​Ministerul de Finanțe a scos joi în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență care va introduce mecanismul de decontare directă obligatorie la asigurările auto RCA precum și stabilirea unor tarife de referință la reparațiile auto, două măsuri menite să rezolve pe de o parte duopolul din piața RCA, în care City Insurance și Euroins au 75% din totalul asigurărilor auto și au multe reclamații, iar pe de altă parte să se evite creșterea valorii daunelor din cauza costurilor exagerate la reparații ale unor service-uri auto.

Accident autoFoto: Exinocactus, Dreamstime.com
 • Ce presupune decontarea directă obligatorie la RCA

"Serviciul de asigurare de decontarea directă garantează persoanei prejudiciate posibilitatea de a se adresa asigurătorului la care acesta are încheiată asigurarea RCA în vederea recuperării prejudiciului, urmând ca acesta să recupereze în totalitate sau în parte sumele achitate de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului.

Având în vedere interesul public general, evitarea riscului de concentrare a pieței și evitarea instituirii unei piete cu structură de duopol, prin transformarea decontării directe într-un serviciu de asigurare obligatoriu a fi contractat de către asigurat și ofertat de asigurătorii RCA, se urmărește creșterea încrederii asiguratului în propriul asigurător, prin faptul că acesta nu ar mai fi nevoit să se adreseze unui asigurător cu care acesta nu are o relație contractuală prealabilă.

În aceste condiții, teoretic, la alegerea asigurătorului propriu nu mai este avut în vedere ca principal criteriu de selecție prețul asigurării, ci alte criterii orientate spre calitatea serviciilor oferite, inclusiv în acordarea despăgubirilor", se arată în Nota de fundamentare la proiectul de OUG.

CITEȘTE AICI - PROIECTUL DE OUG și NOTA DE FUNDAMENTARE

 • În Nota de fundamentare se precizează că "asigurarea RCA este o asigurare obligatorie care poate afecta un număr de peste 8 milioane de proprietari de vehicule, din care peste 6 milioane reprezintă persoane care au în vigoare un contract de asigurare RCA."

Ce schimbări sunt preconizate prin acest OUG:

 • "Modificările propuse au rolul de a îmbunătăți funcționarea pieței RCA, în special în ceea ce privește modul de încheiere al contractelor RCA, criteriile de selectare a asigurătorului de către asigurat, mecanismul de decontare directă și cel de regres între asigurători și reglementarea posibilității BAAR (Biroul Asigurătorilor Auto din România) de a încheia acorduri de reciprocitate și cu organisme similare din state terțe, astfel încât persoanele fizice și juridice rezidente în state terțe să beneficieze de garanția BAAR.
 • Serviciul de asigurare de decontarea directă garantează persoanei prejudiciate posibilitatea de a se adresa asigurătorului la care acesta are încheiată asigurarea RCA în vederea recuperării prejudiciului, urmând ca acesta să recupereze în totalitate sau în parte sumele achitate de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului.
 • Având în vedere interesul public general, evitarea riscului de concentrare a pieței și evitarea instituirii unei piete cu structură de duopol, prin transformarea decontării directe într-un serviciu de asigurare obligatoriu a fi contractat de către asigurat și ofertat de asigurătorii RCA, se urmărește creșterea încrederii asiguratului în propriul asigurător, prin faptul că acesta nu ar mai fi nevoit să se adreseze unui asigurător cu care acesta nu are o relație contractuală prealabilă. În aceste condiții, teoretic, la alegerea asigurătorului propriu nu mai este avut în vedere ca principal criteriu de selecție prețul asigurării, ci alte criterii orientate spre calitatea serviciilor oferite, inclusiv în acordarea despăgubirilor.
 • Un alt scop al introducerii acestui serviciu de asigurare este acela de soluționare a unui număr mare de dosare de daună de regres administrativ, în special de micșorare a costurilor de gestionare a acestora dar și reducerea termenului de acordare a despăgubirilor. Prin aplicarea acestui nserviciu se urmărește creșterea calității serviciilor oferite asiguraților și optimizarea costurilor cu despăgubirile ce pot duce și la o posibilă scădere a presiunii asupra prețurilor de vânzare a asigurărilor. (..)
 • În ceea ce privește contextul precedentului generat de BREXIT și având în vedere posibilitatea apariției acestei situații și în viitor, este necesară asigurarea unui cadru legislativ care să permită birourilor naționale ale statelor membre și ale statelor terțe să încheie acorduri de reciprocitate în condițiile aplicabilității legislației europene pe baza cărora, persoanele fizice și juridice rezidente să fie despăgubite pe baza garanției acordate de acestea.
 • Totodată, cu rolul de a îmbunătăți funcționarea pieței RCA, se propun a fi introduse mecanisme referitoare la stabilirea unor tarife de referință orientative a prețurilor practicate pe piață de operatorii economici care prestează servicii de reparații autovehicule cât și a celor care oferă servicii de închiriere autovehicule fără șofer cu plata anticipată a prestației contractate. Astfel, toți participanții pieței asigurărilor, fără a se limita la aceștia, vor avea la dispoziție un instrument ce va reflecta prețurile medii practicate în piață, la nivelul fiecărui județ, instrument ce va fi pus în practică prin colaborarea mai multor autorități și asociații profesionale cu competențe în asigurarea stabilității pieței și a protecției consumatorilor.
 • De asemenea, pentru evitarea majorării primelor de asigurare RCA, prin creșterea valorii daunelor generată de influența directă și/sau indirectă asupra costurilor de reparare a prejudiciului de către alte părți interesate decât persoana care a suferit efectiv prejudiciul și este îndreptățită să primească despăgubirea, se propune introducerea noțiunii de conflict de inetere în legătură cu obținerea unei despăgubiri.
 • Aceste instrumente ar putea totodată, să garanteze societăților de asigurare care participă la decontarea directă un anumit grad de predictibilitate pentru costurile cu despăgubirile pentru daune materiale ce sunt achitate și urmează a fi recuperate asigurându-se în acest fel și predictibilitatea evoluției nivelului primelor de asigurare RCA.
 • Totodată, pentru evitarea posibilelor dezechilibre generate de introducerea decontării directe obligatorii precum și în vederea asigurării stabilității pieței de asigurare din România, proiectul instituie posibilitatea, ca pe baza reglementărilor ASF, BAAR să poată constitui o casă de cliring prin intermediul căreia să se realizeze rambursarea sumelor datorate între asigurători."

Proiectul Ordonanței de urgență de modificare și completare a Legii nr. 132/2017 are în vedere în principal următoarele modificări:

 • 1. Se propune introducerea posibilității exprese a BAAR de a încheia acorduri de reciprocitate și cu organisme similare din state terțe, astfel încât persoanele fizice și juridice rezidente în state membre sau state terțe să beneficieze de garanția birourilor naționale, pe baza încheierii unor astfel de acorduri.
 • 2. Se propune modificarea mecanismului de decontare directă în sensul transformării acestuia într-una serviciu obligatoriu a fi contractat atât de către asigurătorul RCA cât și de către asigurat.
 • 3. Se propune introducerea posibilității de constituire, la nivelul BAAR, a unei case de clearing având în vedere propunerea de modificare a mecanismului de decontare directă.
 • 4. Se propune completarea definiției mandatarului în vederea evitării conflictelor de interese precum și definirea acestei noțiuni.
 • 5. Se propune introducerea npțiunii de preț de referință, cu caracter orientativ, pentru preșurile orelor de manoperă practicate de către unitățile reparatoare auto și pentru cele practicate de către operatorii economici care desfășoară activități de închiriere autovehicule fără șofer cu plata anticipată a prestației contractate în cazul înlocuirii temporare a vehiculului avariat sau a despăgubirii pentru lipsa de folosință.
 • 6. Se propune modificarea perioadei pentru care poate fi încheiat contractul RCA de către persoanele fizice
 • 7. Se propune corelarea contravențiilor cu obligațiile nou introduse în proiectul de Ordonanță de urgență.
 • 8. Se propune corelarea sancțiunilor aplicate asigurătorilor RCA cu cele reglementate de Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la nivelul maxim al amenzilor din această lege, motivat de faptul că activitatea privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto desfășurată de asigurătorii RCA se circumscrie activității de asigurare astfel cum este prevăzută în Legea nr. 237/2015. menționăm că aceste niveluri ale maximului amenzilor au fost reglementate la acest nivel prin ultimele acte normative europene referitoare aplicabile entităților din piața financiară.

În proiectul de OUG se menționează că în termen de 30 de zile de la data intrării ăn vigoare a prezentei Ordonanțe de Urgență, Autoritatea de Suparveghere Financiară va modifica în mod corespunzător prevederile reglementărilor emise în aplicarea Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților.

După adoptarea Ordonanței de Urgență de către Guvern, actul va intra în vigoare la 10 zile de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial.

Noul proiect de OUG completează un alt proiect de OUG pe aceeași temă scos în dezbatere publică în luna ianuarie din acest an.

Prețul cel mai mic este principalul criteriu de care țin cont românii la încheierea unei asigurări RCA și acesta este și motivul pentru care City Insurance și Euroins au milioane de clienți (75% din total piață). În același timp cele două societăți sunt și cele mai reclamate când vine vorba să acorde despăgubiri în cazul unui accident. Pentru a rezolva aceste probleme, autoritățile vor să introducă decontarea directă obligatorie, un serviciu care acum este opțional și scump, dar care permite unui păgubit care și-a asigurat mașina la un asigurător mai serios, să i se adreseze acestuia pentru a-și recupera prejudiciul. O prevedere din proiectul de OUG inițiat de autorități ar face însă inutil și costisitor tot acest demers.