Astra Asigurari continua sa nu indeplineasca limitele legale privind coeficientul de lichiditate si marja de solvabilitate, cea de-a doua majorare de capital pana la suma de 490 milioane lei, planificata initial a fi realizata in luna ianuarie 2015 a fost amanata si se afla in prezent in etapa de negociere cu actionarul majoritar si potentiali investitori, iar redresarea societatii printr-o tranzactie cu un investitor strategic este intr-un stadiu incipient. Acestea sunt cateva dintre 'multiplele incertitudini' pentru care, Deloitte Audit, angajata sa auditeze situatia financiara a Astra Asigurari la data de 31 decembrie 2014, concluzioneaza, intr-un raport emis in 21 mai 2015, ca se afla in "imposibilitatea exprimarii unei opinii cu privire la capacitatea societatii de a-si continua activitatea".

Auditorul independent Deloitte Audit explica intr-un raport emis pe 21 mai 2015, si publicat in 17 iulie pe Bursa de Valori Bucuresti, ca a fost angajata de catre Administratorul Special al Astra Asigurari si actionarii acestei societati pentru a audita situatia financiara a asiguratorului la data de 31 decembrie 2014.

Deloitte Audit face o radiografie a situatiei in care se afla Astra Asigurari, concluzionand ca datorita unor multiple incertitudini semnificative se afla in imposibilitatea exprimarii unei opinii cu privire la capacitatea societatii de a-si continua activitatea.

Deloitte Audit prezinta intr-un capitol numit 'Bazele pentru imposibilitatea exprimarii unei opinii' si multiplele incertitudini pentru care sustine ca s-a aflat in imposibilitatea de a obtine probe de audit suficiente si adecvate pentru a oferi o baza pentru opinia de audit.

Prezentam mai jos integral acest capitol:

'Bazele pentru imposibilitatea exprimarii unei opinii'

4. La 31 decembrie 2014 activul net al Societatii raportat in situatiile financiare individuale si determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, este negativ, in valoare de RON 871.820.771. Conducerea Societatii, reprezentata de Administratorul Special, KPMG Advisory S.R.L., recunoaste obligatiile pe care le are in aceasta situatie, in conformitate cu Legea nr. 31/1990, modificata prin Legea nr. 441/2006, art. 154.24, actiunile pe care Societatea intentioneaza sa le efectueze in acest sens sunt incluse in raportul Administratorului aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara ("ASF") in data de 7 aprilie 2014 si descrise in nota 2, litera e) la situatiile financiare individuale.

5. Dupa cum este prezentat in nota 2, litera e) la aceste situalii financiare Individuale, conform prevederilor Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiara, falimentul, dizolvarea si lichidarea voluntara in activitatea de asigurari cu modificarile ulterioare, ASF a emis Decizia nr. 42/2014, prin care a dispus deschiderea procedurii de redresare financiara prin administrare speciala. Aceasta Decizie a fost emisa ca urrnare a raportarilor din trimestrul IV 2013 transmise de Societate catre ASF, prin care s-a comunicat diminuarea sub limita minima prevazuta de lege a coeficientului de lichiditate a marjei de solvabllitate disponibile. Dupa cum este prezentat in cadrul rapoartelor lunare prudentiale transmise de Societate catre ASF la data acestui raport, Societatea continua sa nu indeplineasca limitel eminime prevazute de lege privind acesti indicatori, in conformitate cu planul de redresare financiara aprobat care permite nerespectarea acestora pana la finalizarea implementarii masurilor descrise in cadrul planului.

6. KPMG Advisory S.R.L. a fost numit Administrator Special al Societatii incepand cu data de 18 februarie 2014. Administratorul Special a intocmit un plan de redresare financiara, aprobat de ASF in data de 7 aprille 2014, Planul de redresare are in vedere restructurarea Socletatii prin multiple masuri financiare si operationale cu efect direct asupra restabilirii lichiditatii si solvabilitatii Societatii la nivelul cerintelor statutare.

Acest plan contine masuri ce urmeaza a fi implementate pentru a imbunatati situatia financiara a Societatii si pentru a o proteja impotriva procedunlor de insolventa, conform prevederilor Legii nr. 503/2004 cu modificarile ulterioare. Masurile incluse in planul de redresare financiara includ si aport in numerar la capitalul social in valoare de 490.000.000 RON in doua etape, o prima etapa in valoare de 70.000.000 RON si o a doua, in valoare de 420.000.000 RON. Pana la data acestui raport, nu au fost inregistrate schimbari ale masurilor financiare si operationale prezentate in cadrul planului de redresare financiara initial intocmit de Administratorul Special si aprobat de ASF.

7. ln data de 1 octombrie 2014 s-a incheiat prima etapa de subscriere, iar AdminIstratorul Special a emis Decizia nr. 68/3.10.2014 prin care s-a aprobat majorarea capitalului prin aport in numerar cu suma de 65.084.659 RON si anularea actiunilor emise nesubscrise in aceasta etapa, echivalentul a 4.915.341 RON. Aportul in numerar a fost subscris si platit de actionarul majoritar al Societatii la data de 1 octombrie 2014, aprobat de ASF prin Decizia nr. 280/19.02.2015 si inregistrat la Registrul Comertului in data 25 februarie 2015.

8. Cea de-a doua majorare de capital pana la suma de 490.000.000 RON, planificata initial a fi realizata in luna ianuarie 2015 a fost amanata si se afla in prezent in etapa de negociere cu actionarul majoritar si potentiali investitori. Indeplinirea de catre Societate a cerintelor de conformitate a tuturor indicatorilor prudentiali depinde de implementarea masurilor operationale prezentate in planul de redresare si/sau de o majorare aditionala de capital. La data acestui raport, noi nu am fost in masura sa obtinem alte evidente privind evolutia acestor negocieri.

9. Asa cum este mentionat in planul de redresare financiara intocmit de Administratorul Special, o masura semnificativa pentru cea de-a doua etapa a majorarii capitalului social si redresarea pozitiei financiare a Societatii in viitorul previzibil este finalizarea tranzactiei cu un investitor, respectiv investitori strategici. Aceasta masura se afla intr-un stadiu incipient de negociere prin urmare disponibilitatea si angajamentul investitorilor de a restabili pozitia financiara a Societatii sunt incerte.

10. Una dintre masurile operationale incluse in planul de redresare financiara propus de Administratorul Special si aprobat de ASF presupune solutionarea amiabila a litigiilor generate de politele de asigurare incheiate cu S.C. ROMSTRADE S.R.L. Cu toate acestea, asa cum este prezentat in nota 2, litera e), in data de 14 octombrie 2014, Curtea de Apel Bucuresti a respins ca nefondat apelul declarat de Societate. Hotararea pronuntata este executorie, astfel incat in perioada imediat urmatoare, beneficiarul politelor de asigurare, respectiv Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania ("CNADNR" - beneficiarul politei de asigurare) poate trece la executarea silita a Societatii si colectarea sumelor dispuse prin sentinta Tribunalului Bucuresti, in valoare de 94.885.786 RON. In februarie 2015, Societatea a depus cererea de recurs la aceasta decizie. Cu toate acestea, in data de 6 aprilie 2015, prin Decizia nr. 13693, executorul judecatoresc a comunicat Societatii instiintarea privind declansarea procedurii de executare silite si a transmis adrese de infiintare a popririi pentru toate conturile bancare si de trezorerie. Societatea a intreprins o serie de actiuni de natura juridc-administrativa si pe data de 14 aprilie 2015, a obtinut suspendarea provizorie a popririi conturilor bancare si de trezorerie pana la solutionarea, la o data ulterioara, a cererii de executare silita. La data acestui raport, decizia finala si irevocabila pentru solutionarea litigiului si a procedurii de executare silita este incert.

11. Dupa cum este prezentat in Nota 2, litera e) la aceste situatii financiare individuale, si ca urmare a incertitudinilor semnificative descrise in paragrafele anterioare privind implementarea planului de redresare financiara, capacitatea Societatii de a-si indeplini obligatiile financiare prezente si viitoare depinde in primul rand de suportul continuu oferit de catre actionarii majoritari actuali, de finalizarea favorabila a litigiului si solicitarii de executare silita a CNADNR, de acceptanta ASF de neindeplinire a cerintelor minime legale, de desfasurarea activitatii operationale curente si de finalizarea cu succes a potentialei tranzactii cu un investitor strategic. In absenta unui astfel de suport, Societatea va intampina dificultati financiare semnificative in a genera suficiente fluxuri de nurnerar pentru a-si indepplini obligatiile fata de creditori si asigurati pe parcursuI normal al activitatii operationale si pentru a-si sustine operatiunile si indeplini cerintele statutare in viitorul previzibil. La data raportului, noi nu am fost in masura sa obtinem probe suficiente si relevante pentru a proba ca Societatea va fi capabila sa isi indeplineasca obligatiile in cadrul acestui context, in cazul in care aceste incertitudini se materializeaza. Acest fapt poate genera indoieli semnificative asupra capacitatii Societatii de a-si continua activitatea in viitorul previzibil. Situatiile financiare individuale nu includ nici o ajustare care ar putea rezulta din materializarea acestor incertitudini.

Dupa prezentarea acestor aspecte, Deloitte concluzioneaza:

  • "Datorita multiplelor incertitudini semnificative prezentate in Bazele pentru imposibilitatea exprimarii unei opinii, precum si a impactului acestora asupra sitatiilor financiare individuale, nu am putut obtine probe de audit suficiente si adecvate pentru a oferi o baza pentru o opinie de audit si, in acest sens, nu exprimam nici o opinie cu privire la aceste situatii financiare individuale".

Mai multe detalii in raportul de audit atasat acestui articol.

  • Misu Negritoiu, presedintele ASF: Sunt sanse foarte bune ca Astra sa nu intre in faliment/Fondul de Garantare are disponibilitati de 200 milioane de dolari care pot acoperi falimentul Astra Asigurari

Legat de situatia de la Astra Asigurari, Misu Negritoiu, presedintele ASF, a declarat marti, 14 iulie, intr-un interviu pentru HotNews.ro ca 'sunt sanse foarte bune ca Astra Asigurari sa nu intre in faliment', ca Fondul de Garantare are disponibilitati de 200 milioane de dolari care pot acoperi falimentul Astra Asigurari si ca sunt asiguratori internationali interesati de preluarea societatii controlate de omul de afaceri Dan Adamescu.

  • "La sfarsitul lunii august vom sti daca am gasit investitori. Dupa aceea, daca nu exista alta posibilitate de redresare, noi facem analiza planului de redresare cu administratorul special si atunci Consiliul ia hotararea daca intra in faliment sau daca adopta alte masuri. Nu pot sa ma antepronunt. Pot insa sa spun ca avem negocieri cu asiguratori ca sa preia Astra. Nu noi avem de fapt, ci Administratorul Special are negocieri cu asiguratori ca sa preia Astra", a spus Misu Negritoiu.

Pentru detalii citeste: VIDEO-INTERVIU: Cum explica Misu Negritoiu, seful ASF, de ce sprijina limitarea despagubirilor care se pot acorda din Fondul de Garantare in cazul falimentului unui asigurator/Avem bani ca sa acoperim falimentul Astra Asigurari