​Asirom VIG va asigura în limita a 40 milioane de euro directorii și membrii conducerii unei societăți de distribuție de energie electrică deținută de Electrica pentru greșeli de management care produc daune și prejudicii către terți (ex: acționari, companie, angajați, parteneri de afaceri, autorități etc.). Culmea e că și Asirom se judecă și are de încasat bani de la firma pe care tocmai ce a asigurat-o.

Decizie de businessFoto: Gstockstudio1 / Dreamstime.com

Mai exact, Asirom va furniza servicii de asigurare de răspundere profesională pentru administratori, directorul general și directorii executivi ai Distribuție Energie Electrică România (DEER), societate la care Electrica SA are peste 99,9% din acțiuni.

Contractul de asigurare pentru o perioadă de 12 luni are o valoare de aproape 2 milioane de lei și a fost semnat la finele lunii trecute, potrivit unui anunț publicat în data de 17 octombrie în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

La licitație a mai depus ofertă și brokerul de asigurare Fast Brokers, dar câștigător a fost desemnat Asirom VIG.

Ce daune și prejudicii va acoperi polița de asigurare de răspundere civilă

În caietul de sarcini al licitației se menționează că polița de asigurare trebuie să acopere răspunderea civilă a persoanelor asigurate pentru daunele/prejudiciile cauzate de acestea din culpă terților (ex: acționari; compania, angajați; parteneri de afaceri; autorități etc.), cu prilejul sau în legătură cu exercitarea funcției/atribuțiilor manageriale.

Polița va avansa costurile și cheltuielile de apărare (inclusiv onorarii avocați) rezultate din investigarea și apărarea unei cereri de despăgubire îndreptate împotriva persoanelor asigurate.

Polița va acoperi și orice costuri sau cheltuieli de judecată pronunțate împotriva unei persoane asigurate în favoarea unui reclamant (ca urmare a unei hotărâri judecătoresti sau a altei sentințe definitive).

Daunele se plătesc de asigurător reclamantului în numele asiguratului/asiguraților responsabili de producerea prejudiciului.

Persoană asigurată reprezintă orice persoană fizică care a fost, este sau va deveni în perioada de asigurare:

- membru al Consiliului de Administrație,

- director general,

- director executiv cu mandat în cadrul DEER S.A.

Acoperirea poliței se extinde și pentru faptele culpabile comise de persoanele mandatare.

Prin persoană mandatară se înțelege persoana căreia i s-a solicitat în mod expres de către companie să înlocuiască (să preia punctual din atribuțiile, responsabilitățile și competențele acestora) una dintre persoanele asigurate, cât timp aceasta nu este disponibilă (titularii lipsesc din societate – delegații, concedii de odihnă, concedii medicale etc. sau în orice altă situație care rezultă din documentele interne care reglementează delegarea de competență).

Limita maximă de răspundere a Asirom va fi de 40 milioane de euro

Documentul mai arată că limita de răspundere va fi de 40 milioane de euro pentru toate persoanele asigurate. Sublimita per eveniment per persoana asigurată este de maxim 10 milioane de euro. Atâția bani va plăti practic Asirom VIG dacă se întâmplă vreunul din evenimentele menționate în contract.

În această limită de despăgubiri sunt acoperite următoarele evenimente:

  • Practici greșite ale angajatorului, cereri îndreptate împotriva persoanelor asigurate: în limita de răspundere a poliței.
  • Amenzi și penalități civile: în limita de răspundere a poliței (conform pct. e de mai sus).
  • Clauza “Ucidere din culpă” – se acoperă costuri de apărare care decurg din orice proceduri penale îndreptate împotriva persoanelor asigurate, suportate de către sau în numele oricărei persoane asigurate, în legătură cu orice solicitare de despăgubiri care poate fi atribuită oricărei ucideri din culpă provocate de persoanele asigurate în legătură cu sau care decurg din exercitarea funcțiilor manageriale. În limita de răspundere a poliței (conform pct. e de mai sus).
  • Clauza “Persoane asigurate anterior” – Asigurătorul va plăti către sau în numele persoanelor asigurate anterior orice pierderi provenind dintr-o solicitare de despăgubiri formulată pentru prima dată împotriva persoanelor asigurate după data expirării perioadei de asigurare, dar nu mai târziu de 36 de luni, pentru un act culpabil comis înainte ca persoana să fi încetat să mai dețină o funcție managerială, cu condiția ca polița să nu fie reînnoită sau înlocuită prin orice altă poliță prin care se acoperă răspunderea civilă a managerilor.

Prin persoană asigurată anterior se va înțelege o persoană asigurată care a încetat în timpul perioadei de asigurare să mai dețină o funcție managerială, numai pe motiv de vârstă, sănătate sau restructurare, cu condiția să nu fi avut loc o fuziune sau achiziție, iar compania să nu fie în insolvență/faliment.

Perioada de retroactivitate este calculată de la 1 ianuarie 2021.

Surpriza din lista cu litigii a companiei: Chiar Asirom are de încasat bani

La documentația licitației există și o solicitare din partea ofertanților interesați de acest contract, care au vrut să știe lista cu litigiile în derulare și care ar putea avea impact în activarea răspunderii administratorilor, directorului general și directorilor executivi (inclusiv detalii legate de litigii).

Societatea DEER a publicat aceste detalii care arată că există litigii în care se solicită zeci de milioane de lei, dar și șansele de câștig.

  • Surpriza este că un astfel de litigiu este chiar cu Asirom VIG.

Este vorba de o acțiune în regres a asigurătorului.

Asirom VIG solicită plata unei sume de peste 2,8 milioane de lei, sumă ce reprezintă despăgubiri plătite de Asirom către o societate pe care a asigurat-o, respectiv SC Ciocorom SRL, și care a suferit daune în urma unui incendiu din data 7 iulie 2013.

În dosar se spune că DEER ar fi responsabilă pentru o supratensiune după o întrerupere a alimentării, care ar fi provocat incendiul.

Dosarul se judecă la tribunalul Bihor, șansele de reușită sunt de 50%, iar în primă instanță Tribunalul a respins in data de 21 iunie 2022 acțiunea formulată de Asirom VIG. Asigurătorul putea face apel în 30 de zile.