

Măsurile propuse pentru reforma sistemului UE de protecție a datelor vizează trei aspecte, în acest fel oferindu-se sprijin întreprinderilor pentru ca ele să fie active în domeniul inovării și să contribuie la creșterea economică.

În primul rând, prin aceste măsuri se vor reduce costurile și va spori certitudinea juridică prin înlocuirea actualului mozaic de legi din Europa cu un singur set unitar de norme aplicabile celor 27 de state membre ale Uniunii Europene. Reducem birocrația prin crearea unui ghișeu unic prin care întreprinderile să comunice cu organismele de reglementare. În viitor, întreprinderile vor trebui să comunice numai cu autoritățile de protecție a datelor din țara UE în care își au sediul: prin urmare,un singur interlocutor, nu 27.

În al doilea rând, nu ar trebui să uităm niciodată că prețul plătit pentru încălcarea normelor de protecție a datelor poate fi enorm. Riscurile vor diminua dacă reușim să convingem întreprinderile să aibă o abordare anticipativă cu privire la necesitatea garanțiilor în materie de protecție a datelor. Garantarea unei notificări rapide a clienților atunci când datele lor sunt piratate va genera încredere. Va crește numărul persoanelor care vor desfășura activități economice pe internet, ceea ce este în avantajul creșterii economice și a locurilor de muncă. Este un fapt de bun-simț.

În al treilea rând, noile norme vor conferi claritate transferului internațional de date. Datele cu caracter personal pot fi colectate în Berlin și prelucrate în Bangalore. Noile norme ale UE în domeniul protecției datelor vor îmbunătăți actualul sistem de norme obligatorii pentru întreprinderi, astfel încât aceste tipuri de schimburi să fie mai puțin împovărătoare și mai sigure.

În urmă cu două săptămâni, măsurile de reformă a sistemului UE de protecție a datelor au fost discutate de miniștrii de Justiție și de membri ai Parlamentului European reuniți la Dublin. Aceste măsuri de reformă au beneficiat de un sprijin puternic, ceea ce contribuie la accelerarea procesului de adoptare, înainte de sfârșitul anului în curs, a unui acord cu privire la această reformă importantă. Mesajul este clar: o lege unitară și modernă privind protecția datelor în Uniunea Europeană este exact ce ne trebuie pentru a asigura încrederea și pentru a genera creștere economică în cadrul pieței unice digitale.

Articol scris de Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru Justiție, și Alan Shatter, ministrul Justiției din Irlanda, transmit un mesaj cu ocazia Zilei internaționale a protecției datelor (28 ianuarie)