​Administratorii din Pilonul II de pensii vor putea investi și în acest an activele fondurilor de pensii private, în cazul în care consideră necesar, în titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor din România, de state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, într-o proporție mai mare de 70%, cât este limita stabilită prin reglementări, potrivit unei decizii publicate marți în Monitorul Oficial.

Structura investitii Pilon IIFoto: ASF

VEZI AICI NORMA ASF DIN MONITORUL OFICIAL

  • ”Prin proiectul de act normativ se prelungește cu încă un an perioada stabilită prin Norma A.S.F. nr. 22/2020, cu modificările ulterioare, prin care se permite administratorilor să investească activele fondurilor de pensii private pe care le administrează în titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor din România, de state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, într-un procent ce poate depăși limita de 70% stabilită prin reglementări.
  • În contextul prelungirii pandemiei generate de COVID - 19, pentru a continua protejarea activelor fondurilor de pensii private și pentru a oferi administratorilor posibilitatea de a utiliza această măsură, în condițiile în care consideră necesar și piețele financiare o impun, la nivelul Direcției Generale SSPP – Serviciul Reglementare s-a considerat oportună prelungirea perioadei de aplicare a Normei A.S.F. nr. 22/2020, cu modificările ulterioare și pentru anul 2022.", se arată în nota de fundamentare a proiectului de normă ASF.

În ce au investit fondurile de pensii private în 2021

La 31 decembrie 2021, titlurile de stat și acțiunile au rămas principalele instrumente financiare în care au investit fondurile de pensii administrate privat. Investițiile fondurilor de pensii administrate privat în titluri de stat au reprezentat 60% la 31 decembrie 2021, un procent mai mare, de 68%, fiind investit la 31 decembrie 2020 în titluri de stat.

Investițiile în acțiuni au crescut, reprezentând la 30 decembrie 2021 un procent de 26% din valoarea totală a activelor fondurilor de pensii din Pilonul II.

De asemenea, ponderi semnificative sunt investite și în obligațiuni corporative și fonduri de investiții.

Toate fondurile de pensii administrate privat au investit majoritar în obligațiuni suverane, în procente de peste 53% din activele totale.

Dintre cele șapte fonduri de pensii administrate privat, FPAP BRD a investit cel mai mare procent din active în titluri de stat, aproximativ 65%. Alte instrumente financiare precum acțiunile sau obligațiunile corporative se regăsesc în portofoliile investiționale ale fondurilor de pensii în procente semnificative de peste 22% și, respectiv, de peste 1%.

Valoarea activelor din pilonul II de pensii: Peste 89 miliarde de lei

Anul trecut, arată ultimul raport, piața pensiilor private a continuat să crească, în ciuda volatilității induse de criza COVID-19.

Valoarea totală a activelor nete ale fondurilor de pensii administrate privat a fost de 89,07 miliarde lei, la finalul lunii decembrie a anului 2021, în creștere cu aproximativ 19% comparativ cu aceeași dată a anului 2020.

Comparativ cu trimestrul anterior, activele nete au crescut cu 2%.

Valoarea medie a activului unui participant la sistemul pensiilor administrate privat era de 11.434 lei în 2021

Numărul participanților înregistrați în sistemul pensiilor administrate privat la 31 decembrie 2021 a fost de 7,79 milioane persoane, în creștere față de 7,63 milioane persoane la 31 decembrie 2020.

La nivelul Pilonului II, contribuția medie a participanților cu contribuții virate la 31 decembrie 2021 a fost de circa 204 lei/participant, în timp ce la 31 decembrie 2020 valoarea acesteia a fost de 192 lei/participant.