Ca urmare a falimentului celor două societăți, ASTRA și Carpatica, Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România – BAAR a plătit până la data de 1 noiembrie 2018, despăgubiri în sumă totală de 380,1 milioane lei (din care 167,6 milioane lei pentru ASTRA și 212,5 milioane lei pentru Carpatica), a anunțat astăzi Biroul asigurătorilor auto. BAAR precizează că, pe lângă aceste plăți, mai are și alte dosare în lucru, în diferite stadii de soluționare, cu o rezervă totală rămasă însumând 272.9 milioane lei (din care 119,5 milioane lei pentru ASTRA și 153,4 milioane lei pentru Carpatica).

Sucursala Astra AsigurariFoto: AGERPRES

Biroul asigurătorilor auto (BAAR) a prezentat astăzi, 14 noiembrie, situația dosarelor de daună Carte Verde preluate după falimentul Astra Asigurări și Carpatica Asigurări.

Biroul spune că, până la data de 1 noiembrie din acest an, a a soluționat integral 93,8% din dosarele păgubiților Astra Asigurări, respectiv 92,5% din cele ale Carpatica Asigurări.

După cum este cunoscut, Consiliului ASF a retras în data de 26 august 2015 autorizația de funcționare a societății Astra Asigurări și a luat aceeași decizie în ce privește societatea Carpatica Asigurări, un an mai târziu, respectiv în data de 27 iulie 2016.

Retragerea autorizației de funcționare a celor două societăți a avut drept consecință imediată pierderea calității acestora de membru al Biroului Asigurătorilor Auto din România (BAAR) și, implicit, preluarea spre gestionare de către BAAR a tuturor dosarelor de daună Carte Verde care implică autovehiculele asigurate în mod valabil la Astra Asigurări, respectiv Carpatica Asigurări.

Astfel, de la data retragerii autorizației de funcționare a Astra Asigurări și până la 01 noiembrie 2018, au fost înregistrate de către BAAR un număr de 8659 de dosare de daună. Situația soluționării lor este următoarea:

  • 8124 de dosare au fost soluționate integral, cuantumul total al sumei achitate de Birou fiind de 167,6 milioane lei. În procente, Biroul a soluționat și achitat până la 01 noiembrie 2018 circa 93,8% din numărul total al dosarelor primite in cazul Astra Asigurări.
  • 200 dosare au fost soluționate parțial. Până la soluționarea completă a acestor dosare, BAAR a constituit suplimentar o rezervă de daună în valoare de 73,7 milioane lei.
  • 335 de dosare se află în curs de soluționare iar rezervă de daună constituită în acest scop de către Birou este în valoare de 45,8 milioane lei.

Din cifrele prezentate rezultă faptul că pentru dosarele soluționate parțial sau care se află în curs de soluționare în cazul Astra Asigurări, rezerva de daună estimaăa la 31.10.2018 de 119,5 milioane lei.

În ceea ce privește cea de-a două societate, Carpatica Asigurări, Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România i-au fost avizate un număr total de 11126 dosare de daună în intervalul cuprins între 2 august 2016 și 01 noiembrie 2018. Situația soluționării acestora este următoarea:

  • Dosare soluționate integral – 10288, pentru care s-a achitat suma de 212,5 milioane lei
  • Dosare soluționate parțial – 130, pentru care până în prezent s-a constituit o rezervă de daună rămasă de 92,8 milioane lei
  • Dosare aflate în curs de soluționare – 708, pentru care s-a constituit o rezervă de daună în valoare de 60,6 milioane lei

Din cifrele prezentate se poate observa că un procentaj de 92,5% din numărul total al dosarelor preluate de BAAR, în urma falimentului Carpatica Asigurări au fost deja soluționate integral, celelalte aflându-se în diferite faze de soluționare.

Facem mențiunea ca dauna medie a cererilor de rambursare plătite de către BAAR in perioada de după preluarea spre gestionare a dosarelor de dauna ale celor doua societăți a fost de cca. 4000 euro in cazul Astra Asigurări, respectiv de cca. 4500 euro in cazul Carpatica Asigurări.

Pentru polițele RCA încă valabile după data retragerii autorizațiilor Astra Asigurări și Carpatica Asigurări, BAAR a încheiat contracte de reasigurare de tip excedent de daună.

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România – B.A.A.R. este o asociație profesională, independentă și autonomă a tuturor societăților de asigurare care, în baza legii, au dreptul să practice în România asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule.