Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a atenționat marți pe cei care dețin asigurări de garanții emise de Euroins, asigurător în faliment, că sunt 3.145 de astfel de contracte care vor înceta de drept în data de 5 februarie. Astfel de polițe sunt cerute de regulă de autoritățile publice centrale și locale (ministere, primării etc.) firmelor care participă la licitații, drept garanție că vor executa lucrările contractate, în caz contrar asigurătorul urmând să plătească despăgubiri.

Contract care expirăFoto: Jovani Carlo Gorospe / Dreamstime.com

Informațiile privind numărul de asigurări de garanții a căror valabilitate expiră în data de 5 februarie 2024 au fost furnizate de CITR, lichidatorul judiciar al Euroins.

Ce trebuie să facă cei care dețin asigurări de garanții de la Euroins

„După data de 5 Februarie 2024, ultima zi de valabilitate a polițelor de garanții, creditorii de asigurare care au deținut un astfel de contract de asigurare se pot adresa FGA cu o cerere de restituire primă, Anexa 9 la Norma ASF nr. 24/2019, pentru a solicita restituirea diferenței de primă pentru perioada rămasă neacoperită.”, a anunțat marți Fondul de Garantare a Asiguraților.

Cererile de restituire primă-Anexa 9, pot fi formulate online, pe portalul dedicat: https://portal.fgaromania.ro, situație în care se va primi în mod automat numărul de înregistrare al cererii.

Cererile de denunțare a asigurărilor de garanții emise de Euroins și de restituire a diferenței de primă au putut să se facă și până acum, imediat după retragerea autorizației acestui asigurător în luna martie a anului trecut.

Datele anunțate marți de FGA arată însă că au mai rămas peste 3.100 de astfel de contracte.

FGA nu poate plăti despăgubiri mai mari de 500.000 lei pe fiecare contract de asigurare

Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) este organismul care plătește despăgubirile în cazul unui asigurător intrat în faliment, în limita a 500.000 de lei pe fiecare contract de asigurare.

FGA a amintit marți că pentru obținerea despăgubirilor / indemnizațiilor este necesară depunerea unei cereri de plată la Fond.

„Cererile de plată însoțite de documente justificative se pot formula începând cu data retragerii autorizației de funcționare a asigurătorului, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancţiunea decăderii din drept.”, arată FGA.

Cererile de plată / petițiile pot fi formulate online, pe portalul dedicat: https://portal.fgaromania.ro sau se transmit prin poștă la adresa: Strada Vasile Lascăr nr.31, CP: 020492, sector 2, București.

Documentele în completare se transmit pe adresa de email: completari.documente@fgaromania.ro

Fondul precizează că „pentru a asigura un principiu de echitate în relația cu toți creditorii de asigurare, înregistrează și soluționează cererile de plată / restituire primă în ordinea primirii acestora la Fond, fără posibilitatea de a urgenta/prioritiza cererile, la solicitarea petenților.

Sursa foto: Jovani Carlo Gorospe / Dreamstime.com