KPMG Advisory, administratorul Special al Astra Asigurari, a emis miercuri o noua decizie de majorare a capitalului social al asiguratorului pentru suma de aproximativ 425 milioane lei. Conform deciziei, operatiunea de majorare a capitalului social se va desfasura in trei etape, actiunile nou emise urmand sa fie oferite atat actionarilor existenti cat si unor investitori calificati, urmand ca actiunile nesubscrise in cadrul primelor doua etape sa fie oferite publicului. De asemenea, decizia prevede si posibilitatea tranzactionarii drepturilor de preferinta ale actionarilor existenti intr-o etapa premergatoare inceperii perioadei de subscriere.

  • "In urma finalizarii procedurilor de inregistrare a primei operatiuni de majorare a capitalului social cu suma de aproximativ de 65 milioane lei subscrisa de actionarii existenti, am decis demararea celei de-a doua operatiuni de majorare a capitalului prevazuta de planul de redresare aprobat, pentru o suma ce va completa aportul din prima etapa pana la plafonul de 490 milioane lei stabilit conform Hotararii AGEA din 12 mai 2014", au declarat reprezentantii KPMG Advisory.

Confom oficialilor KPMG, "aceasta operatiune de majorare a capitalului social va fi adresata atat actionarilor existenti cat si altor investitori strategici si institutionali, si va fi derulata in conformitate cu legislatia pietei de capital, in baza unui prospect de emisiune ce va detalia si conditiile privind subscrierea si plata actiunilor, precum si eventualele conditii pentru incheierea cu succes a operatiunii. Ne aflam in consultari permanente cu Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru a asigura derularea acestei operatiuni in conditii optime pentru atragerea de investitori si in conformitate cu legislatia aplicabila".

Planul de redresare al ASTRA intocmit de KPMG Advisory SRL in calitate de Administrator Special a fost aprobat de ASF in data de 7 aprilie 2014 si prevedea ca masura principala pentru restabilirea indicatorilor de prudentialitate majorarea capitalului social cu o suma de pana la 490 milioane lei pe o perioada estimata initial la aproximativ un an. Aceasta masura este in curs de implementare de catre Administratorul Special, urmand sa se finalizeze odata cu incheierea perioadei de subscriere pentru cea de-a doua operatiune de majorare a capitalului social cu suma de 425 milioane lei demarata astazi.

In prezent, societatea se afla in proces de elaborare si auditare a situatiilor financiare pentru data de 31 decembrie 2014, ultimele informatii financiare disponibile fiind cele la 30 septembrie 2014, publicate pe site-ul societatii. Totodata, ASTRA face parte din esantionul reprezentativ de societati de asigurare incluse in proiectul lansat de ASF de evaluare independenta a societatilor de asigurari din Romania, care vizeaza evaluarea activelor si pasivelor societatilor participante si efectuarea unui test de stres in sectorul asigurarilor din Romania si care este programat a se incheia pana la 30 iunie 2015.