Comisia Europeana a cerut Romaniei o serie de clarificari privind distributia pe teritoriul romanesc a televiziunilor cu continut pornografic si implementarea regulilor privind protectia minorilor in cazul acestor programe, anunta Mediafax.

Potrivit unor informatii prezentate in sedinta Consiliului National al Audiovizualului (CNA) de marti, Comisia Europeana a introdus in sistemul EU Pilot o solicitare de informatii referitoare la compatibilitatea legislatiei interne cu prevederile Directivei 2010/13/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispozitii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative in cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale.

Solicitarea vizeaza implementarea regulilor privind protectia minorilor in Romania si libera circulatie a serviciilor de programe. Comisia Europeana a solicitat clarificari in privinta legislatiei din Romania privind modul in care serviciile media audiovizuale licentiate in alte state membre si marcate 18 + (programe pentru adulti) pot fi distribuite pe teritoriul Romaniei in anumite conditii (acces conditionat sau intr-un anumit interval de timp), in acord cu Directiva Serviciilor Media Audiovizuale.

Potrivit informatiilor prezentate in sedinta CNA de marti, atat in cadrul serviciilor media liniare, cat si in cele nelineare, Romania asigura pe deplin libertatea de receptie si cea de retransmisie a oricaror servicii aflate sub jurisdictia altor state membre ale Uniunii Europene, inclusiv pentru serviciile de programe tematice pornografice.

Potrivit articolului 27 din Decizia 220/2011 si articolului 17 din Decizia 320/2012, distribuitorilor de servicii le revine o singura obligatie: asigurarea unor mijloace tehnice de protectie a minorilor adaptate tipului de platforma de distributie.

Astfel, distribuitorii de servicii pot incheia relatii contractuale cu orice furnizor de servicii, radiodifuzor ori alt distribuitor de servicii, in vederea includerii in oferta a serviciilor de programe de televiziune (lineare) ori a serviciilor de tip video on demand (nelineare, la cerere), inclusiv servicii tematice de tip programe 18 +, difuzate legal (televiziuni care au o licenta dintr-un alt stat membru, in conditiile in care in Romania nu pot fi licentiate televiziuni cu continut pornografic, n.r.).

Potrivit CNA, distribuitorii de servicii nu au responsabilitati editoriale pentru serviciile de programe puse la dispozitia clientilor in cadrul ofertei comercializate. Fac exceptie propriile servicii de programe audiovizuale pe care acestia le editeaza si le includ in oferta comerciala, in calitate fie de radiodifuzor, daca serviciul de programe este de tip linear (serviciu de televiziune), fie in calitate de furnizor de servicii, daca serviciul de programe este de tip nelinear (video on demand).

Distribuitorii de servicii nu au nicio obligatie de monitorizare/ supraveghere a niciunei categorii de servicii de programe retransmise, nici a televiziunilor 18 +. Prin urmare, serviciile de programe 18 + nu sunt supuse unei examinari suplimentare.

Conform datelor inregistrate la CNA, in Romania sunt retransmise 18 televiziuni cu programe pentru adulti, intre care si Super One.

In cazul acestei televiziuni, CNA a primit o sesizare din partea autoritatii de reglementare in audiovizual din Slovacia. Conform informatiilor prezentate in sedinta de marti a CNA, un telespectator din Slovacia a reclamat la autoritatea de reglementare in audiovizual din aceasta tara ca are acces in permanenta, nerestrictionat, la programele Super One. Reprezentantii CNA au spus insa ca aceasta televiziune este licentiata in Olanda, nu in Romania, asa cum gresit a inteles autoritatea de reglementare in audiovizual din Slovacia.

Pe de alta parte, potrivit discutiilor purtate in sedinta CNA de marti, in cazul televiziunilor licentiate in alt stat membru decat Romania, Consiliul transmite reclamatiile primite de la telespectatori catre autoritatile de reglementare sub a caror jurisdictie se afla respectivele servicii de programe. Prin reciprocitate, CNA primeste reclamatii inaintate de autoritatile de reglementare europene referitoare la serviciile de programe aflate sub jurisdictia sa.

Astfel, CNA a primit 60 de reclamatii de la telespectatori in privinta unor televiziuni licentiate in strainatate si le-a inaintat spre analizare si solutionare autoritatilor europene de reglementare. Reclamatiile au vizat violenta fizica si de limbaj, limbaj nepotrivit, nerespectarea grilei orare etc.

Potrivit procedurilor, in anumite cazuri, solicitarile de clarificare primite de la Comisia Europeana pot duce la declansarea procedurii de infringement.