Proiectul de lege privind inregistrarea datelor personale de identificare la cumpararea cartelelor telefonice preplatite de la 1 ianuarie 2015, a fost aprobat miercuri in plenul Camerei Deputatilor, for decizional. Conform modificarilor aduse in comisiile de specialitate din Camera Deputatilor, de la 1 ianuarie 2015, toti cei care detin cartele prepaid au la dispozitie 12 luni pentru a furniza catre operatorii mobili datele de identificare, altfel serviciile sunt suspendate. In plus, toate persoanele juridice care ofera acces la internet prin retele Wi-Fi, indiferent ca este gratuit sau nu, sunt obligate sa retina datele de identificare ale celor care se conecteaza si sa le pastreze timp de 6 luni.

Wi-fi doar dupa ce te inregistreziFoto: Hotnews

Doua amendamente admise de cele doua Comisii de specialitate din Camera Deputatilor in data de 25 iunie 2014, intereseaza in mod deosebit utilizatorii de telefonie mobila si de internet (vezi documentul atasat).

Primul se refera la modul in care se va face inregistrarea datelor de identificare la cumpararea cartelelor preplatite, care se va face prin completarea unui formular:

"La articolul 51, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11) cu urmatorul cuprins:

"(11) Achizitionarea serviciilor de comunicatii electronice pentru care plata se face in avans este conditionata de completarea de catre utilizator a unui formular tipizat pe format hartie sau in format electronic securizat, pus la dispozitie de catre furnizor, a datelor personale de identificare."

 • Ce date de identificare sunt inregistrate?

"54. date necesare pentru identificarea unui abonat sau utilizator - numarul de telefon ori identificatorul serviciului de comunicatii cu plata in avans sau cu plata ulterioara, impreuna cu numele, prenumele si codul numeric personal, seria si numarul documentului de identitate, respective tara emitenta - in cazul cetatenilor straini -, denumirea si codul de identificare fiscal in cazul persoanelor juridice, precum si numele, prenumele si codul numeric personal al reprezentantului legal al persoanei juridice, dupa caz;

55. identificatorul serviciului - codul unic de identificare alocat unui serviciu de acces la internet ori la un serviciu de comunicatii, inclusiv prin internet."

57. document de identitate - cartea de identitate, cartea electronica de identitate, pasaportul sau permisul de conducere.

 • Conectarea la internet in retelele Wi-Fi - numai dupa identificarea utilizatorilor

Al doilea amendament vizeaza inregistrarea si stocarea datelor de identificare ale celor care acceseaza internetul prin retele Wi-Fi. S-au introdus urmatoarele prevederi:

 • Art. 732 - (1) Persoanele juridice care pun la dispozitia publicului puncte de acces la internet sunt obligate sa identifice utilizatorii conectati la aceste puncte.
 • (2) Identificarea prevazuta la alin. (1) se face prin retinerea datelor de identificare ale utilizatorului sau a numarului de telefon, prin plata cu cardul bancar sau orice alta procedura de identificare care asigura direct sau indirect cunoasterea identitatii utilizatorului.
 • (3) Datele cu caracter personal retinute potrivit alin. (2) se pastreaza pentru o perioada de 6 luni de la data retinerii acestora.
 • (4) Prelucrarii datelor cu caracter personal retinute potrivit alin. (2) ii sunt aplicabile prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Amendamentul a fost Comisia IT din Camera Deputatilor, care a venit si cu o motivare pentru care a extins obligatia inregistrarii si stocarii datelor utilizatorilor de internet:

 • "Avand in vedere faptul ca textul initial al proiectului de lege prevedea obligatia de identificare a utilizatorilor conectati doar la puncte gratuite de acces la internet, ceea ce permitea eludarea legii prin aplicarea unor tarife pentru conectarea la aceste puncte, consideram necesara eliminarea cuvantului 'gratuit' din cuprinsul alin. (1).
 • De asemenea, avand in vedere necesitatea identificarii clare a subiectilor de drept carora le incumba obligatiile de identificare a utilizatorilor conectati la puncte de acces la internet, este necesar sa se clarifice caror persoane le incumba obligatia de identificare a utilizatorilor conectati, si anume, persoanelor juridice care pun la dispozitia publicului puncte de acces la internet.
 • Modificarea alin.(2) asigura garantarea si protejarea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice care se conecteaza la puncte de acces la internet, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal".

Ce trebuie sa faca utilizatorii de cartele preplatite si furnizorii de telefonie

Potrivit amendamentelor aduse de Comisiile parlamentare, termenul de inregistrare a datelor personale a fost extins de la 6 luni la 12 luni.

Iata prevederile legale:

 • "Art. II  (1) In termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, utilizatorii serviciilor de comunicatii electronice cu plata in avans pot opta pentru mentinerea serviciului si completarea formularului tipizat prevazut la art. 51 alin.(11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pot renunta la serviciile de comunicatii electronice cu plata in avans.
 • (2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sunt obligati sa informeze, prin mijloace care sa asigure difuzarea in masa, utilizatorii care nu au completat formularul tipizat prevazut la art. 51 alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la obligatiile ce le revin.
 • (3) In cazul in care utilizatorii serviciilor de comunicatii electronice nu isi exprima optiunea potrivit alin. (1), furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului suspenda serviciile de comunicatii electronice pana la indeplinirea optiunii.
 • (4) Serviciile de comunicatii electronice pot fi reactivate, in masura in care este posibil, doar dupa completarea formularului tipizat prevazut la art. 51 alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare".

Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 2015.