Autoritatea de reglementare in comunicatii (ANCOM) a supus vineri consultarii publice o lista cu 1.148 de localitati (sate si orase mici de pana in 20.000 de locuitori) in scopul de a stabili care dintre acestea nu sunt inca acoperite de retele de comunicatii electronice in banda larga de mare viteza. In urma acestei analize, in localitatile lipsite de retele de comunicatii vor putea fi implementate masuri de interventie publica (constructie/modernizare de retele) in vederea furnizarii de servicii de comunicatii electronice in banda larga de mare viteza.

Localitate lipsita de internet de mare vitezaFoto: ANCOM

Cele 1.148 localitati fac parte din aria teritoriala a celor 37 de grupuri de actiune locala (GAL-uri) selectate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) pentru implementarea masurilor de interventie publica in domeniul comunicatiilor electronice in cadrul proiectului LEADER 2014-2020, parte a Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020.

  • Masuri de interventie

In localitatile pentru care nu se vor transmite observatii in cursul consultarii publice vor putea fi implementate masuri de interventie publica (constructie/modernizare de retele) in vederea furnizarii de servicii de comunicatii electronice in banda larga de mare viteza.

  • Lista localitatilor supusa consultarii publice

Lista supusa consultarii publice a fost realizata coroborand informatiile de la operatorii de comunicatii electronice privind localitatile care nu erau acoperite de retele de comunicatii electronice in banda larga de mare viteza la data de 31 decembrie 2014, precum si de la MADR, privind localitatile unde s-au implementat masuri de interventie publica in domeniul comunicatiilor electronice in exercitiul anterior, potrivit PNDR 2007-2013.

Totusi, este posibil ca, in prezent, unele dintre localitatile care nu erau acoperite de retele de comunicatii electronice in banda larga de mare viteza la data de 31 decembrie 2014 sa beneficieze de asemenea facilitati. Obiectivul ANCOM este de a stabili care dintre cele 1.148 de localitati se afla intr-o astfel de situatie.

  • Detalii solicitate de ANCOM

ANCOM invita operatorii de comunicatii electronice, GAL-urile, autoritatile publice locale, alti agenti economici etc. sa transmita, daca detin, informatii legate de existenta, in prezent, a unor retele sau servicii in masura sa asigure viteze de transfer al datelor (download) de minim 30 Mbps, ori despre intentii de a derula investitii in acest sens in urmatorii 3 ani in vreuna dintre cele 1.148 de localitati. ANCOM asteapta aceste informatii pana la data de 10 martie 2017.

  • Procesul de consultare publica

Lista localitatilor poate fi consultata aici, persoanele interesate fiind invitate sa transmita informatii pana la data de 10.03.2017.

  • Informatii suplimentare

Retelele de comunicatii electronice de banda larga sunt acele retele care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele criterii:

  • - sunt in masura sa sustina servicii de comunicatii electronice care sa asigure viteze 'best effort' de transfer al datelor (download) de minim 30 Mbps;
  • - disponibilitatea serviciilor de comunicatii electronice, furnizate prin intermediul acestor retele, la vitezele de transfer anterior mentionate sa poata fi asigurata permanent, independent, de exemplu, de intervalul orar sau de volumul datelor transferate.

Suplimentar, pentru serviciile de comunicatii electronice furnizate la puncte mobile, este necesar sa se poata asigura vitezele de transfer anterior mentionate atat in interiorul cladirilor sau constructiilor, cat si in exteriorul acestora; de asemenea, in acest caz este necesar sa se asigure vitezele de transfer anterior mentionate inclusiv in conditiile in care se furnizeaza servicii de comunicatii electronice abonatilor ce doar cu caracter temporar se afla in zona de interes.

  • Reducerea decalajului digital intre rural si urban - o preocupare permanenta si in Parlamentul European

In ianuarie 2016, Parlamentul European a subliniat rolul investitiilor private in retelele de conectivitate la internet pentru inregistrarea de progrese in domeniul digital, precum si rolul pe care un cadru de reglementare stabil il are pentru a le permite tuturor actorilor sa investeasca in toate regiunile, inclusiv in cele rurale si indepartate. De asemenea, in iunie 2016, Consiliul European a solicitat o conectivitate fixa si pe suport radio de banda larga de mare capacitate in intreaga Europa, ca o conditie prealabila pentru competitivitatea viitoare, si stimularea unor investitii de retea majore, promovand totodata concurenta efectiva si drepturile consumatorilor, printr-o reforma a cadrului de reglementare in domeniul telecomunicatiilor.