​​Generali a câștigat în fața Omniasig licitația pentru furnizarea asigurării de răspundere civilă către terți a activității Administrației Române a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA), valoarea finală a contractului fiind de 968.990 de euro (fară TVA), potrivit datelor din Sistemul electronic de achiziții publice. Contractul, încheiat pe 2 ani, va acoperi prejudiciile produse unei terțe părți în spațiul aerian național sau pe teritoriul național de către ROMATSA. Dacă riscurile asigurate se produc, asiguratorul trebuie să fie pregătit să achite până la 900 de milioane de euro pentru fiecare eveniment.

Sediul ROMATSAFoto: Agerpres

ROMATSA - Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aeriană a încheiat cu Generali România, în data de 30 martie 2020, un contract de asigurare de răspundere civilă către terți a activității autorității. Contractul a fost atribuit în urma unei licitașii deschise la care a participat și Omniasig VIG.

Potrivit Caietului de sarcini al licitației, în baza acestui contract, Generali România va trebui să asigure următoarele riscuri din activitatea ROMATSA:

- furnizorul de servicii de trafic aerian este direct răspunzător pentru repararea prejudiciilor produse unei terțe părți în spațiul aerian național sau pe teritoriul național, care au survenit ca urmare a unei acțiuni ori inacțiuni culpabile a furnizorului de servicii de trafic aerian (..)

- se acordă despăgubiri pentru avarii sau distrugeri totale ori parțiale produse asupra oricăror bunuri mobile sau imobile aparținând persoanelor fizice sau juridice ca urmare sau în leătură cu asigurarea serviciilor de navigație aeriană, incluzând servicii de trafic aerian, servicii de comunicații aeronautice, navigație și supraveghere în domeniul aeronautic, servicii meteorologice aeronautice și servicii de informare aeronautică în regiunea de informare a zborurilor FIR-București, precum și în cuprinsul sectoarelor transfrontaliere de spațiu aerian (..).

- Se acordă despăgubiri pentru vătămarea corporală, îmbolnăvirea, decesul persoanelor fizice produse ca urmare sau în legătură cu:

a) asigurarea serviciilor de navigație aeriană, incluzând servicii de trafic aerian, servicii de comunicații aeronautice, navigație și supraveghereîn domeniul aeronautic, servicii meteorologice aeronautice și servicii de informare aeronautică, în regiunea de informare a zborurilor FIR-București, precum și în cuprinsul sectoarelor transfrontaliere de spațiu aerian (..).

b) orice alt prejudiciu produs de asigurat unei persoane fizice sau juridice care decurge din dreptul de proprietate al asiguratului, întreținerea sau utilizarea tuturor locațiilor, amenajărilor, instalațiilor, utilajelor, dispozitivelor și echipamentelor asiguratului, care au legătură cu activitatea asiguratului.

- Se acordă despăgubiri oricărei persoane fizice care s-a aflat în mod nejustificat, ca urmare sau în legătură cu activitatea asiguratului, în una sau mai multe din următoarele situații:

a) detenție, arest, încarcerare;

b) interdicția de a părăsi o localitate

c) evicțiune sau privare de drepturi

d) discriminare

e) defăimare, calomnie

f) incident medical

- Se acordă despăgubiri constând în echivalentul cheltuielilor de judecată, onorarii de avocat sau expert și altele asemenea, suportate de asigurat în cazul în care a fost acționat în justiție pentru sau în legătură cu producerea unui prejudiciu ca urmare sau în legătură cu activitatea asigurată.

- Asiguratorul va rambursa asiguratului sumele pltite de acesta cu titlu de cheltuieli de spitalizare, asistență edicală, prim ajutor, înmormântare sau repatrierea corpurilor neînsuflețite ori repatriere a persoanelor rănite și a altor acte umanitare desfășurate, necesare la data producerii accidentului care intră sub incidența Poliței de asigurare.", se precizează caietul de sarcini.

Dacă vor exista evenimente în care riscurile asigurate să se producă, atunci Generali va trebui să plătească până la 900 de milioane de euro pe fiecare eveniment.

  • "Suma asigurată este de 900.000.000 euro per eveniment indiferent de numărul de eveniment. Cuantumul sumei asigurate va fi permanent pe toată perioada asigurată, pentru un număr nelimitat de evenimente, prima de asigurare rămânând fermă pe toată perioada asigurată.", se mai arată în caietul de sarcini.

Asgurătorul nu plătește singur însă în astfel de situații. Documentația de licitație prevede de altfel ca societățile de asigurări să prezinte un angajament privind plasarea pe piața internațonală a riscului în proporție de 100% cu societăți de reasigurare cu rating minim A- acordat de o societate acreditată. Suma maximă asigurată de reasigurătorii din lista prezentată de brokerul de reasigurare nu poate depăși 150.000.000 euro pentru fiecare reasigurător.