Comisia Europeană a solicitat joi Meta și TikTok să precizeze ce măsuri a luat pentru a preveni diseminarea și amplificarea conținuturilor ilegale și a informațiilor false atât în urma atacurilor teroriste comise de Hamas în Israel, cât și pentru protejarea integrității alegerilor care vor avea loc în 8 noiembrie în SUA.

Logo MetaFoto: Shutterstock

Comisia a trimis cererea de informații către Meta și către TikTok în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale din UE.

  • Meta trebuie să furnizeze Comisiei informațiile solicitate până la 25 octombrie 2023 (în cazul întrebărilor privind răspunsul la crize) și până la 8 noiembrie 2023 (în ceea ce privește protejarea integrității alegerilor).
  • TikTok trebuie să furnizeze mai multe informații cu privire la măsurile împotriva răspândirii conținuturilor ilegale, în special răspândirea conținuturilor cu caracter terorist și violent și a discursurilor de incitare la ură, precum și a presupusei răspândiri a informațiilor false.
  • În plus, cererea tratează și respectarea de către TikTok a altor elemente ale Regulamentului privind serviciile digitale, în special în ceea ce privește dispozițiile referitoare la protecția minorilor în mediul online.
  • TikTok trebuie să furnizeze Comisiei informațiile solicitate până la 25 octombrie 2023 (în cazul întrebărilor privind răspunsul la crize) și până la 8 noiembrie 2023 (în ceea ce privește protejarea integrității alegerilor și protejarea minorilor în mediul online).

Pe baza evaluării răspunsurilor primite de la Meta și de la TikTok, Comisia va analiza care sunt etapele următoare.

Acest lucru ar putea implica deschiderea oficială a procedurii în temeiul articolului 66 din Regulamentul privind serviciile digitale.

În temeiul articolului 74 alineatul (2) din Regulamentul privind serviciile digitale, Comisia poate impune amenzi pentru transmiterea de informații incorecte, incomplete sau înșelătoare ca răspuns la o cerere de informații.

În cazul în care Meta ori TikTok nu răspund, Comisia poate hotărî să solicite informațiile prin intermediul unei decizii. În acest caz, lipsa unui răspuns în termenul stabilit ar putea duce la impunerea de penalități cu titlu cominatoriu.

În urma desemnării lor ca platforme online foarte mari, Facebook și Instagram, dar și TikTok trebuie să respecte întregul set de dispoziții introduse de Regulamentul privind serviciile digitale, inclusiv evaluarea și atenuarea riscurilor legate de diseminarea de conținut ilegal, de dezinformare și orice efecte negative asupra exercitării drepturilor fundamentale.