Fonduri neramburasabile in valoare de peste 100 de milioane de euro sunt pregatite pentru implementarea a trei proiecte IT in sectorul educatiei, potrivit unui ghid al solicitantului supus recent dezbaterii publice de organismele care gestioneaza proiectele IT finantate cu fonduri UE din Ministerul Comunicatiilor si Ministerul Educatiei. Solicitant eligibil este in special Ministerul Educatiei care, dupa aprobarea cererii de finantare, va lansa licitatii publice pentru implementarea acestor proiecte.

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale si Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operational Competitivitate au anuntat in data de 28 februarie lansarea spre consultare publica a Ghidului Solicitantului aferent Actiunii 2.3.3 - Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e- incluziune, e-sanatate si e-cultura - SECTIUNEA E-EDUCATIE - Axa prioritara 2 - Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva.

In cadrul acestui apel, care dispune de fonduri nerambursabile FEDR de 92.950.000 euro, vor fi acceptate trei proiecte si anume:

  • Proiect 1 - Sistem informatic de management al scolaritatii (buget maxim FEDR este de 25,350.000 euro)
  • Proiect 2 - Wireless Campus (buget maxim FEDR este de 38.000.000 euro)
  • Proiect 3: Portalul national al educatiei 'Biblioteca Scolara Virtuala' (buget maxim FEDR este de 29.600.000 euro)

FEDR reprezinta 80-85% din finantarea nerambursabila, in functie de regiune, diferenta fiind acoperita de la bugetul de stat. (detalii in documentul atasat).

Obiectivele specifice ale proiectelor, conform Ghidului solicitantului supus dezbaterii publice (vezi documentul atasat):

Proiect 1 - SISTEM INFORMATIC DE MANAGEMENT AL SCOLARITATII

Proiectul va sprijini activitatea strategica si decizionala, la nivel national, in sistemul de invatamant preuniversitar si va furniza:

- conducerii MEN, prin informatiile gestionate si analizele oferite, suport pentru activitatea decizionala si strategica la nivel national in sistemul de invatamant preuniversitar, prin punerea la dispozitie a unui set de instrumente necesare colectarii datelor rezultate din activitatea scolara si ofera suport comparativ pentru fundamentarea politicilor educationale prin raportare inclusiv la rezultatele obtinute la examenele nationale (evaluarea online a lucrarilor scrise la examenele nationale);

- conducerii unitatilor de invatamant, un sistem de semnalare a abandonului scolar, de urmarire a notarii ritmice, ca suport pentru interventie prompta;

- profesorilor, o componenta de colectare a datelor aferente catalogului scolar si un set de rapoarte comparative, relevante, care vor avea la baza datele sintetice din intregul sistem, grupate pe domeniile de interes ale acestuia (disciplina, regiuni);

- elevilor, o componenta de informare on-line a progresului scolar, aferente carnetului de note, care va oferi acestora capabilitati de a-si urmari progresul scolar printr-un set de clasamente (locale, regionale, nationale) realizate pe discipline, arii curriculare si pe medii semestriale/anuale;

- parintilor, un set de instrumente pentru monitorizarea activitatilor curente ale elevilor.

Proiect 2 - WIRELESS-CAMPUS

Proiectul va sprijinii crearea componentei de Campus-WiFi cu prioritate in scoli de nivel gimnazial si acces la Internet, in vederea asigurarii serviciului de acces fara fir (wireless, in tehnologie Wi-Fi), la retele de date deschise interconectate, inclusiv la internet.

Proiectul va crea in fiecare scoala, cu prioritate de nivel gimnazial, cate o infrastructura de comunicatii Wi-Fi ce va fi conectata la echipamentul furnizorului de internet, iar aceasta infrastructura de comunicatii Wi-Fi va fi administrata centralizat, de la nivelul regional si central de management gazduit de infrastructura retelei nationale educationale (RoEduNet).

Astfel, se va crea un mediu coerent integrat, administrat si protejat centralizat pentru a raspunde nevoilor specifice utilizarii sustinute si coerente a comunicatiei multimedia ca resursa critica pentru procesul educational modern si se vor pune bazele unor modele de invatamant flexibile, care faciliteaza si sustin invatarea.

Proiect 3 - PORTALUL NATIONAL AL EDUCATIEI 'BIBLIOTECA SCOLARA VIRTUALA'

Proiectul va sprijini:

A. Crearea unui mediu coerent integrat, administrat si protejat, centralizat, prin upgradarea unei platforme existentei in mediul scolar, pentru a raspunde nevoilor specifice utilizarii resurselor de continut electronic, de interes educational ca resurse critice pentru procesul educational modern.

In acest mod, se vor pune bazele utilizarii pe scara larga a unor modele si metode

educationale moderne si flexibile, care sa faciliteze si sa sustina invatarea.

B. Crearea componentei de proces si de prezentare (de tip 'Biblioteca Scolara Virtuala') vizeaza asigurarea, pe de o parte, a inventarierii, a catalogarii si a organizarii tematice a datelor de referinta in format digital existente, iar, pe de alta parte, a unui cadru functional coerent si standardizat de integrare si de valorificare de noi resurse digitale, inclusiv a literaturii clasice, moderne si contemporane, a lucrarilor stiintifice si de popularizare a stiintei selectate, precum si a oricaror materiale documentare multimedia, de interes educational, pentru studiu individual, suport metodic si colaborare.

Perioada de consultare publica este de 5 zile lucratoare, incepand cu data de 28.02.2018 pana la data de 06.03.2018.