​Euroins este societatea de asigurare cu cele mai mari disfuncționalități în activitatea de instrumentare și lichidare a dosarelor de daună, urmată la o distanță semnificativă de City Insurance, arată o analiză a Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) privind conduita firmelor de asigurări. ASF a analizat doar firmele de asigurări care au primit cele mai multe reclamații de la asigurați, fiind luate în calcul 17.745 de petiții.

Conduita firmelor de asigurariFoto: ASF

Analiza ASF a vizat trei indicatori specifici de stabilire a gradului de conformare a conduitei societăților de asigurare relevă, fiind constatată următoarea situație:

  • șapte societăți de asigurare se încadrează într-un grad bun de conformare (Grawe, Omniasig, Groupama, Asirom, Generali, Uniqa și Allianz-Țiriac)
  • o societate de asigurare (Euroins) se situează într-un grad de conformare redus
  • o altă societate de asigurări (City Insurance) are un grad mediu de conformare în ceea ce privește respectarea drepturilor și a nevoilor financiare ale consumatorilor săi, dar se încadrează la un grad de conformitate redus privind ceilalți indicatori.

Cei trei indicatori, care au fost creați după modele utilizate la nivel internațional, sunt:

  • Indicatorul număr petiții și informări de neconformitate unice/număr contracte - Ip/contracte - exprimă gradul de conformitate a produselor unei societăţi cu drepturile şi nevoile financiare ale consumatorilor de asigurări;
  • Indicatorul număr petiții și informări de neconformitate unice/număr daune avizate - Ip/daune - exprimă gradul de îndeplinire a obligaţiilor societăţii în activitatea de instrumentare şi lichidare a dosarelor de daună;
  • Indicatorul număr petiții și informări de neconformitate unice soluționate favorabil/număr daune avizate – Ipf/daune - exprimă gradul de conformitate a soluţiilor adoptate în dosarele de daună cu prevederile legale/contractuale.

Pe baza analizei acestor indicatori a fost realizată o încadrare a entităților supravegheate și/sau reglementate de către ASF, în grade de conformare bune, medii și reduse, în funcție de plafoanele de 100%, 101% - 200% și peste 200% astfel: valorile indicatorilor sub nivelul de referință al pieţei de 100% denotă un grad bun de conformare. Indicatorii cu valori între 100% şi 200% denotă un grad mediu de conformare. Indicatorii cu valori peste 200% denotă un grad scăzut de conformare. Un procent cât mai mic al indicatorului respectiv arată un grad cât mai mare de conformitate.