Un număr de 16.256 de proceduri de achiziție publică cu o valoare totală de 72 miliarde lei (aprox. 15,4 miliarde euro) au fost analizate în perioada 20 iunie 2017 – 30 septembrie 2018 de către sistemul informatic PREVENT deținut de Agenția Națională de Integritate (ANI), la un an de la lansarea acestuia. Sistemul a prevenit 68 de cazuri de conflicte de interese în achiziții publice, în valoare totală de 517,64 milioane lei (aprox. 111 milioane euro). În aceste cazuri, ANI a emis avertismente de integritate în vederea eliminării cauzelor care au dus la apariția posibilelor conflicte de interese.

Sistemul Prevent al ANIFoto: Captura ANI

În perioada 20 iunie 2017 – 30 septembrie 2018, sistemul PREVENT a analizat, în vederea prevenirii conflictului de interese, un număr de 16.256 de proceduri de achiziție publică cu o valoare totală de 72 miliarde lei (aprox. 15,4 miliarde euro).

Procedura cu cea mai mare valoare analizată de PREVENT în primul an de funcționare a fost de 2,8 miliarde lei (aprox. 615 milioane euro), iar procedura cu cea mai scăzută valoare a fost de 46,95 lei (aprox. 10 euro).

Totodată, sistemul a prevenit 68 de cazuri de conflicte de interese în achiziții publice, în valoare totală de 517,64 milioane lei (aprox. 111 milioane euro). În aceste cazuri, ANI a emis avertismente de integritate în vederea eliminării cauzelor care au dus la apariția posibilelor conflicte de interese.

Astfel, în 51 dintre cele 68 cazuri notificate de sistem, conducătorii autorităților contractante au înlăturat cauzele care generau conflictele de interese, în timp ce în două cazuri ANI a declanșat din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese întrucât aceste cauze nu au fost eliminate.

Potrivit art. 9 din Legea nr. 184/2016: „Neluarea de măsuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau necompletarea formularului de integritate potrivit art. 6 alin. (4) declanşează din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, după finalizarea procedurii de atribuire, exclusiv cu privire la persoanele faţă de care sunt incidente prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.“

În alte 15 cazuri pentru care s-au emis avertismente de integritate, Agenția Națională de Integritate va proceda la aplicarea art. 9 din Legea nr. 184/2016, în situațiile în care nu vor fi înlăturate cauzele conflictelor de interese.

Totodată, în 38 de situații, ANI a notificat Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) pentru posibile nereguli în procedurile de achiziție publică, rezultate în urma activității de analiză a PREVENT.

Dintre cele 16.256 de proceduri analizate, 8,5% se referă la contracte finanțate din fonduri europene. Totodată, o treime dintre aceste proceduri conțin un număr total de 79.950 contracte subsecvente (loturi).

În analiza PREVENT au fost luate în considerare date și informații cu privire la 2.208 de autorități contractante, 12.842 de operatori economici și 228.424 de persoane, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai ofertanților.

  • Rezultate în perioada iulie – septembrie 2018

În perioada iulie – septembrie 2018, Agenția Națională de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, în vederea prevenirii conflictului de interese, un număr de 256 de proceduri de achiziție publică cu o valoare totală de 2 miliarde lei (aprox. 441,3 milioane euro). Dintre aceste proceduri, aproximativ 16,8% se referă la contracte finanțate din fonduri europene. Totodată, aproximativ 20% din totalul procedurilor conțin 855 de contracte subsecvente (loturi).

Mai mult decât atât, în aceeași perioadă au fost emise 14 de avertismente de integritate.

  • Clarificări acordate persoanelor interesate

Până în prezent, persoanele interesate au solicitat peste 680 de clarificări cu privire la cadrul legal incident. Majoritatea solicitărilor se referă la completarea câmpurilor din cuprinsul Formularului de Integritate, obligativitatea completării Formularului de Integritate, lipsa ofertanților, etc.

  • Ce este și cum funcționează sistemul PREVENT

Sistemul PREVENT a fost lansat la sfârșitul lunii iunie 2017 cu scopul de preveni conflictele de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică prin instituirea unui mecanism de verificare ex-ante, din perspectiva situaţiilor care pot genera conflicte de interese în cadrul procedurilor iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice, astfel încât acestea să fie înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri.

Concret, acest mecanism de prevenție presupune analizarea datelor și a informațiilor introduse în Formularul de integritate de către persoana responsabilă din cadrul autorității contractante prin interconectarea sistemului PREVENT cu baze de date relevante (Oficiul Național al Registrului Comerțului - ONRC, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date – DEPABD).

Elementul de noutate al sistemului PREVENT este dat de faptul că acesta poate identifica, în mod automat, prezumtivele relații ce pot exista între persoane din autoritatea contractantă și persoane din cadrul operatorilor economici ce au calitatea de ofertanți în cadrul procedurilor de achiziție inițiate de către o autoritate contractantă.

În cazul depistării unui posibil conflict de interese, ANI emite un avertisment de integritate, iar autoritatea contractantă trebuie să ia toate măsurile de îndepărtare a posibilului conflict de interese emis de sistemul PREVENT.