Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a lansat in dezbatere publica norma privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor private. Pot participa toti cei interesati.

Proiectul de reglementare ce urmeaza a fi adoptat este publicat pe website-ul CSSPP, inaintea parcurgerii procedurii de aprobare a acestuia in cadrul institutiei, astfel incat persoanele interesate sa poata lua cunostinta de continutul sau si sa formuleze eventuale propuneri si observatii. Data pana la care pot fi formulate propunerile si observatiile este 07.12.2007.

Proiectul a fost elaborat in aplicarea ambelor legi care reglementeaza pensiile private: Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a avea un cadru normativ unitar , urmand ca la data intrarii in vigoare a acestui act normativ, Norma nr. 15/2007 privind obligatiile de raportare si transparenta, elaborata pentru Legea nr.204/2006, sa fie abrogata.

Reglementarile se refera la unul dintre elementele cheie ale sistemului de garantii ce sustin pensiile private, respectiv obligatiile de raportare si transmitere de informatii de catre entitatile autorizate/avizate sa functioneze pe aceasta piata, atat CSSPP, ca autoritate de supraveghere si control, cat si participantilor la fonduri de pensii.

Norma se adreseaza administratorilor de fonduri de pensii, depozitarilor activelor fondurilor de pensii si agentilor de marketing persoane juridice: brokeri de pensii si intermediari care desfasoara activitate de marketing al fondurilor de pensii. Structura si continutul fiecarui tip de raport sunt detaliate in anexele la norma.

Informatiile transmise trebuie sa fie reale, corecte si complete si, daca este cazul, CSSPP poate sa solicite entitatilor raportoare completarea acestor informatii, iar in situatia in care administratorul sau depozitarul transfera atributii acestora, orice documente pe care le considera necesare in legatura cu tertii. Potrivit proiectului de norma, administratorul transmite CSSPP urmatoarele rapoarte:

  • un raport anual;
  • rapoarte semestriale, continand raportari contabile;
  • rapoarte trimestriale, continand valoarea ratei de rentabilitate a fondului de pensii;
  • rapoarte lunare: pentru activitatea proprie de administrare de fonduri de pensii (balanta de verificare analitica si situatia privind comisioanele platite agentilor de marketing persoane juridice), pentru fondul de pensii (balanta de verificare analitica, situatia detaliata a investitiilor, informatii despre partcipantii la fonduri de pensii), calculul provizionului tehnic valabil luna urmatoare (cu mentiunea ca depozitarul va transmite valoarea provizionului tehnic existent);
  • saptamanal - informatii despre participantii la fondul de pensii;
  • zilnic - situatia activelor si obligatiilor fondului, precum si date despre valoarea activului total, valoarea activului net, valoarea unitara a activului net si numarul de unitati de fond, urmand ca si depozitarul sa transmita datele sale despre aceste ultime categorii de informatii;  

Sunt reglementate si obligatiile administratorului de informare a participantilor. Administratorul transmite participantilor doua categorii de informatii: gratuite (in scris, fiecarui participant, la ultima adresa de corespondenta comunicata, cu respectarea termenelor legale, toate informatiile prevazute de legislatia in vigoare si de normele CSSPP), contra cost (informatii suplimentare, altele decat cele gratuite). Alte obligatii de raportare ale administratorului sunt cele de publicare pe pagina de web a urmatoarelor categorii de informatii:

  • raportarile anuale si semestriale depuse la CSSPP;
  • semestrial - situatia activelor si obligatiilor;
  • saptamanal - raportari privind participantii, precum si situatia valorii activului net;

De asemenea, proiectul reglementeaza si obligatiile de raportare si de transparenta a celorlalte entitati: depozitarii si agentii de marketing.

Pentru consultarui acestui proiect de norma, puteti accesa www.ccsspp.ro, Rubrica: Dezbatere publica, Sectiunea: Norme emise in aplicarea Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.