​Societatea de asigurare cu cel mai mare număr de petiții analizate în mod unic pe petent în anul 2019 a fost Euroins România, cu 12.005 petiții (57,61% din numărul total de petiții), în creștere cu 482,77% față de anul 2018 se arată în raportul dat publicității marți de ASF. City Insurance a înregistrat 4607 petiții unice (22,11% din totalul petițiilor), în creștere cu 159,40% față de 2018. Cu excepția Asirom VIG și Generali, care au înregistrat scăderi, toate celelalte societăți au înregistrat creșteri ale numărului de reclamații.

Top reclamatii asiguratoriFoto: ASF

Analiza petițiilor înregistrate la ASF în anul 2019 pentru societățile de asigurare cu cele mai multe petiții evidențiază următoarele:

- societatea de asigurare cu cel mai mare număr de petiții analizate în mod unic pe petent în anul 2019 este Euroins România S.A., cu 12.005 petiții (57,61% din numărul total de petiții), în creștere cu 482,77% față de anul 2018;

- City Insurance S.A. a înregistrat 4.607 petiții unice (22,11% din numărul total de petiții), în creștere cu 159,40% față de anul 2018;

- două societăți de asigurare cumulează 79,72% din numărul petițiilor: Euroins S.A. (57,61%) și City Insurance S.A. (22,11%);

- cu excepția societăților de asigurare Asirom VIG S.A. și Generali România S.A., care au înregistrat scăderi procentuale ale petițiilor în anul 2019 față de anul 2018, celelalte societăți de asigurare analizate au înregistrat creșteri.

Analiza numărului petițiilor unice înregistrate la ASF raportat la numărul contractelor în vigoare la data de 31.12.2019 și la numărul dosarelor de daună avizate în anul 2019 a reliefat că cele două societăți de asigurare care cumulează 79,72% din petiții înregistrează și cele mai mari valori ale indicatorilor analizați și anume:

- Euroins a înregistrat o cotă totală de piață de 11,66% și cele mai multe petiții unice în anul 2019, respectiv 12.005 petiții (reprezentând 57,61% din total).

Societatea se află pe primul loc în ceea ce privește valorile indicatorilor analizați, respectiv:

- Număr petiții unice/ Număr contracte în vigoare (0,376%).

- Număr petiții unice / Număr daune avizate (8,77%),

- Număr petiții soluționate favorabil / Număr daune avizate (5,54%),

- Număr petiții soluționate nefavorabil sau constatate ca neîntemeiate / Număr daune avizate (3,23%)

- City Insurance a înregistrat cea mai mare cota de piață (17,34%), se clasează pe locul al doilea din punct de vedere al numărului de petiții unice înregistrate, cu 4.607 petiții (reprezentând 22,11% din total) și tot pe locul al doilea în ceea ce privește valorile indicatorilor analizați:

- Număr petiții unice/ Număr contracte în vigoare (0,167%).

- Număr petiții unice / Număr daune avizate (2,47%),

- Număr petiții soluționate favorabil / Număr daune avizate (1,50%),

- Număr petiții soluționate nefavorabil sau constatate ca neîntemeiate / Număr daune avizate (0,98%)

Din activitatea de soluționare a petițiilor pentru piața asigurărilor – reasigurărilor au fost identificate următoarele deficiențe:

1. depășirea termenului legal de plată a despăgubirilor aferente dosarelor de daună deschise în baza contractelor RCA;

2. neinformarea în termenul legal a persoanei păgubite cu privire la valoarea maximă de despăgubire;

3. depășirea termenului legal pentru efectuarea constatărilor / reconstatărilor;

4. neînregistrarea de către asigurători a tuturor documentelor aferente dosarelor de daună deschise în baza contractelor RCA;

5. netransmiterea în termen a notificării de respingere a despăgubirii;

6. netransmiterea în termen a ofertei de despăgubire;

7. nerespectarea termenului de întocmire a procesului-verbal de constatare și/sau suplimentar de constatare;

8. stabilirea valorii de piață de către asigurători, în cazul daunelor totale, fără a se ține seama de toate dotările vehiculelor în cauză;

9. justificarea insuficientă a soluțiilor adoptate de către asigurători și comunicate A.S.F. pentru soluționarea petițiilor;

10. neplata penalităților de întârziere odată cu plata despăgubirii.

Citiți aici raportul integral al ASF.